העליה וההשתטחות על מצבות הצדיקים להתפלל ולעורר רחמי שמים בזכותם, ולבקש מנשמותיהם לעמוד ולהליץ טוב בעד החיים.

 

קודם שיכנס למצבת הצדיקים יכניע לבו ויהרהר בתשובה ויאמר וידוי,