top of page

פסוקי שמות

פסוק המתחיל באות הראשונה של השם הפרטי, ומסיים באות האחרונה שלו,

או פסוק אשר השם המלא מופיע בו. (ע"פ השל"ה הקדוש)

 

 

מתוך תשובות מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון.

זה טוב , זה מועיל , זה עוזר מאוד לרוחניות של האדם , לחייו השקטים והטהורים ,

ומזכך את הנשמה שזה שמה , ובעולם האמת היא תהיה מוגינת ממקטרגים וממחבלים למיניהם.

זה מסוגל להציל את האדם ביום הדין ונשמתו נטהרת.

 

אדם עם 2 שמות  צריך שני פסוקים לשתי השמות, כך כתבו הפוסקים.

 

לומר לפני, יהיו לרצון שקודם ל"עושה שלום במרומיו"".

 

כוכבה

 ככר זהב טהור עשם אותה ואת כל כליה .   

 

לורין

לאדם מערכי לב ומאדוני מענה לשון. 

 

ליאורה

  לישועתך קויתי אדוני.  

 

 ליאת

 לב נבון יקנה דעת ואוזן חכמים תבקש דעת . 

 

 ליטל

לגד אליסף בן דעואל .

 

 לירון

  למטה אפרים הושע בן נון .

 

 לירז

 לרוכב בשמי שמי קדם הן יתן בקולו קול עוז.

 

 מאיה

 מקץ שבע שנים תעשה שמיטה..

 

 מאיר

  מזמור לדוד אדוני רועי לא אחסר . 

 

 מור

 מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור.

 

 מיכאל

 מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב אדוני שבות עמו יגל יעב ישמח ישראל .

 

 מימון

 מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון .

 

 מירי

  משוה רגלי כאילות ועל במותי יעמידני. 

 

 מלי

 מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי .

 

 מלכה

 " מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הלוליה"

 

 מעין

   מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון. 

 

מרדכי

משווה רגלי כאילות ועל במותי יעמידני. 

 

משה

 ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם אדוני .

 

משה

 מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה.

 

מתן

 מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון .

 

מתן

 מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון.

 

נועה

נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה.

 

נועם

 נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם .

 

נופר

  נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר .

 

נטלי

 "נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי"

 

נינט

  נוצר תאינה יאכל פריה ושומר אדוניו יכובד. [כאן התחלף אות ד באות ט כי לא נמצא פסוק באות ט , וזה מועיל כי אותיות דטלנ"ת מתחלפות]. 

 

ניר

  נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר .

 

נעומי

  נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. 

 

נרקיס

 שופטים א, לג .

 

סיגל

סורו מני דרך, הטו מני אורח, השביתו מפנינו את קדוש ישראל.

 

סיון

סיחון מלך האמורי היושב בחשבון מושל בערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבוק הנחל גבול בני עמון. 

 

סלמן

סיחון מלך האמורי היושב בחשבון מושל בערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבוק הנחל גבול בני עמון. 

 

עדי

 ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה וישמע קולי .

 

עומר

ענו לאדוני בתודה זמרו לאלהינו בכנור.

 

עידו

עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו.

 

עידית

עיניו כיונים על אפיקי מים רוחצות בחלב יושבות על מלאת

 

ערן

עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן.

 

פלורי

פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני.

 

פנחס

 פלס ומאזני משפט לדוני מעשהו כל אבני כיס.

 

ציפורה

  ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה

 

קרן

 קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן.

 

ראובן

 ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן .

 

רבקה

 רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום אדוני.

 

רוחמה

 רננו צדיקים באדוני לישרים נאוה תהלה .

 

רוני

 רוח אדוני דיבר בי ומילתו על לשוני.

 

רונית

 ראובן שמעון לוי ויהודה.

 

רונן

  ראשון לציום הנה הנם ולירושלים מבשר אתן.

 

רות

 דבריא א, כא.

 

רחל

רבוע היה כפול עשו את החושן זרת ארכו וזרת רחבו כפול. 

 

רחמים

  רוני בת ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלים

 

רינת

 ראה נתן אדוני אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דיבר אדוני אלהי אבותיך לך אל תירא ואל תחת .

 

רן

 ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן .

 

רעות

 דברים א, כ״א.

 

שגיא

  שמח נפש עבדך כי אליך אדוני נפשי אשא . 

 

שי

שמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני. 

 

שירז

  שמן וקטורת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש. 

 

שירן

  שבחי ירושלים את אדוני הללי אלוהייך ציון. 

 

שלום

שיר המעלות בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. 

 

שמעון

  שבחי ירושלים את אדוני הללי אלהיך ציון . 

 

שני

  שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני

 

שני

 שמע אדוני וחונני, אדוני היה עוזר לי. 

 

שרה

  -  "שאו ידכם קדש וברכו את השם" (להזכיר שמו ולא לומר ״השם״.)

 

שרה

 שלש רגלים תחוג לי בשנה.

 

 שרון

  שבחי ירושלים את אדוני הללי אלהיך ציון.

 

שרונה

שלש רגלים תחוג לי בשנה. 

 

 שרית

 ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות בחריש ובקציר תשבות .

 

אביאל

אתם נצבים היום כולכם לפני אדוני אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושווטריכם כל איש ישראל

 

אבינועם

 אשרי אדם עוז לו בך מסילות בלבבם.

 

אביעד

 את חוקיך אשמור אל תעזבני עד מאוד .

 

אבירם

 איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני אדוני אלהיכם . 

 

אהרון

 אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון

 

אוהד

את חוקיך אשמור אל תעזבני עד מאוד.

 

אופיר

אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר .

 

אוראל

אעברה בארצך בדרד בדרך אלך לא אסור ימין ושמאל .

 

אורה

אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה.

 

אורי

אשירה לאדוני בחיי אזמרה לאלהי בעודי. 

 

אושרת

אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת .

 

איילת

אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת.

 

אינה

 אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה .

 

אליאור

 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלהינו נזכיר . 

 

אליה

 אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה.

 

אלינור

 אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר.

 

אלישבע

  את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע

 

אלמוג

תהלים מ״ב, ה. אלה אזכרה ואשפכה עלי.....

 

אלן

  אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן.

 

אלעד

 אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד.

 

אסתר

 אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר

 

אפרת

את ארון העדות ואת בדיו ואת הכפורת.

 

ארז

 שיר השירים ח, ט.

 

אריאל

 תהלים סט, ז.

 

בועז

 בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז .

 

בלה

 ברוך הבא בשם אדוני ברכנוכם מבית אדוני.

 

בני

 תהלים סו, כ.

 

בנימין

 בני רחל יוסף ובנימין.

 

בתיה

 ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה .

 

גלית

 גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל עת.

 

דביר

 דן ונפתלי גד ואשר.

 

 דוד

 דרשו אדוני ועוזו בקשו פניו תמיד.

 

 דורון

 דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען .

 

 דניאלה

דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה"

 

 דקל

 דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל

 

 דרור

  דן נפתלי גד ואשר 

 

 הדסה

 הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבינה .

 

 הדר

  הללולוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור.

 

 הודיה

  הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה . 

 

 הילה

  הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבינה.

 

 ורדית

 ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות .

 

 ז'קלין

 זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות וירכתו על צידון. בראשית מט, יט.

 

 חבצלת

 חונני א-לוקים חונני כי בך חסי'ה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבור הוות

 

 חגית

 חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות. 

 

 חוה

  חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לאדוני . 

 

 חיה

  חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לאדוני

 

חיים

חנני אדוני כי אליך אקרא כל היום.

 

חנה

 חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לאדוני .

 

טל

טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל.

 

 טל

  טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל.

 

 טליה

 טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נרה.

 

 יאיר

  אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 

 יהודה

  אמרי האזינה אדוני בינה הגיגי.

 

 יהודית

  ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת. 

 

 יובל

ימין אדוני רוממה ימין אדוני עושה חיל.

 

 יוכבד

 אדוני ימלוך לעולם ועד .

 

יוכבד

 אדוני ימלוך לעולם ועד .

 

 יוסי

  אדוני מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי.

 

יוסף

אדוני יגמור בעדי אדוני חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף. 

 

יעלת חן

יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן.

 

יעקב

אדוני אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב. 

 

 יפה

אדוני אלהים צבאות השיבנו , האר פניך וניוושעה .

 

 יפית

 ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת.

 

 יפעת

 יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלים איומה כנדגלות .

 

יצחק

יערב עליו שיחי אנוכי אשמח באדוני.

 

יקיר

אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 

ישי

יבואוני רחמיך ואחיה כי תורתך שעשועי 

 

ישראל

 יראי אדוני הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל .

 

 

bottom of page