top of page

שאלות שהגיעו לרב בן ציון מוצפי באתר דורש ציון

בענין הפלות

 

שאלה

לכבוד הרב
אני אשה צעירה ללא ילדים ועברתי הפלה כעת אני בהריון,יש לי מחיצה ברחם והרופא אמר שיכול להיות שיהיה שוב הפלה זה תלוי היכן העובר גודל. מה יש לעשות חוץ מלקרוא תהילים?

 

תשובה

תתרמי שתיה לאלה הלומדים תורה ובאמת לומדים- בלילות.

 

 

שאלה 

לכבוד הרב שלום רב
לצערי עברתי הפלה טבעית, לאחר שהתפללתי להריון הזה המון וזכיתי להגיע רק לחודש חמישי, מדוע? אין לי כוחות להתפלל ככה שוב?האם להתחנן על כך שוב?

 

תשובה

כשם שיש בשנה ימים של אבל בכי ומספד דוגמת תשעה באב ועוד, ולעמתם יש ימים שמחים כשבתות וחגים, חנוכה ופורים, כך בחיי האדם יש ימים של אכזבה או צער וכאב, ולעמתם יש ימים שמחים.
אסור לקחת אתנו את היגון והצער והאנחה ולהתייאש, זה מאוד קל אך מפסידים הרבה בכך, החכמה והתושיה היא לקחת את עצמינו בידים להתחזק ולחיות נכון.

 

 

שאלה 

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לפני שנים עשיתי הפלה.אני מתחזקת ברוך השם, אני חשה כפויית טובה, כאילו ה' ישתבח רצה לברך אותי בעוד בן ואני השבתי פניו ריקם, כיצד אוכל לכפר על כך?

 

תשובה

תסייעי בידי נשים הרות ויולדות . 

 

 

ליולדת

 

שאלה 
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש איזה שהיא סגולה ליולדת עם הספר רזיאל המלאך ואם כן מה היא?
תשובה
כתבו הספרים שהנחת ספר רזיאל המלאך עטוף ומכוסה מעל מיטת היולדת או מי שהוא שרוי בחרדה, מועילה לשמירה.

 

 

שאלה 
שלום לכבוד הרב האם יש עניין ללכת עם שרשרת כסף עם האות ה?
תשובה
הגאון החיד"א ז"ל כתב שזה טוב לזרע קדוש, ולהצלה מעין הרע ולשמירה. והעיקר שהאות ה תהא מכסף.

 

 

שאלה 
לכבוד הרב רציתי לדעת מה הטעם בעשיית הזוהר יום לפני הברית מילה של הילד? או שזה רק מנהג?
תשובה
זה כמעט חובה והמנהג קדום מתקופת המשנה שהיו מדליקים אורות ועוסקים בתורה כל הלילה לשמירה על הילד ובכדי שיהיה צדיק ושומר ברית. ויש שהיו לומדים בכל הלילות מלידתו ועד לילה שמינית.

 

 

שאלה 
לכבוד הרב מה ניתן להניח במיטת תינוק לשמירה עליו?
תשובה
יש מניחים תהלים או ספר רזיאל המלאך.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page