ארץ ישראל

תשובות מהרב בן ציון מוצפי שליט"א

 

שאלה
לכבוד הרב הגאון 
האם יש בימינו מצווה להתגורר בארץ ישראל? וכן האם ירושלים יש לה בימינו מעלה מיוחדת? 

 

תשובה 
בודאי שזו מצווה יקרה ונעלה לדעת כל הפוסקים ועיין להגאון השדי חמד שהאריך בענין, גדולה מזו אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לטיולים, בקושי התירו לבקר שם את ההורים, או לצורך רפואה, פרנסה, או ללמד תורה. 

לגבי ירושלים, קדושתה נוספת וכפולה, ואמנם במקור קדושתה בין החומות, אך כל רצף הבתים משם והלאה קדושת ירושלים לה ואשרי המתגוררים בה ובארץ ישראל כי עוונותיהם נמחלים כנזכר בתלמוד.