top of page

תשובה מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

בענין בעיות שלום בבית


האדם צריך לדעת כי הוא נמצא בעולם בתפקיד ובשליחות. כשהמטרה העיקרית שלו היא לתת, כי הפסוק אומר אמרתי עולם חסד יבנה. והעולם נברא כדי שאנחנו בני האדם נשלים את קיומו על ידי בניה משותפת , האיש ואשתו האשה ובעלה, האב ובניו הבנים והאבות, הרב ותלמידיו התלמידים ורבם, המעביד ועובדיו, העשיר והעניים, הגבור והחלשים, הרופא ולקוחותיו, המוכר והקונים וכן להיפך, וכך העולם ממשיך ליצור להתפתח ולפעול. 

כשהעולם אינו מתפתח הוא נחרב ושמם, כשהבריות אינם יוצרים ובונים , הם אינם נקראים חיים, כשהאדם אינו נותן, אינו מעניק, אינו אוהב, אינו יוצר, הוא כלה ונפסד, כי הוא מקבל על מנת לתת, וכשהוא עוצר מלתת הוא נגמר. כך טבע הבורא בבריאה, כך בנה את עולמו , כך עומדים העולמות הכי רוחניים ומצפים שאנחנו ניתן ונעניק האחד לזולתו, כי הבורא יצר את כולנו חסרים, וכך בנה את העולמות העליונים בלתי מושלמים, כדי שהכל יהיה תלוי באנו ובנתינה שלנו כל העולמות מקבלים ומתרבה השפע בעולם. 

דורנו זה נכנע תחת היצרים והתאוות האישיות, כל אחד מנסה לחיות באופן אינדיבידואלי ללא יצירה לזולת, ואין קללה גדולה מזו, החומריות גוברת, והאינטרסים האישיים באים במקום האידיאלים החברתיים, יש התנכרות לבעיה של הזולת, והתגברות הפערים והניתוקים, וזה נוגד את התורה הקדושה ואת הצו האלהי של וחי אחיך עמך. 

האדם מטבע בריאתו נברא לעזור לאחרים ורק על ידי כן יזכה לחיי העולם הבא, וכך זה בקבלה, הספירה הראשונה משבע ספירות השייכות לעולמינו היא ספירת החסד, בלעדיה שום פעולה רוחנית אינה פועלת כי הכל תלויים בה, חסד מהותו התחברות, וותרנות, התנהגות לפנים משורת הדין, מי שנוהג בכך גם אתו מתנהגים במידת החסד והרחמים, במהלך החיים כל אדם עושה טעויות אם קלות ואם כבידות, מי שסולח ומעביר על מידותיו הרי זה איש חסד, וגם על טעויותיו יעבירו בשמיים בבואו לבקש סליחה, מי שעומד על שלו לא מצליח, בחיי בני זוג יש עליות ויש מורדות, הפקח והנבון יודע איך להמלט מהם, ואם קורה שנכשל יודע לוותר, לסלוח או לבקש מחילה, להתנצל או לקבל התנצלות, וכך החיים מצליחים. 

בפרקי דרבי אליעזר כתב כשהים שותק הספינות עוברות בשלום. בא ללמדינו חכמת חיים כי אם אתה יודע להבליג , לשכוח ולסלוח הכל עובר בשלום, בתלמוד מובא על הפסוק והגבעונים לא מבני ישראל המה, לומר לך כי הגבעונים לא מחלו על קיפוח פרנסתם עד שתלו במו ידיהם שבעה מצאצאי שאול המלך, לומר לך אין זה סימן של יהודי לא לשכוח ולא לסלוח, כי שלשה סימנים יש בקרבנו ביישנים רחמנים גומלי חסדים. 

הנישואין, השלום, החיבור והאהבה בין בני זוג, הוויתור ההדדי, ההקרבה לשני, הנתינה, הם יסוד מוסד בקיום העולם, הם ערך נשגב ונורא, הם מחברים את כל העולמות העליונים, כשאדם חי בשלום עם זוגתו, כשאשה חיה בהרמוניה עם בעלה, הם גורמים שלום וחיבור בפמליא של מעלה, השכינה יורדת ושוכנת ביניהם, הקדוש ברוך הוא שמח בחלקם ושוכן אתם, ויש לו קורת רוח בבריאת עולמו, כי לזה הוא מצפה, לזה הוא כוסף, לזה הוא מקווה, כי את הגה העולם ושרביטו בידינו הוא מסר, ובכוחינו להטותו לאשר נחפוץ, והוא בחר בשלום, כי שלום הוא יסוד, והיסוד הוא קיום העולם ושמירתו היא שפעו, וכשאין שלום אין עולם, כי השלום יסוד, והעולם ספירת המלכות, וכשם שאין קיום לספירת המלכות בתוכינו ללא יסוד, כך אין קיום לעולם בלי שלום ביננו. 

הנישואין וההתחברות הם הדבר הכי יקר ונשגב בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כל העולמות סובבות סביב דבר נפלא זה, כך קבע הבורא בעולמו, עולם האחווה, החיבור, השלם, המועיל והשמח, אין דבר שמח ושלם כחיבור, ואין כאב נורא כהיפרדות, קשה היא הפרידה כאן וקשה שבעתיים למעלה, יפה היא ההתחברות בעולמינו כי לא טוב היות האדם לבדו, ויפה שבעתיים בעולם הנשמות, על ידה זוכים לכניסה לגן עדן, על ידה זוכים לחיי העולם הבא, על ידה זוכים לחיי נצח, על ידה זוכים לצאצאים פיזיים ורוחניים ומתמלאים אושר וסיפוק. 

אשרי מי שמקיים את היסוד והמלכות, הוא נעשה שותף לבורא בבריאת ובקיום העולם, עליו העולם עומד והוא נקרא צדיקו של עולם, כמה שיבחו חכמינו ז"ל את השלום ואת השמחה והוותרנות, בל נלמד מהדרך הקלוקלת שנמצאת ברחוב הפרוץ כאשר כל אחד עומד על שלו, ומבקש שכל הסובב אותו יחיו ויתנהלו לפי דרכו ורצונותיו ומאוויו, זו האנוכיות הגרועה וההרסנית ביותר, רק בדרך של שמחה וותרנות, להרבות אהבה לזולת, הבנה לצרכיו ומצבו נבנה עולם יפה וחדש, טוב ומועיל, שמח ונפלא, כך תהיה לו להשם יתברך בוראינו קורת רוח ושמחה על עולמינו, וכך הוא יברכנו סלה. 

כן עלינו להבין כי האיש הוא הנותן את אור החסד המגיע אליו כדי להשפיע לעולם ולביתו, והאשה היא כלי מקבל ברכה דוגמת השכינה המקבלת אור אין סוף ומחלקת אותו לכל הנבראים היצורים והנעשים, כך בת זוגו הכשירה מקבלת את אותם אורות החסדים העצומים שלא היו בעולם מעולם, ונותנת לכל העולם, נמצא העולם כולו מושפע בחסדים ובאורות מבית יהודי בריא וכשר, טוב ומושלם, טהור וישר עם השם. מי יתן ועם ישראל כולו יזכה להבין ולכווין לטוב הפנימי, לנשמות הטהורות, לכוונה האמיתי, של חיים של קדושה לשם שמיים, ותרבה האהבה והאחוה השלום והריעות בקרב בתי ישראל.

bottom of page