1/4

 

 

תפילה לזיווג ליום ט"ו בשבט-

מאת הרב אלנקווה

 

"ריבון העולמים, בתורתך הקדושה ציוותנו "ואתם פרו ורבו"

 וזו מצוות עשה הראשונה שבתורה. לפרות ולרבות.

הנני עבדך/אמתך פב"פ מפיל תחנונים לפניך ביום ראש השנה לאילן ביום היסוד, הכלול בימי השובבי"ם, שתזכה אותי למצוא מהרה את האישה/האיש,

אשר ייעדת לי להקים עמה/עמו בית.

ואמנם קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף בבחינת "בכושרות בכי ושירות",

אך לפניך ריבון העולמים אין קושי ואין יגיעה ובידך

להראותני מהרה את הדרך הישרה והטהורה.

תן בליבי שלא אכשל במראה עיני, ותהא הבחירה

לשם הקמת בית בקדושה ובטהרה.

ובכוח סגולת היום הקדוש הזה, הוא ראש השנה לאילן ובכוח מצוות

הברכות ואכילת פירות הארץ הקדושה וקיום המצוות התלויות בארץ,

תזכני בכלל כל עמך, לבניית בית נאמן בקדושה ובטהרה בשמחה ובמהרה.

ושמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, אמן."

 

וטוב לתת צדקה לעניים ולבקש מהם שיתפללו עליכם, אמן.

1/1