ב"ה

סגולות ללידה קלה

 • קרוב ללידה לקרוא פרק כ'  ו- כט' שבתהילים

 • הפרשת חלה.

 • תזהר לאכול בכל מוצאי שבת סעודת מלוה מלכה שהיא סעודת דוד המלך.

 • לתת סכום כסף כתמיכה לתלמיד חכם.

 • טבילה בחדש התשעי.

 • להשתדל שהבעל יפתח את ההיכל במשך ההריון.   

 • כשמתחילים צירים חזקים לשתות מעט יין, או לשתות מיץ פטל.

 • לעלות ולרדת במדרגות.

 • הבעל יאמר 7 פעמים מזמור כב' בתהילים וכן מזמור ק' פעם אחת.

 • לומר בשעת הלידה את הפסוק שבפרק יט' "והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגבור לרוץ אורח" 7 פעמים.

 • לכוון בזמן הצירים לתפילות עבור יהודים שזקוקים לישועה, זווג, ילדים , בריאות וכו', והמתפלל על חברו נענה תחילה ושיהיה במזל טוב.

 • להוריד מעל ידה אבן היהלום.

 • ילחוש באוזנה אותיות פועה.

 • לאכול אתרוג שברכו עליו גדולי הדור ולקחתו כשמתחילה הלידה.

 • שמן נבט חיטה למרוח באזור. מרכך את העור.

 • לקרוא מפטיר יונה בשעת הלידה. הבעל או המשפחה.

 

 

 

 

קובץ סגולות ללידה קלה להדפסה