top of page

בס"ד

פסח כשר ושמח

 

ימי חודש ניסן הם ימי שמחה לישראל בתקופות העבר ההוה והעתיד, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל, וככתוב: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"

 

ראוי לכל אדם ללמוד ולחזור על הלכות פסח כדי שידע כיצד לנהוג.

 

מהלכות ומנהגי חודש ניסן

שבת שלפני הפסח נקרא "שבת הגדול", מפני הנס שנעשה בו. מנהג ישראל שבשבת זו מתאספים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות וגדולי התורה משמיעים דרשות בהלכות הפסח המרובים, ועריכת הסדר, ובאגדה ופרושי ההגדה של פסח.

 

אביב - אב ל- יב' חודשים

יב' הימים הראשונים של חודש ניסן הם כנגד  יב' חודשי השנה,

ואיך שאנחנו מתנהגים בכל יום מהימים האלה, כך בונים את יב'  חודשי השנה.

 
ברכת האילנות

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרחים, ואפילו בעיר מברך: "ברוך ….שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם". הברכה היא על אילנות המוציאים פירות מאכל ולכל הפחות מברכים על שני אילנות. (גם הנשים תאמרנה ברכת האילנות)

הזריזים מקדימים למצות ברכת האילנות ביום ראש חודש ניסן. ואם לא ברך , יברך בימים שלאחר מכן עד ר"ח אייר. (וטוב לברך על אילנות הנטועים בגנות ופרדסים מחוץ לעיר, אך זה לא מעכב, וטוב יותר בעשרה, וטוב לא לברך על אילנות מורכבים.)

 

מאד יתעצם בכוונתו בברכת האילנות, שהיא לתיקון הנשמות שמגולגלות

בעצי השדה והעשבים בזמן הזה, ויבקש עליהם רחמים.

 

רבי לוי יצחק מברדיטשוב יצא ערב פסח לאחר ביעור חמץ אל השוק. מצא גוי שהיה עוסק בהברחת סחורות מעבר לגבול. שאל את הגוי: יש לך משי מחוץ לארץ? יש לי - ענה הגוי.

עזב הרבי לוי יצחק את הגוי וניגש אל יהודי: "יש לך חמץ בביתך"? נרעד היהודי ונבהל - חלילה, רבי הכל בערתי. עומד רבי לוי יצחק נושא עיניו לשמים ואומר: ראה ריבונו של עולם, איזה עם נבחר הוא עמך ישראל. הקיסר של רוסיה הוא מלך אדיר  והוא אסר להכניס כל מיני סחורות ומוכרים אותם בריש גלי.

ואתה ריבונו של עולם, כתבת בתורתך: "לא יראה לך חמץ"

בלי שומרים וערב פסח  אין למצוא פרור של חמץ בכל גבול ישראל.

 

הנזהר מחמץ בפסח אפילו בכלשהו, בטוח שתעלה לו שנה טובה וצריך ליתן דעתו ולעיין בענייני החג הקדוש הזה השיכים לנפש, ומן השמים יסייעוהו בראות כוונתו הטוב. (האר"י הקדוש)

 

 חמץ פרושו: כל מוצר המכיל אחד מחמשת מיני דגן ושלא היה נתון בהשגחה לבל יחמיץ.

(לחם, עוגות, פתיתים, איטריות, בירה, ויסקי ועוד הם חמץ ואין ליהודי להחזיקם ברשותו בפסח.)

 

מכירת חמץ  - ימכור את החמץ שברשותו באמצעות הרבנים באזורו. ולא ימתין עד הרגע האחרון.  ויזהר לומר שמוכר רק את החמץ שבתוך הכלים ולא את הכלים.

יש להקפיד לקנות מצרכים לפסח, רק במקומות שיש השגחה טובה. לא מספיק שכתוב: "כשר לפסח". הוצאות שבת ויו"ט הקב"ה מחזיר.   ומן הראוי להוציא סכום יותר גדול על הכשרים מהודרים.

בטנים וגרעינים קלויים שנמכרים בדוכנים, מעורבבים עם קמח אין להשתמש בהם לפסח ויש לקנות בהכשר מיוחד לפסח.

 

אורז וקיטניות - לבדוק 3 פעמים, כמות קטנה בכל פעם, וצריך שימת לב רבה.

 

הכנת הכלים לפסח

כלי אוכל ובישול שהיו בשימוש במשך השנה, בלעו מהחמץ שהיה בתוכם. רצוי להשתמש במערכת כלים מיוחדת לפסח. ואם אין הדבר אפשרי יש להכשיר את הכלים לקראת הפסח כמבואר להלן:

 

 • הגעלת כלים- הכלל הוא: "כבולעו כך פולטו" כלומר, באותה צורה שמשתמשים בכלי, כך מכשירים אותו לפסח. לדוגמא: כלי שבישלנו בו, נקרא כלי ראשון. מנקים אותו היטב ומגעילים ע"י שמכניסים אותו לכלי ראשון* עד שהמים יבעבעו. יש הגעלה במקומות מרוכזים 3 ימים לפני פסח. יש לעקוב אחרי המודעות. יש להגעיל כלי חלב בנפרד וכלי בשר בנפרד.

 

 • חצובות של גז - הברזל שמניחים עליו את הכלי בשעת הבישול, לנקות היטב במסיר שומנים ולהכשיר בהגעלה במים רותחים מכלי ראשון. (יש מחמירים לצפותם בנייר אלומיניום, (ויש מחמירים ללבנם באש).

 

 • מבערים -לנקות היטב עם חומרי ניקוי ולהגעילם. המשטח שמתחתיהם לנקות היטב ולערות עליו מים מכלי ראשון.

 

 • מקרר - שטיפה והדחה במים צוננים. יש לשים לב לנקות את הגומי מסביב. וכן לנקות את תא ההקפאה מפירורים. (ובמיוחד בפתחי יציאת האויר)

 

 • כלי חרסינה וחרס – לא ניתן להכשיר. מנקים וסוגרים בארון עד אחרי פסח.

 

 • כיור - עירוי מים רותחים מכלי ראשון. (יש מחמירים לצפותו בכיור פלסטיק למשך ימי הפסח.)

 

 • כלי פיירקס- דינם כזכוכית. וצריכים שטיפה והדחה בלבד. (והאשכנזים מכשירים ע"י שמניחים בקערה עם מים ג' ימים וכל יום מחליפים את המים.)

 

 • כסאות- לנקותם היטב  ובמיוחד בחיבורים, מחמת חמץ מצטבר. (כדאי להשפריץ חומר ניקוי כדי לבטל את החמץ)

 

 • מאזניים- (משקל) לנקותו היטב.

 

 • מדיח כלים - הכשרו ע"י ניקוי היטב מכל שיירי מאכל ולאחר מכן לא ישתמש בו 24 שעות ולאחר מכן יפעיל המכונה עם מים חמים וחומר ניקוי בלי כלים (יש מחמירים לא להשתמש).

 

 • מיחם חשמלי ורגיל-  אם השתמש למים חמים בלבד, די בשטיפה והדחה. (טוב להשתמש  עם מסיר אבן) ואם רגיל לשים אוכל על המכסה שעליו, הכשרו של המכסה ע"י הגעלה במים רותחים מכלי ראשון.

 

 • מיקרוגל - מכשיר מיקרוגל שהשתמשו בו בשאר ימות השנה בלא לכסות היטב את המאכל מכל צדדיו ופעמים שנשפך דבר מאכל חם על הדפנות, נכון שלא להשתמש בו לפסח כלל. יש מקלים שאם כִסה היטב  כל השנה את המאכלים ינקה היטב ויפעיל עם מי-סבון או אקונומיקה במשך כ- 10 דקות וישתמש בפסח בתנאי שמכסה היטב את המאכל ולא יחממנו גלוי. וישתמש בכלים המיוחדים לפסח.

 

 • מכונה לטחינת בשר – מנקים היטב את גוף המכונה מנקרים את החורים שמהם יוצא המאכל הטחון ושופכים סבון עליהם לפוגמם ומכשירים בהגעלה (את החלקים הפנימיים) ויותר טוב ע"י ליבון באש.

 

 • קישוטים ותמונות העשויים מחיטה ושעורה טוב לפוסלם ע"י ריסוס נגד חרקים.

 

 • משחקים – לגו, בובות גומי וכו', יש לנקותם היטב. (אפשר להכניס בתוך ציפה של כרית ולכבס במכונת כביסה)

 

 • משטח לחיתוך ירקות- עדיף לקנות חדש לפסח.

 

 • סכינים -שהידיות מעץ או פלסטיק עדיף לא להכשיר. סיר עם ידיות, להסיר ולנקות. ויש לבדוק את הכלי לפני ההגעלה ע"י ת"ח מוסמך. (עדיף ידיות חדשות לפסח)

 

 • סלים – ינקם היטב.

 

 • ספרים- לנקותם.  

 

 • פח האשפה- לנקותו היטב ע"י שטיפה והדחה.

 

 • פלטה חשמלית – לנקותה משאריות אוכל ושומנים ואחר כך יערה מים רותחים מכלי ראשון. ומידת חסידות לצפותה בנייר אלומיניום ויש מחמירים להבעירה שעה אחת.

 

 • רשת התנור – ניקוי עם מסיר שומנים והגעלה. והאשכנזים מחמירים בליבון.

 

 • שואב אבק- ינקהו מתכולתו היטב שלפעמים מצויים בו חמץ בעין.  

 

 • שולחנות- שולחן פורמייקה לנקות היטב ולערות מים רותחים. ואם חושש שיתקלקל ינקה היטב ויכסה במפה נקיה נוספת. ואם רגילים כל השנה להשתמש ע"י מפה, אין צורך בעירוי, אלא, יכסנו במפה.

 

 • שיניים תותבות - יש לנקותם מחמץ וטוב לערות עליהם מים חמים מכלי ראשון.

 

 • שיש – ניקוי הפינות והחריצים עם קיסם, ועירוי מים רותחים מכלי ראשון. ואם חושש שהשיש יתקלקל, ינקה אותו היטב ויצפה בנייר אלומיניום עבה. (עצה טובה: לכסות את השיש עם P.V.C, פלסטיק מיוחד)

 

 • תיקים ותיקי אוכל- יכבסם במים עם חומרי ניקוי (וכן ינקה את ההליכון, ועגלה, וכסא ילדים טוב לפרקו ולנקותו)

 

 • תנור אפיה- כולל דלתות, זכוכית ידיות אחיזה וכפתורים.

       א. ניקוי היטב מכל שאריות של אוכל ולפוגמו עם חומר ניקוי מסיר שומנים.  

       ב. השהייה במשך 24 שעות בלי שימוש, קודם ההכשרה.

       ג. הסקה במשך שעה או שעתיים במידת החום הגבוהה ביותר. 

 

 •  תבניות לתנור – לא מגעילים, צריך תבניות חדשות (או תבניות חד פעמי עם הכשר טוב לפסח)

 

* כלי ראשון הוא הכלי שמונח על גבי האש.

 

ערב פסח  

מנהג ישראל שהבכורים מתענים בערב פסח, זכר לנס שנעשה לבכורי ישראל. בדורות אלו שירדה חולשה לעולם, והתענית בערב פסח גורמת להפרעה בעריכת סדר ליל פסח כהלכתו, נהגו הבכורים להקל לפטור עצמם מהתענית על ידי השתתפות בסעודת מצוה, ופשט המנהג לסיים מסכת בבתי הכנסת בערב פסח, ואחר הסיום טועמים עוגות ופרות וכיוצא בזה ופוטרים עצמם מן התענית.

 

בדיקת חמץ –אור ל-יד' בניסן בודקים את החמץ. עורכים את הבדיקה מיד עם רדת הערב. הבית כבר נקי ומוכן לפסח ועכשיו נותר אלא לערוך בדיקה אחרונה בפינות ובחורים, כדי לוודא שלא נשאר בכל זאת איזה פירור חמץ.

 

לפני הבדיקה מברכים: "ברוך…אשר קדשנו במצוותיו וציונו על ביעור חמץ". הבדיקה צריכה להיות לאור נר שעווה בעל פתילה אחת, ובשעת הדחק אם אין נר אפשר לבדוק גם בפנס.

 

אחרי הבדיקה אומרים נוסח מיוחד של ביטול חמץ (בתרגום לעברית) "כל חמץ ושאור המצוי ברשותי, שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ושאיני יודע עליו – יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ". (צריך לבדוק אם אין חמץ גם במכונית, במקרר, בארונות מטבח וגם בשולחנו ובארונו במקום עבודתו וכו')  הבדיקה צריכה להיות לאור נר שעווה בעל פתילה אחת, ובשעת הדחק אם אין נר אפשר לבדוק גם בפנס.

 

סוף זמן אכילת חמץ - יד' ניסן בבוקר. זמן מדויק בלוח השנה

שריפת החמץ יד' ניסן בבוקר זמן מדויק בלוח השנה

 

לנקות החסה (מרור) והכרפס מן התולעים, מפני שהדבר מצוי ביותר שיש תולעים, וצבעם ירוק כצבע הירק. וטוב להשתמש בירק נטול חרקים.

 

 

 

 

 

ההכנות לסדר ליל פסח

ליל סדר - סדר לכל השנה

מניחים על השולחן קערה, ובה מכל המצוות של סדר ליל פסח, דהיינו שלש מצות שלמות (שתים ללחם המשנה, ואחת ל"יחץ") ומרור, וכרפס, וחרוסת, וחזרת, וכן שתי תבשילין, אחד זכר לקרבן פסח,

 

(בשר זרוע) ואחד זכר לקרבן חגיגה (ביצה שלוקה).

 

לבדוק שיהיה שיעור כזית במצות שלו. וכן בכוס היין רביעית.

 

הלכות הסבה בליל פסח

 

חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, ולכן יכין מקום מושבו בהסבה דרך חרות. ותקנו חכמים הסבה בליל פסח על צד שמאל, כדרך המלכים שהיו אוכלים ושותים בהסבה. מסבים על צד שמאל במצות אכילת מצה, ובשתיית ארבע כוסות יין.

 

כל אחד ואחד מבני הבית אוחז כוסו בידו בשעת הקידוש. ובעל הבית מברך הברכות בקול רם, ומכוון להוציא את כל השומעים ידי חובה, והשומעים מכוונים לצאת ידי חובה, ועונים אחריו "אמן" 

כדאי ללמוד את "סדר" קדש ורחץ קודם הפסח ולהיות מוכן לקיים הסדר כהלכתו.

 

 יאמר כל ההגדה בשמחה ובהתלהבות.

אמרו חז"ל: כל אדם המספר ביציאת מצרים, ושמח בספור זה, הרי הוא מזמין עצמו לשמוח עם השכינה בעולם הבא. והקב"ה שמח בספור זה, ובאותה שעה אוסף הקב"ה את פמליא של מעלה, ואומר להם, לכו ושמעו ספור השבח שלי שמספרים בני ושמחים בגאולתם, ולכן יתחזק כל אדם לספר ביציאת מצרים. (זוהר)

 

מלכתחילה לאכול את האפיקומן עד חצות הלילה

 

ספירת העומר

יזהר לברך העומר בזמנו וישים לו סימן מזכיר לברכת העומר כי מצוה רבה היא ונשים פטורות.

 

ימי חול המועד

מצוה לכבד ימי חול המועד באכילת בשר ושתית יין. והאוכל מצה בימי הפסח, מברך עליה "המוציא לחם מן הארץ".

יש להימנע מעשיית מלאכה בחול המועד (חוץ מדבר האבד) ואסור בתספורת ועל כן יקדים להסתפר קודם חג הפסח ובמיוחד שהם ימי עומר.

 

כוחות נעלמים

גם במצבים הגרועים ביותר של חשכות ששקוע בהם שבאופן טבעי אין דרך לצאת 

גם אז על היהודי להאמין כי ה' יכול להוציא אותו בדרך על טבעית ולחלצו מהצרה.

כמו ביציאת מצרים שבאופן טבעי לא היו בני ישראל יכולים לצאת ממצרים.

נראה לנו שקשה להיחלץ מהבעיה שנמצאים בה אבל התורה אומרת:

"אני ה' אלוקיכם – אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים". אני נשאר לעולם ולא אעזוב אתכם.

גם את הבן הכי גרוע ה' לא עוזב.

 

רבי לוי יצחק מברדיטצ'וב זיע"א

כשהיה מגיע בהגדה לבן הרביעי שאינו יודע לשאול היה מתלהב ואומר: אני איני יודע לשאול אותך ה'. אני לא מעיז לשאול אותך מדוע ועל מה באו עלינו כל הצרות והגלויות אבל בהגדה כתוב ושאינו יודע לשאול את פתח לו, ואני רבונו של עולם הרי אני בנך. בינתי קצרה, אז אתה פתח גם לי.

 

מטרה ותמורה לכל קושי בחיים

שניים מעבדי המלך נתבקשו לשאת כל אחד, ארגז גדול וכבד במשקל זהה למקום מסוים. נשא העבד האחד את הארגז  בשמחה ובזריזות. ואילו השני נאנח וגנח כל הדרך. רק משהסתיימה מלאכתם התבררה הסיבה להבדלי התחושות. בעוד שהעבד הראשון ידע כי הוא מוליך ארגז מלא כסף, זהב, אבנים טובות ומרגליות , אשר יהפכו להיות רכושו כשיסים את התפקיד, לא ידע העבד השני מה מטרת תפקידו.

כי כשיודעים את המטרה קל לשאת גם משא כבד ומעיק עד מאד.

היסורים הבאים על יהודי בעולם הזה מטרותיהם רבות ושונות ועלינו להאמין כי מידו של אב רחמן הם נשלחים אלינו ומטרתם היא אך ורק להיטיב עמנו. (ע"י ברכות ה)

 

ליל הסדר- גילוי שכינה

ליל הסדר הוא  ליל גילוי שכינה והוא ראש השנה לאמונה אשר ממנו

השפעת האמונה בלב היהודי לכל השנה.

 

ההגדה – סגולה להיפקד בבנים

התורה מצווה אותנו - "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ד' לי בצאתי ממצרים"

מה עניין ההוספה במלה לאמור והלא כבר אמר  ו"הגדתי" אלא שבכל מצב צריך לומר את

ההגדה אף שהוא קוראה ואומרה לעצמו, יזכהו ה' שיגיד לבנו. (אור החיים)

 

עקבתא דמשיחא

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? כך אנו שואלים בהגדה והתשובה –"הלילה הזה כולו מצה" הלילה מרמז על חשכת הגלות.  ונשאלת השאלה: מדוע הגלות שאנו נמצאים בה  נתארכה, והיא גם הקשה מכל הגלויות.  והתשובה היא, מפני ש"הלילה הזה" דהיינו "הגלות הזו"  כולו מצה ומריבה. נגע שנאת חינם עדין רב והקטטות והמריבות לא פסקו  וכשיהיו כל ישראל באהבה, בחיבה, ובשלום, נזכה לגאולה השלמה. (עוללות אפרים)

 

בכל מקרה של אי בהירות או שאלות אפשר לפנות לרבני השכונות.

 

 

חג כשר ושמח!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בס"ד

 

 

תפילה  נפלאה  לאמרה  אחר הקידוש

בליל יום טוב של חג המצות,

 

נמצאה בכתב יד מאת אבי המקובל הרב סלמן מוצפי זצ"ל:

 

יהי רצון מלפניך אדוני אלהי ואלהי אבותי שתעשה למען רחמיך וחסדיך ויעלה לרצון לפניך עתה עת רצון זכרוננו לפניך וזיכרון כל עמך בית ישראל וזיכרון כל הנלווים אלי לטובה, ויעלה לפניך זכות יעקב אבינו, עליו השלום, שאמר בלילה הזאת : "קום נא שבה ואכלה מצֵידי בעבור תברכני נפשך"  ודרשו רבותינו ז"ל (פרקי דר"א פל"א) הלילה הזה עליונים אומרים שירה, הלילה הזה אוצרות טללים נפתחים, היום הזה ברכת טללים, והברכה חלה מפי המברכים. (עי' חזקוני תולדות).

 

ותפתח לנו ולכל ישראל אחינו אוצרות צדק, אוצרות צדקה, אוצרות משפט, אוצרות חיים, אוצרות רחמים, אוצרות תשובה, אוצרות תפילה, אוצרות ברכה, אוצרות טללים, אוצרות נשמות של צדיקים, אוצרות רוח חיים, אוצרות שלום,  אוצרות אמונה, אוצרות טללי חיים, אוצרות טללי אפרסמון שבהם אתה עתיד להחיות את המתים. ותמלא כל משאלות לבנו לטובה ולברכה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.

(עיין מקורו סדר רבה דבראשית מ"ב)

 

 

 

בברכה בן ציון מוצפי

 

bottom of page