top of page

מצגת על  שבח ארץ ישראל

שבח ארץ ישראל

לגלול למטה כדי לראות הכל
ארץ ישראל 1.JPG
ארץ ישראל 3.JPG
ארץ ישראל 13.JPG
ארץ ישראל 4.JPG
ארץ ישראל 5.JPG
ארץ ישראל 6.JPG
ארץ ישראל תבל.JPG
אי רבן שמעון בן גמליאל.JPG
אי כאשר יצאו ממצרים.JPG
ארץ ישראל ירושלים.JPG
ארץ ישראל 30.JPG
ארץ ישראל 27.JPG
ארץ ישראל 31.JPG
ארץ ישראל 32.JPG
ארץ ישראל 29.JPG
ארץ ישראל 11.JPG
ארץ ישראל 33.JPG
ארץ ישראל 28.JPG
ארץ ישראל  19.JPG
ארץ ישראל 20.JPG
ארץ ישראל 21.JPG
ארץ ישראל  23.JPG
ארץ ישראל 24.JPG
ארץ ישראל 25.JPG
ארץ ישראל 26.JPG
ארץ ישראל  18.JPG
ארץ ישראל 10.JPG
ארץ ישראל 12.JPG
ארץ ישראל 8.JPG
ארץ ישראל 15.JPG
ארץ ישראל 16.JPG
ארץ ישראל 7.JPG
תודה לבורא עולם.JPG

ארץ זבת חלב ודבש

 

הבטחת השם לאברהם:
לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראך.

 וְהָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַתֶּם עֹבְרִים שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ,

אֶרֶץ הָרִים, וּבְקָעֹת. ארץ חיטה ושעורה וגפן

 ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש.

"וּפָרַצְתָּ יָמָּה וָקֵדְמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה

וְנִבְרְכוּ בְךָ כָּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה וּבְזַרְעֶךָ." 

שממת הארץ בזמן הגלות

שום אומה לא הצליחה להפריח את שממות ארץ ישראל הפוריה בטבעה, במשך אלפיים שנות גלות עם ישראל.

כתוב בויקרא פסוק כו' לב')  "והשימותי….את הארץ, ושממו עליה אויבכם היושבים בה".

התורה הזהירה שאם תהיה סטיה מחוקי התורה ומצוותיה תשקע הארץ בשיממון ולא תתן פריה עד שוב בניה אליה – באחרית הימים!.

והנה יהודים חוזרים לארץ ישראל,

הארץ הקדושה, הארץ הנבחרת השוממה

וארץ ישראל פורחת, הופכת את עורה ומכירה את בעליה האמיתיים,

להם חיכתה 2000 שנה.

ארץ אשר תמיד עיני השם אלוהיך בה
מראשית השנה עד אחרית שנה.
ארץ ישראל אווירה טהור
ואדמתה קדושה.

חלק מהמצוות התלויות בארץ

שמיטה בשנה השביעית, תרומות ומעשרות,

לקט, שכחה, פאה.

ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות  וקדושת ירושלים גדולה והיא שער השמים מימות עולם,

ירושלים עיר הקודש היא ליבו של העולם, ובה שורה השכינה יותר משאר מקומות שבעולם.

מעולם לא זזה שכינה מהכותל המערבי.

 

התפילה הפשוטה ביותר בארץ ישראל עולה ישירות לשמים

ותפילות בחו"ל נמסרות בידי השרים הלא כשרים,

הממונים על אותה מדינה וגובים מחצית השפע מהם.

 

המקום הגבוה ביותר לקבלת התפילות

מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

 

•הכותל המערבי שהשכינה לא זזה משם מעולם.
מבחינת קברי צדיקים המקום הראשון במעלה הוא קברי אבות שבחברון מקום מערת המכפלה , השער לגן עדן מקום עלית הנשמות , עם קבר רחל וכל תפלה הנאמרת על כל ק(הרב מוצפי שליט"א)בר צדיק בכל העולם כולו תעלה דרך שם.

•קבר רבי שמעון בר יוחאי אשר במירון.

•קבר רבי עקיבא אשר בטבריה עיר הקודש .

•רבי מאיר בעל הנס אשר בטבריה.

•רבנו האריז״ל שנטמן בעיר תורתו צפת עיר הקודש .
ואתו טמונים רבנו הרב משה קורדבירו ז״ל ומרן רבי יוסף קארו.

•ועוד הרבה קברי צדיקים בארץ ישראל.

 

(הנוסעים לקברות צדיקים בחו"ל ולא היו בכל קברי הצדיקים בארץ,

הצדיקים הקבורים בארץ מקפידים עליו, כמפורש בספר חסידים.

וכן התפלה שם פחות משמעותית מארץ הקודש.)

ארבע אמות בארץ ישראל

•כל גרגיר עפר בארץ ישראל יש בו קדושה. (הרב בן ציון מוצפי שליט"א)

•השינה בלילה בארץ ישראל היא תחת יד השכינה ובחו״ל תחת יד מלאך לא טהור.

•לימוד תורה של פסוק אחד בישראל שווה לימוד של מיליוני שעות בחו״ל.

ארץ נחלת אבותינו

השורשים של כל עם ישראל בארץ ישראל.

כאן התהלכו אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב.            

ומסרו נפשם כדי לחיות בה.

כאן היו שופטי ישראל, המלכים, הנביאים,

גם חכמי המשנה ישבו כאן ומסרו נפשם על קיום התורה.

אבותינו ואבות אבותיהם חלמו לחיות בה ולנשום את אווירה.

70 שנות גלות בחורבן בית ראשון בגלל 70 שמיטות שלא שמרו
ברש"י פ' בחקוותי כו, לה:
התורה הזהירה לא לעבוד את האדמה בשנת השמיטה:
"ובשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ ….                         

שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור" (ויקרא כ"ה ד) 
עבירה על ציווי זה תגרום לגלות.


מספר שנות הגלות יהיה זהה למספר שנות החטא,
השממה בעת הגלות תכפר על הפרת צו התורה
להשבית את האדמה, בשנות השמיטה.

 

"וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל..."

הנטיעה היא התחברות אל הארץ.

אי קיום המצוות התלויות בארץ גורם לניתוק ישראל מארצם וסילוק השכינה מישראל. 

 

למה א"י נמשלה לצבי?
לומר לך: מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו,             

אף ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה.

וכן מה צבי זה קל מכל החיות, אף ארץ ישראל       

קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה.

ומה צבי זה קל ואין בשרו שמן, אף ארץ ישראל     

קלה לבשל ואין פירותיה שמנים.

 

פירות ארץ ישראל בטעם המן

בכניסת עם ישראל לארץ ישראל נבלע המן שירד במדבר, בתוך אילנות הארץ, והאוכלם טועם בהם את רוחניות המן, ולכן הגאון רבנו יוסף חיים ז"ל היה פעמיים בשנה מזמין מפירות הארץ הקדושה לבבל ומחלקם לתלמידי חכמים שם, והיה אומר להם בואו ותטעמו מהמן שירד לישראל במדבר. (הרב מוצפי שליט"א)

ארץ זבת חלב ודבש

חביבות יתירה ראינו שהתורה הקדושה שיבחה

את פירות ארץ ישראל, ככתוב: "אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה

וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן

אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ".

הבטחת התורה על
ארץ זבת חלב ודבש

•הענבים שהארץ מגדלת הופכים ליין טעים.

•התמרים הגדולים והמתוקים הם מן הטובים בעולם ומייצאים אותם למדינות שונות.

•ארץ ישראל היא מקום ראשון בעולם בתנובת החלב.

שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל:

"אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ".

 

חיטה

ממשפחת הדגניים ואחד ממיני המזון החשובים בעולם.

שעורה

שעורים אכילתם בתבשיל, ובאכילתם יכולים למתק את הדינים שבמלכות.

(כתבי האריז"ל)

גפן

עם ישראל נמשל לגפן.

האשכולות- תלמידי חכמים.

העלים – עמי הארץ.

הקנוקנות - ריקנים שבישראל.

ומה הגפן אינו מקבל הרכבה עם שאר האילנות, אף ישראל אינם יכולים להיטמע באומות, כי שורשם קדוש ונבדל הוא.

 

תאנה

דברי תורה נמשלו לתאנה.

התאנים אינן מתבשלות כאחת וכל שעה ראוי לאכול מהן.

אף דברי תורה, כל זמן שאדם הוגה בהם, מוצא בהם טעם.

וכן כל הפירות יש בהם פסולת והתאנה כולה יפה למאכל.

כך דברי התורה אין בהם פסולת. (בגמרא ברכות נז)

רימון

"כפלח הרימון רקתך"

אפילו הריקנים שבך מלאים מצוות כרימון.

כפי שהרימון מלא זרעים.

זית –כל המשקין מתערבין זה בזה, חוץ מהשמן. כך ישראל אינם מתערבים עם הגויים. ומה זית אין עליו נושרים כך ישראל קיימין לעד ולעולמי עולמים.

תמר
"צדיק כתמר יפרח"

להתגורר בארץ ישראל זו מצווה יקרה ונעלה לדעת כל הפוסקים (ועיין להגאון השדי חמד שהאריך בענין,) 

גדולי החכמים היו מנשקים אבניה ועפרה של ארץ ישראל,   לקיים הכתוב כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו.

 

פירות ארץ ישראל מוסיפים כח וחכמה,
כמו שכתוב:"אוירה מחכים".

מקצת האיסורים והתקלות ליוצאים לחו"ל

מובא בכמה מספרי הקבלה, כי היוצא לחו"ל לוקחים ממנו במעבר הגבול את נשמתו, ובמקומה נותנים לו נשמה נמוכה השייכת לארץ העמים. ולא מחזירים לו אותה, אלא אם לא חטא ולא פגם בשהותו שם.

מעלת ארץ ישראל הקדושה אין ערוך לה.
וכשיהודי שוהה בחו"ל,
השכינה גולה עימו.

 

bottom of page