שלום בבית

מתוך החוברת חן האשה על בעלה

 

                            הנישואין הם השקעה של הבעל והאשה                            

בפרויקט החיים

הזורעים בדמעה ברינה יקצורו.

בתחילה משקיעים ומתאמצים, ואחר כך נהנים.

 

חכמות נשים בנתה ביתה

"חכמות נשים בנתה ביתה"- אשתו של און בן פלת  ראתה שבעלה מתחבר לעדת קורח. אמרה לו שלא ירויח מהמחלוקת, כי אם משה יהיה הרב הוא התלמיד, ואם קורח יהיה הרב, הוא התלמיד. והצילה אותו ע"י כך.

ואשת קורח – נאמר עליה "ואיולת בידיה תהרסנו" אשת קורח היתה ידענית וחכמנית היא מנסה להטות לב בעלה למחלוקת, אמרה לו אתה מקופח, הפגינה ידע ודרבנה את קורח לשאול את משה שאלות קנטרניות... והביאה אותו ואת עדתו לאבדון.

 

בבית היהודי אל תהיה צודק, היה חכם!

 

גם אני לא מושלמת

לראות את הטוב שבו. כאשר הכעס גדול נסתכל על עצמנו.. מה, אנחנו מושלמות? גם אנו נופלות. באותו רגע הכעס מצטמצם, הסערה הפנימית יורדת. גם אני לא מושלמת, אז אני שונאת את עצמי? לא. אני ממשיכה לטפל בעצמי.

 

נאמר לעצמנו: "ברוך ה' זיכה אותי הבורא בבן זוג, ביום החתונה לא היתה מאושרת ממני, ומה השתנה היום? פשוט גילית בו גם חסרונות. נו ומה בכך? הרי בן זוגי לא חריג בכך, לכל אדם יש חסרונות ואף אחד אינו מושלם. גם אנו לא מושלמות."

 

אז מה לעשות?

למצוא זמן שקט, ולחשוב או לכתוב:

  • דברים טובים שעשה למעני:.

  • הוא עורך קניות.

  • אני חשובה לו.

  • הוא מעוניין בטובתי.

  • אני והוא הורים לאותם ילדים,

  • איך אפשר שלא אעריך אותו? וכמה עמל ולחץ וידע טמון בפרנסה שבעלי מביא הביתה. הוא מדיר שינה מעיניו.

 

כשהבעל רואה שהאשה מרוצה יש לו הרגשה טובה.

 

לא להעלות את המילה גרושין

כל אשה צריכה להחליט בלבה יהיו הבעיות שיתעוררו אשר יהיו, לא לדבר על גירושין. לוותר על הרבה דברים ובלבד שלא להגיע לגירושין. להחזיק את הבית. להחזיק את הבעל. להתפלל עליו, (חוץ ממקרים קשים) ישנם הרבה מקרים שהמלה גרושין עולה בקלות יתרה על הלשון, וזה בעצמו מערער את שלום הבית, כשהבעל שומע גירושין הוא מאבד את האמון ביחסים ביניהם, אבל אם תאמר שקשה לה מאד וכד' אבל לא תעלה את המלה גרושין על דל שפתיה, יבין שהכאב מדבר מגרונה, והיא כן רוצה לחיות אתו, וזה יתן לו כח לעבוד על עצמו ולהשתנות.

 

להאמין שיכולים לתקן

אם כבר עברה משבר צריכה לחשוב איך ממשיכים מהנקודה הזו כרצון הבורא "אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן." (חכמות נשים)

 

חן האשה על בעלה להדפסה
העוצמה שבתנועה 2.JPG