top of page

לבת המצוה

 

על כל בת מוטלת משימה קדושה

לבנות בית יהודי קדוש וטהור.

ולהיות אשת חיל ואמא לתפארה

 

"כה תאמר לבית יעקב" אלו הנשים

בזכות נשים צדקניות נגאלו ממצרים

ובזכותן נגאל בגאולה הקרובה בע"ה.

 

 

נרפאה בזכות הצניעות – מהרבנית קנייבסקי זצ"ל

דינה היתה אשה רחוקה מדת ומתלבשת בלבוש לא צנוע. יום אחד גילתה שהיא סובלת ממחושים בבטנה ובבדיקות שעשתה בישרו לה שגידול ענק, נמצא במרכז הבטן וכבר שלח גרורות לכל האיברים הפנימיים. עולמה חשך.  עליה לעבור ניתוח דחוף להסרת הגידול, מחר! ולאחר מכן להתחיל בטיפולים. למרות זאת אני לא נותן לך הרבה סיכויים" – חרץ הרופא בגילוי לב. דינה אושפזה. לפתע החליטה לעזוב את מיטתה. ונסעה בחשאי לביתה.  הרימה ידיה וזעקה: "א-לוקים,  "אני מקריבה לך  את כל הבגדים הפרוצים שלי...! מעתה אלבש רק בגדים צנועים. היא ערמה את כל פריטי הלבוש לערימות ענק, בתוך אשפתונים. והציתה הכל וקיוותה שזה יהיה, במקום קרבן אדם. למחרת עברה את הניתוח. הרופאים הוציאו מבטנה גידול גדול. וכשהתעוררה בישרו לה: "אין גרורות. הכל נקי. כיום היא אשה צנועה ובריאה.

 

מטען החומר נפץ לא התפוצץ

אל הרבנית קנייבסקי זצ"ל הגיעו 40 בנות צעירות והיא סיפרה להם את הסיפור שלעיל. הם חזרו הביתה וקיבלו על עצמם גם כן לזרוק את הבגדים הלא צנועים, ושיהיה להצלחת ושמירת עם ישראל. ביחד הם מילאו מיכל גדול של בגדים לא צנועים. למחרת התגלה מטען חומר נפץ גדול שהונח בקניון בחיפה. הכל היה מוכן והמטען לא התפוצץ. אף אחד לא ידע איך קרה נס זה. הרבנית קנייבסקי אמרה שזה בזכות אותם בנות שקיבלו על עצמם צניעות.

bottom of page