אשה יקרה

לא תמיד ה' נותן לך מה שאת רוצה אבל הוא נותן לך מה שאת צריכה