top of page

מי האיש החפץ חיים?

נצור לשונך מרע

 

העולם עומד על הבולם פיו בשעת מריבה.

המעשה ארע לפני כ- 80 שנה בעקרת בית שתלתה את כביסתה בחצר הבית. לפתע חלפה שכנה  שלא היתה מרוצה מכך שהכביסה תלויה על חצרה, קרעה את החבל וכל הכביסה נפלה ונתלכלכה, האשה הוצרכה לכבס שנית (בתנאים שהיו בימים ההם ללא מכונת כביסה) והלכה וכיתתה רגלה לשכונה הסמוכה לתלות את הכביסה, כששב בעלה רצתה לספר לו ולשפוך את לבה אך התגברה ולא סיפרה "לשון הרע". לפתע דפקה השכנה וביקשה סליחה בלב מר, ואמרה  לה, כבר קיבלתי את עונשי, בני הקטן קודח מחום, אנא סלחי לי על פשעי! האשה הצדקנית אמרה לה שהיא מוחלת לה בלב שלם ואף איחלה לה רפואה שלמה לילד החולה… האשה הצדקנית שהיתה חשוכת בנים  זכתה להיפקד לשנה הבאה בבן תלמיד חכם שהיום הוא אחד מגדולי ירושלים ומפוסקי הדור.

 

אין משפחה בעולם שלומדים לפי הסדר של לימוד שתי הלכות מהלכות "שמירת הלשון" 

ביום ולא ראו איזה ישועה בענינהם.

(הגר"י סג"ל זצ"ל)

 

הדרך להצלחה

הדרך להצלחה והיא סגולה טובה מכל הסגולות שמחפשים בני אדם להצלחה היא "שמירת הלשון". שמירת הלשון משביחה את כח תפילותינו, נותנת משנה תוקף ללימוד התורה שלנו, מזכה אותנו בהשגחה אלוקית ומשפיעה על ינו את שפע הטוב שהקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול מוכן להרעיף עלינו.

טמון כאן עיקרון פשוט: ברגע שהאדם מסלק מתוך אוצר המילים שלו את השלילה, הרכילות, לשון הרע והמחלוקת, הרי באופן אוטומטי הוא הופך לאדם טוב יותר ומשפר לחלוטין את

חייו ואת חיי כל הסובבים אותו. (חפץ חיים מבוא)

 

ממשתתפות תוכנית "נצור לשונך"

חננו מאיתך חכמה בינה ודעת  מספרת משתתפת מבני ברק

 

באחד הימים שמעתי צעקות של גבר ואישה מביתם של שכננו. לא הבנתי מה קרה לזוג הזה? שכנים כל כך טובים ושקטים איך יתכן שאצלם יש מחלוקת? בעקבות המבחנים בשמירת הלשון, לא הייתי מוכנה לחשוב שזה הם! למחרת כבר הבנתי הכל. השכנה באה אלי ובקשה סליחה על הרעש שהיה אתמול. ואמרה שחברתה הנה יועצת לשלום בית, וביקשה ממנה  את הדירה שלה לשעה, בעת שהיא מייעצת לזוגות!

 

"הנחיית הורים"  מספרת משתתפת מנתיבות

אחד המכשולים הגדולים בשמירת הלשון אלו הם הדיבורים על ילדינו.

משום מה היה נראה שעליהם מותר לספר מה וכמה שרוצים "הוא לא ממושמע", "היא מבולגנת", "היא מתנערת מכל אחריות" ועוד. בזמן האחרון נדמה לי, שככל שאני משתדלת להפחית בדיבורים, כאילו גם הבעיות הולכות ונהיות פחות רציניות!!

 

מדוע לא עצרה המכונית?!  מספרת משתתפת מירושלים

חברתי עברה על פני במכוניתה ואע"פ שקראתי לה היא לא עצרה לי.

זאת למרות שכיוון נסיעתה היה למקום מגורי ומכוניתה היתה ריקה.

כעסתי עליה בליבי אולם השתדלתי למצוא לה נקודות זכות.

"אבל הכיצד? היא נסעה הביתה… זה ברור… היא ראתה אותי". למחרת התברר הלא יאומן!! מכוניתה התקלקלה וכל עצירה גרמה למנוע להכבות בלא יכולת להתניעו מחדש!! - מי היה מעלה בדעתו רעיון כזה?!

 

למי קשה? מספרת משתתפת

"הגננות האלה"…חשבתי בליבי. "הבן מגיע מהגן ביום חם והסוודר עליו, אפילו להוריד לו את הסוודר קשה להן", כך אמרתי  ביום אביבי חמים. בוקר אחד, כשהגעתי לגן עם בני, אמרה הגננת לבני. "בוא נשאל את אמא אם היא מרשה להוריד את הסוודר כשיוצאים לחצר וחם". "ודאי" אומרת אני בפליאה. והגננת סיפרה לתומה: "הוא כל הזמן אומר:

"אמא אינה מרשה להוריד סוודר", ולכן לצערי הוא נשאר איתו

גם ביום כה חם…”כך אמרה הגננת…ואני…הסמקתי…

בושתי ונכלמתי…

 

הטלפון ובעלי "לשון הרע" (נצור לשונך)

הטלפון מאפשר לכל אדם להיהפך לבעל לשון הרע

ביתר נוחות בתוך ביתו, לכן דרושה זהירות יתרה.

השמר מ"לשון הרע", בשעה שאתה משוחח בטלפון. אם האדם איתו אתה משוחח מתעקש לספר לשון הרע, גער בו. אם הדבר אינו אפשרי, מצא לך סיבה או אמתלא – "סלח לי, משהו מפריע לי עכשיו" (הלשון הרע) – והפסק את השיחה.

 

מידה כנגד מידה

בשעה שאדם מספר "לשון הרע" נוהגים כלפיו מידה כנגד מידה וגם בשמים מספרים את עוונותיו (ר' חיים ויטאל – שער הקדושה) והדן לכף זכות את זולתו גם בשמים ינהגו כלפיו באותה מידה וידונו אותו לכף זכות. בזכות הסתכלותו הטובה על זולתו, הוא זוכה לעינו הטובה של הקב"ה כלפיו.

 

השומר לשונו עושה תיקונים בעולמות העליונים

ומטהר נפשו

 

בעלי "לשון הרע"  (נצור לשונך)

מי שאינו נזהר בלשונו ומספר לפעמים לשון הרע על הזולת, חוטא בעבירה חמורה. אך הרגיל לדבר בגנותם של אחרים ולרכל אודות חסרונותיהם, גדול חטאו וחמור לאין ערוך.

 

רוצח שהרג את הנפש לא הרג אלא אדם אחד, על כן, חמורה ממנו ה"לשון הרע" שהורגת שלושה בבת אחת: את המדבר, את השומע ואת האיש שעליו נאמרה.

 

אם שמרת פיך מ"לשון הרע"

תהא כל ימיך בשלום

(מסכת דא"ז)

 

איך להנצל מן הגיהנום (נצור לשונך –מ' תנחומא מצורע)

"אמר הקב"ה אם רצונכם להימלט מן הגיהנום, הרחיקו עצמכם

מ"לשון הרע", ואתם זוכים בעולם הזה ובעולם הבא".

          

מאזן זכויות ועברות

הגאון רבי רפאל ז"ל בספרו מרפא לשון כותב: כשבני אדם יבואו ליום הדין, ויראו להם מעשיהם,  ימצאו בספר  זכויות שלא עשו אותם, ויאמרו: "לא עשינו זכויות אלה!" ויאמר להם: עשה אותן זה אשר דיבר בגנותכם! וכן כשיחסר מספר זכויות מבני אדם שמדברים בגנות אחרים ויבקשו אותם ביום הדין ויאמר להם: אבדו מכם בעת שדיברתם בפלוני ופלוני!.

 (חפץ חיים השיעור היומי עמ' לה')

 

הכובש עצמו מדיבורים אסורים יתרבו זכויותיו לאין שיעור

(קול כבוד שמים)

 

  • כה גדול כח "לשון הרע" עד כי ביכולתו לבטל את הזכויות שנצברו במהלך שנות חיים בלימוד התורה ובשמירת מצוותיה. (חפץ חיים מבוא)

 

  • מסופר על הרב אריה לוין שבזמן מלחמה נכנס למקלט וכשראה שמדברים שם ל"שון הרע" ברח משם. אמרו לו : "לאן אתה בורח"? אמר "אני בורח מהאש".

  אך יצא מהמקלט נפל פגז לתוך המקלט והוא ניצל.

 

  • התורה מאתרת בשורש כל סכסוך,  אובדן משרה או נישואין שעלו על שירטון, את יסוד הפורענות, הנזרע בדרך כלל באמצעות מלה פוגעת.

 

"מרכז הבית היהודי" פ"ת 9112039 -03

 

 
"אין משפחה בעולם
שלומדים לפי הסדר של
שתי הלכות ליום
בשמירת הלשון שלא ראו
איזו שהיא ישועה בעניניהם.
מי בשידוכים, מי בילדים,
מי בפרנסה ומי ברפואה 
תמיד זה עזר"
(הגר"י סגל זצ"ל)
 
 
 

מתוך "החפץ חיים"

 

מילים יכולות לחולל נפלאות.

דברי עידוד יכולים להפיג את היאוש,

אפילו בליבו של אדם הנתון במצב קשה ביותר.

במילים טמון הכח להעלות את הרגיל והשיגרתי

למדרגה של קדושה. הן הופכות כוס יין לקידוש.

ככר לחם לקרבן מנחה.

ואיש ואשה לזוג יהודי המאוחד באמצעות

קדושת חיי הנישואין.

 

המילים הם כח רוחני

חוקר יפני ערך מחקר.

הניח צלוחיות מים.  

על חלק מהמים שבצלוחיות דברו דיבורים חיוביים ועל חלק דברו דיבורים שליליים.

הקפיא את המים ובדק במיקרוסקופ.

החוקר גילה שכשדברו ליד המים דיבורים חיוביים נראו במים הקפואים צורות מיוחדות של קריסטלים נפלאים. לעומת זאת כאשר דיברו בקרבת מים דיבורים שליליים כמו קללות, נדמו הצורות שבמים לצורות משונות.

 

מילים יכולות לחולל נפלאות.

וכן דברי עידוד יכולים להפיג את היאוש, גם בלב אדם הנתון במצב קשה ביותר.

 

bottom of page