top of page

התפילה

בכוחה של תפילה בכוונה לשנות את המזל שנקבע

כי ישראל הם מעל המזל

"אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם,

אל ימנע עצמו מן הרחמים"

 

ה', נראה אותך

מוציא אותי מפה

 

לשיעורו של הרב יוספי שליט"א. הגיע פעם בחור בשם אייל שלא היה שומר מצוות.

הרב סיפר שמשה רבנו הובא לפני פרעה שצוה לערוף את ראשו בחרב ונעשה נס וצווארו הפך לשיש ואמר: "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתיאש מן הרחמים." אייל שמע וגיחך: "האם באתי כדי לשמוע סיפורי אגדות על צוואר שהפך לשיש? האם זה מה שיש לדתיים למכור?

 

לאחר שנתים ניגש בחור חמד עם זקנקן לרב יוספי וסיפר שהוא אייל שגיחך בשיעור. הוא נסע ליפן הסתבך עם המאפיה ויום אחד פסקו להוציאו להורג בחרב סמוראית. הגיע יום גזר הדין. השכיבוהו על מיטה מיוחדת "כששכבתי שם בפחד מול היפנים קפץ לי לראש אותו שיעור מלפני שנתים. הרמתי עיניי למרום וזעקתי: "רבונו של עולם בוא נראה אותך מוציא אותי מפה נראה אם יש אמת בדברים שלך". התחננתי. היפני נעץ בי את עיניו הניף את החרב, עצמתי עיני ולפתע נשמע קול דק של אשה שהחלה לצעוק: "מה פתאום אתם מוציאים אותו להורג הוא הציל את חיי ואת חיי ילדי לפני חמש שנים". וצוותה לשחרר אותי.

 

אני שלא הייתי ביפן לפני כן, ראיתי בכך את השגחת ה'. חזרתי לארץ ושבתי בתשובה..

(מהדף טוב לחסות בה' מהספר עין רואה)

 

יהודי לעולם לא מתייאש ממצבו כי הוא יודע שהוא בידיו של הבורא יתברך, שהוא יכול להושיעו, אפילו שחרב חדה מונחת על צווארו.

 

לקדוש ברוך הוא יש אין ספור פתרונות

לכל קושי ולכל בעיה

בכל קושי בכל חיסרון צריך לדבר עם ה' .

בשיחה עם ה' יתברך יכול  לפעול כל ישועה שהוא

צריך לה בלי שום מגבלה טבעית.

 

היו אומרים: "לאה לעשו, ורחל ליעקב". והיתה לאה בוכה ואומרת: "יהי רצון שלא אפול בגורלו של רשע". ובזכות תפילתה נתבטלה הגזרה שתִנשא לעשו וגם זכתה להִנשא לפני אחותה.

 

השגחה פרטית

הכל מתנהל בהשגחה. בכל מה שרוצה לעשות פני אל ה' והוא יצליח את דרכיך.(פאר הדור) 

 

לה' פתרונות

כשמתפללים, אפשר לבקש מה' שיעזור. אך אין אנו מציעים לה' פתרונות!. כי רק ה' יודע את הפיתרון המתאים בעבורינו.

 

ה' שמע זעקתם

כשבני ישראל עבדו בפרך במצרים כתוב: "ויזעקו בני ישראל אל ה' מן העבודה ותעל שועתם אל האלוקים" ה' שמע זעקתם והוציאם ממצרים. יש לנו להשתמש באותה עצה לזעוק לפני ה' שיצילנו.

 

בכוחה של תפילה 

לקבל עזרת ה' במעשיו

 

הקדישו - שעה מועטה לתפילה

וקבלו - שעות רבות של הצלחה.

 

תפלה לפני עלות השחר מבטלת מקטרגים ומשטינים

 

צריך להתפלל לה' בכל יום על כל עניניו וצרכיו, וכשמתפלל טוב, הרי שבזמן מועט זוכה להצלחה רבה. כי הלא שעה אחת של הצלחה שווה יותר ממאות שעות ללא הצלחה. כשה' עוזר, אזי בזמן מועט פועלים פעולה אחת מוצלחת, שבה חוסכים זמן רב ויגיעת שוא.

 

אין תפילה הולכת לאיבוד

לפעמים מתקבלת התפילה לאחר זמן, משום שהמקטרגים אינם מניחים שתעלה מעלה, וכך עומדת התפילה מבחוץ, ובעת רצון תדחק עצמה ותעלה, כי דיבור של תפילת ישראל אינו הולך לריק, חס ושלום.

 

בכוחה של תפילה להקדים תרופה למכה.

גם אם הכל כשורה אצל האדם,  יתפלל שלא תארע לו צרה, ח"ו. יזהר להקדים לכל דבר תפילתו, כי מקודם קל יותר לבטל הרעה, על כן נהגו לפני שעושים איזה שמחת נישואין להתפלל שלא ישלטו בהם מידת הדין ועין הרע. (שבט מוסר)

 

המתפלל על חברו נענה תחילה

 

 

 
bottom of page