top of page

בס"ד

משנכנס אדר מרבין בשמחה

 

מדף מבית הכנסת "סיני" רחוב השחף 2, חולון

ת.ד. 60 טל' 03-5564010

מהרבנית ד"ר מיקלה ז"ל

 

בפורים כל הפושט יד מקבל. עם ישראל הם הפושטי יד והקב"ה נותן לנו. כל הבקשות מתקבלות בשמיים.

 

מרדכי היהודי – גלגולו של משה רבנו ע"ה.

אסתר המלכה – איילת השחר.

 

בפורים רצוי  לבדוק את המזוזות בבית.

עד פורים להתפלל להקב"ה לבטל את הגזרות שהוציאו 24 בתי דין בשמיים על גופנו נשמתנו וממוננו ושתעמוד לנו זכותו של משה רבנו ע"ה שיום פטירתו ז' באדר.

 

סגולות לתענית אסתר:

בעלות השחר בבקר של תענית אסתר (יג אדר) לקום, ליטול ידיים לשים כסף בקופת צדקה,

להדליק נר אחד לאסתר המלכה ונר אחד למרדכי היהודי. זוהי שעת רצון בשמיים. מתפללים על מה שרוצים.

 

לומר פרק כב' בתהילים "למנצח על איילת השחר.."

 

למה קמים בעלות השחר ? היות ואסתר שקולה לאיילת השחר ומעלות השחר עד זריחת החמה אפשר לבטל גזרות עם התפילות שלנו. לאחר מכן אפשר לחזור לישון.

 

בזמן התענית שמתחילה מעלות השחר מומלץ לתת צדקה לכל פושט יד. לפני מנחה לתת 3 מטבעות של מטבע כסף – זכר למחצית השקל עדיף לתת את הצדקה לעניים או לשים בקופת צדקה.

 

סגולות למגילת אסתר:

 • את מגילת אסתר שכתובה על קלף צריך לשמוע פעם אחת בערב ופעם אחת למחרת היום.

 • בתחילת מגילת אסתר ישנן ברכות ואז צריך לעמוד ולבקש בקשה אחת מהקב"ה – שאנו נהיה כלי קיבול לקבל את האורות של אסתר המלכה ומרדכי הצדיק שהקב"ה שופך מהשמיים ברגעים האלה. האורות הרוחניים האלו ישארו לנו עד פורים הבא.

 • כשחוזרים הביתה לאחר קריאת המגילה שתהיה מפה לבנה פרושה עם 2 נרות דוקלים.

 • בסיום הצום אוכלים סעודה חגיגית – דגים בשר וחלה.

 • רצוי לישון מוקדם כדי לקום ב- 4:00 בבוקר למחרת, ואז נוטלים ידיים וקוראים שוב פרק כב' בתהילים. לאחר מכן מבקשים מהקב"ה שימלא משאלות לבנו לטובה בזכות מרדכי הצדיק ואסתר המלכה. 

 • להשתדל לקרוא את כל ספר תהילים בשביל לחבר את החושך של הלילה עם היום החדש. כדאי לסיים את קריאת התהילים עם זריחת החמה.זוהי שעת רצון גדולה בשמים לבטל גזרות ולבקש בקשות. 

 • לאחר מכן מתפללים תפילת שחרית וצריך שוב לשמוע את המגילה ואחרי זה להמשיך את מצות היום. שולחים משלוחי מנות ונותנים צדקה לכל פושט יד. צדקה ומשלוח מנות – אחדות.

 • במשך פורים רצוי למחוק את זכר עמלק – לכתוב על דף "עמלק" ולמחוק כמו שבפרשת זכור מוחקים את זכר עמלק.

 

סגולות לסעודת פורים:

 • לפרוש מפה לבנה על השולחן ולהדליק 2 נרות חגיגיים – זה מבטל את שולחנו של אחשורוש. שולחן היהודים טהור.

 • לאחר מנחה - סעודת פורים שהיא כנגד החטא שהיהודים אכלו משולחנו של אחשורוש.

 • לסעודת פורים לקנות חלה מהודרת עם צימוקים. מומלץ שסעודת פורים תהיה עשירה במטעמים טובים.

 • לפני סעודת פורים לומר מזמור כג' בתהילים לבקש מה שרוצים.

 • בתוך סעודת פורים לומר 120 פעם "ברוך מרדכי" ו- 24 פעם "ברוכה אסתר בת אביחיל", בזה אנו מושכים את האורות של מרדכי היהודי ואסתר המלכה עלינו.

 

שמחת פורים היא השמחה הכי גבוהה שיש לעם ישראל בכל שנה.

בס"ד

 למה מחצית השקל דוקא

מתוך ספר התודעה

 

למה ציוותא תורה מחצית השקל ולא שקל שלם? לפי שהשקלים באים לכפר על עוון העגל, ולא היו ישראל בעוון זה אלא מחצית היום בלבד, ... לכך אמרו חכמי ישראל: "לפי שחטאו במחצית היום, לפיכך יתנו מחצית השקל" (ירושלמי שקלים פ"ב)

 

  ועוד אומרים חכמי ישראל למה מחצית השקל? בא לרמז לאדם שידע תמיד שכל עבודתו שהוא עובד את אלקיו – הלואי שיגיע לכדי מחצית העבודה ממה שיש בכחו לעבוד, ולא ירום לבבו לומר עבדתי את ה' בכל כחי. ואפילו כשאדם מדמה בנפשו שנותן כחו ויגיעו לה' אין זה אלא "מחצית השקל" בלבד: לפי שהשקלים האלה באים לכפר על מעשה העגל, והואיל והנשים לא חטאו בעגל והאיש בלי אשה אינו אלא חצי גוף, לכן די לכל אחד במחצית השקל.

 

   עוד רמז לכך אמרה תורה להביא מחצית השקל לכפרה, לפי שאין הכפרה אלא על מחציתו של האדם ואילו מחציתו השניה טהורה היא תמיד ואינה נפגמת לעולם ומשום כך גם אינה צריכה כפרה:

 

האדם עשוי שורש וענף. שרשו בשמים היא, הנשמה הטהורה שניתנה באדם והיא חצובה מגבהי מרומים והיא נשארת בטהרתה לעולם: וענפיו על הארץ, הם כחות הנפש הנגלים וכלי המעשה, וכל פגם שהאדם פוגם בחטאיו, אינו פוגם אלא בענפים אלה שהוא מפרידם משורשם שלמעלה. וכשהאדם חוזר בתשובה מחטאיו, אינו צריך אלא לחבר שוב את הענפים עם השורש העליון, להעלות כוחותיו וכל מעשיו ולקרבם אל כיסופי הנשמה:

   לפיכך נאמר בפרשת שקלים "כי תשא את ראש בני ישראל" ופירשו חכמים "כי תשא את ראש" שא את ראשם, זקוף קומתם! היינו, הרם מעשיהם אל שרש נשמתם וייעשו שלמים כבתחילה. לא בריה חדשה הם צריכים להיבראות אחר החטא שכן המחצית שבהם חיה וקימת טהורה ובריאה, היא תמיד, אין צריכים לתת כופר נפשם אלא מחצית השקל בלבד, ועם המחצית הזו יהיה שקלם שהם נשקלים לפני המקום שקל שלם.

 

ודבר זה חיזוק הוא לשבים בתשובה, שהתורה אומרת לו:

דע, כי לעולם אתה מקושר בנפשך עם הזכות הטהורה, ואין בכח החטא לפגום בך כלך אלא במקצת ממך בלבד. תקן את המקצת הזו, ונמצאת מתוקן בכל כלך!

 

 

bottom of page