top of page

בס"ד

יראת שמים
רבנו האריז״ל כתב כי לצייר במחשבה שם הוי״ה ברקיע באש אדומה מביא יראת שמים לאדם.

ומדובר שהרקיע נקי.

 

גם טוב עוד ליראת שמים לקחת כדור שלג ולצייר בו על מצחו שם הוי״ה, דהיינו אות י׳ מעל עינו הימנית, ואחריה ה׳, ואחריה ו׳ במרכז המצח, ואחריו י׳ מעל העין השמאלית, ויניח הלחות שתתייבש כך ויזכה ליראת השם. וכך היה נוהג מדי שנה בימי החורף כאשר היו יורדים ברד או שלגים מהשמיים.

 

(מתוך תשובות של הרב בן ציון מוצפי שליט"א)

bottom of page