top of page

בעזרת ה' יתברך

 

טוב להודות לה'

 

מתוך מכתבי חיזוק מאת הרבנית הצדקנית לאה קוק תחי'

מתוך תגלית אגודה להנחלת ערכי היהדות

 

נשים יקרות  אין לכם מושג כמה אהובה למעלה בשמים כל אשה יהודייה, כל יהודי הוא כמו מנורה דולקת יפה וכל פעולה קטנטונת שאנו עושים פה בעולם לשם שמיים עושה אורות גדולים ועצומים שם למעלה בעולמות העליונים.

 

ישנו בית חרושת, מפעל ענק לייצור גלידות, והנה ביום ראשון קרתה לפתע מסיבה בלתי מובנת, הפסקת חשמל במפעל. כל המכונות הגדולות, והמיקסרים והמנועים והמאווררים הכל דמם. והנה בא פועל פשוט, והרים כפתור אחד קטן, שגרם לקצר. והנה בתוך שניה על השעון, כל המכונות והמערבלים כל המכונות הגדולות, והמיקסרים והמנועים והמאווררים החלו לפעול בעצמה אדירה וגדולה. כפתור אחד הפעיל בית חרושת שלום.

ככה זה כל אדם מישראל (וחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם) בשביל יהודי אחד בשביל יהודיה אחת, בשביל רותי בשביל ציפי בשביל דבורה בשביל רחל – נברא כל הגלובוס הגדול. כי כל אחת מאיתנו, אפילו שהיא חלשה וחלושה ומסכנה, ובלחץ היא כמו כפתור קטן של קצר וכשהיא משתדלת למרות הכל לומר איזה תפילה או פרק תהילים – הרי במילים אלו אפילו שהם קטנות היא מדליקה בית חרושת ענק ואדיר למעלה בעולמות העליונים.

 

כשאשה מדברת אל ה' יתברך ומודה לו בשפת האם שלה: באידיש עברית ערבית אנגלית צרפתית וכדומה הוא מבין הכל ושומע ורואה ברגע שאני מודה לה' יתברך על כל טובה שהוא גומל איתי, על כל חכמה שאומרים הילדים, ועל כל ציון טוב שהילד מביא – שהכל הרי מכוון בפרטיות ובהשגחה ממנו יתברך, ואם אני מודה לו על פרט אני ישר מושכת זכות לעוד טובה.

מה שנאמר הודו לה' "תודו לה' למה? כי טוב, הוא יתן לכם עוד טוב. מי שמודה לה' ישר מקבל זכות בשמיים לעוד טובה. ואחרי מאה ועשרים יראו לאדם בשמיים בוידאו גדול את כל מעשיו וישמיעו לו את כל המשפטים והדיבורים שהשמיע בזה העולם, ופתאום ישמעו איך למשל בעשר בבוקר  ביום שני כשסידרתי  את המיטות  בחדר הילדים לשם שמיים שתהיה  שמחה לכולם ואח"כ יהיה להם חשק להודות לה' ולהתפלל לפניו, וכשאני מקלפת תפוחי אדמה, ג"כ אני נעצרת ומתכוונת לשם שמיים, הנה אנוכי באה לקיים מצוות חסד, מצות תלמוד תורה, (שיהיה לילדים כח אחרי האוכל ללמוד תורה) מצות ואהבת לרעך כמוך (שיהיה להם טוב מהכל)...

 

תפילות של אמא יהודיה ודמעות של אמא, אפילו תוך כדי עבודות בית,

עוזרים יותר מאשר כל העיצות והסגולות שבעולם.

 

אם אמא יהודיה בלחץ מצליחה "לחטוף"  תפילת שמונה עשרה זה חשוב מאד מאד בשמיים. ומי שמשתדלת ומתפללת תפילת ערבית מילה במילה זה מאד מועיל ליראת שמים וצדקות של הילדים.

 

מעריב – מלשון ערבות ומתיקות וגם מלשון ערבות –

שמים וארץ ערבים עליך שבזכות התפילות תזכי לכל טוב.

 

העולם הזה, למרות שהוא עם הרבה ניסיונות וקשיים, ועוד על כל אחד הרבה מרירות, וקשיים, ונסיונות, למרות הכל הוא עולם מאד מאד יקר. כל ברכה שאת מצליחה לחטוף בכוונה, פשוט בראת עולמות והיכלות מאירים בשמיים.

 

קראתי בספר מוסר שאם היו השמיים שקופים והיינו רואים מה מחוללת כל ברכה בשמיים פשוט היינו לוקחים תוף ונבל ורוקדים ומוחאים כפיים מרוב שמחה על מה שחוללנו למעלה עם הברכה שלנו. מי שחוטף בכל יום הרבה ברכות מביא ברכה עצומה לכל העולם כולו.

 

כשאנו שותים כוס תה חם וטעים, ונעצרים רגע ולא מתנפלים על השתיה כמו גוי, אלא מראים להשם יתברך שהוא והברכה שלו חשובים יותר בעיננו מאשר השתיה הטעימה או הגלידה והשוקולד הטעימים ואנו נעצרים ואומרים לכבוד הבורא יתברך ברכת שהכל נהייה בדברו, אנו מביאים כח לכל צבא השמיים ולפמליא של מעלה, כי המילה שהכל פירושה שמיים -הארץ –כוכבים- לבנה שמקבלים חיות מברכה שאני אמרתי.

 

את יודעת איזה שכר עצום גדול ורב יהיה לצדיקים כאשר יבואו לשמיים. הרי הקבלת פנים שעושים לכל צדיק שמגיע לשם פשוט אי אפשר בשכל אנוש לתאר. כל הפמליא של מעלה ונשמות הצדיקים, המלאכים והשרפים, יוצאים לקבל את פניו, ומעמידים לו שם חופה והתענוגות והשעשועים והשכר שמחכה לכל צדיק אי אפשר בכלל לתאר ולתפוש. כתוב שכל הגלובוס שלנו כל כל תענוגיו שווה כמו גרגיר קטן של חול לעומת התענוגים והשעשועים והמרחבי אין קץ שמצפים לנשמה הקדושה בבואה למעלה.

אבל אלה שיש להם חטאים פשוט יצטרכו קודם להתנקות ..., ה' ישמור וכתוב שהצער שיהיה לנשמה יותר מכל הצער שיש כאן בעולם ולכן כדאי להיות כל רגע בעלת תשובה חדשה.

כל שניה להתחיל מחדש כל שניה התחלה חדשה. לא משנה מה עשיתי ובאיזה ירידה וקטנוניות אני נמצאת. כל רגע אני אומרת: ה' יתברך תסלח לי כעסתי מאד מאד מקודם תסלח לי אני בעלת תשובה.  וברגע זה, מיד ה' יתברך לוקח כביכול טיפקס ומוחק ולא משאיר זכר מכל מה שפשעתי לפני רגע, והוא יתברך מוחק לי את כל העבר ואני מתחילה דף חדש.

 

ובעל תשובה המדרגה שלו כ"כ גבוהה עד שמשיג דרגות שצדיקים גמורים אינם יכולים להשיג. אני כל היום בעלת תשובה. ואסור להכנס לייאוש אפילו בדקה קטנה אחת אלא לזרוק ולהשליך את הכל על השם יתברך ולפתוח עמו דף חדש מידי רגע ברגעו. (אלא אם כן חטאתי חלילה בבין אדם לחבירו שאז אפילו יום הכיפורים אינו מכפר עד שיפייס את חבירו)

 

מי שמחזיר יהודים בתשובה מעלתו גדולה מאוד וגורמת כמו קורבנות וניחוחות של בית המקדש.  קראתי שאם אדם היה יודע איזה שכר עצום ונורא מחכה לו על קירוב רשע אחד לעבודתו יתברך היה רץ אחרי הרשעים כמו אחרי זהב.

 

יום אחד, קראו לי לתת שעור קטן לפני אחיות של מחלקת יולדות, שעור של עשר דקות ואז הייתי בדיוק 10 ימים אחרי לידה. לא היה לי כח אפילו להתלבש כמו שצריך. כמעט כבר הלכתי לסרב ולומר לאחיות: "תסלחנה לי אבל בעוד חודש בעזרת ה' יתברך אבוא" אבל אח"כ הצטיירה מול עיני התמונה הבאה:

נניח שהייתה ח"ו הולכת לאיבוד הילדה של השכנים. והיו מכריזים ברמקולים ברחובות: נאבדה ילדה קטנה האמא צועקת ובוכה והילדה גם היא אומללה . אנא אנשים טובים עזרו לי לחפש  את הילדה ולהשיבה לאמא. אם חלילה הייתי שומעת כזאת קריאה נרגשת לא הייתי מסתכלת על כוחותי ורצה ברחובות ומחפשת את הילדה המסכנה אפילו שאני חלשה ואחרי לידה.

נאבדה לה' יתברך כביכול הילדה שלו כנסת ישראל הילדה היחידה רצה ברחובות של הגויים והתרחקה מאביה. והצער של השכינה הקדושה נורא ואיום. ואם עכשיו קוראים לי להחזיר טיפה את האחיות בתשובה, שוה לי ללכת וטרוח אפילו שאין לי כח. כי בשביל הקדוש ברוך הוא שווה לטרוח וללכת ולדבר ולהחזיר את הבת שלו שזו כנסת ישראל טפה בתשובה.

קמתי והתלבשתי, נסעתי לבית החולים, התאספו שם במחלקה 6 אחיות.

ישבנו בחצי גורן אמרתי להן: יש לי מתנה נפלאה: הוצאתי מהתיק 6 ספרי תהילים יפהפיים, כל על ספר רשמתי בכתב יד: "סגולה עצומה לבריאות פרנסה עושר ואושר אריכות ימים והצלחה בחיים לומר בכל יום עשרה פרקי תהילים לכבוד ה' והוספתי למטה בכתב יד אדום ויפה: האומר בכל יום הרבה תהילים לכבוד ה' יתברך, גורם נחת רוח עצומה ושעשועים נפלאים מעלה בעולמות העליונים. וכל הפמליא של מעלה והנשמות של הצדיקים בגן עדן יורדים אליך הביתה ותופסים את המילים הקדושות שלך ומעלים את זה גבוה ועושים מזה כתב לקב"ה. האחיות חטפו לי ממש את התהילים מהידים. כל אחת בקשה עוד ספר לבן שלה או של השכנה הן נשקו את זה חזק והבטיחו לי שיקראו בזה כל יום

 

אני מדגישה לילדים שלי  כל הזמן: ילדים יקרים מה אנחנו ניקח איתנו אחרי מאה ועשרים שנה?

לא ניקח בית יפה לא נקח וילונות משלשלים, לא ניקח פנלים מבריקים, נקח רק תורה, תורה, ושוב פעם תורה. ושוב פעם דקות של יום שישי שהבעל לא ביטל תורה.

 

יש לי שכנה צדקת, והיא עושה הכל לבד ובשמחה ולמרות שהיא מאד חלשה היא ראתה שבעלה קפץ לכמה דקות מהישיבה ביום שישי ומתכונן טיפה לעזור. ואז היא קראה אליו בגבורה עצומה: מנחם, לך לבורסה, תחטוף מעט יהלומים כל שניה זורקים שם דולרי ואבני חן לך בעלי תקנה לי משם אוצרות. ואכן בעלה נענה לקריאותיה ורץ בחזרה לבית הכנסת וחטף משם כל שניה עוד מילה גמרא ועוד מילה גמרא.

 

    גמרא 

ראשי תיבות גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל.

 

גמרא – שורש גמר. זה גומר את כל הצרות. זה גומר על כל הייסורים.

כל חמש דקות שאת לא מדברת לבעלך בלימודו, את לוקחת שעה שלימה של קופת חולים.

עוד חמש דקות לא הערת לו והוא למד, לקחת עוד 4 שעות של טיפולי שיניים.

 

סגולה עצומה לבריאות, פרנסה, אושר ואריכות ימים והצלחה בחיים לומר בכל יום עשרה פרקי תהילים לכבוד ה' יתברך. לא משנה אלו פרקים כולם מאד קדושים ומועילים ובכוחם לחולל פלאות, ניסים ולפתור ולמנוע כל בעיה שבעולם.

 

האומר בכל יום את התהילים של אותו היום שכרו עצום ומונע תאונות דרכים, מחלות, ופיגועים ויש לו שמירה עצומה והצלחה מאלוקים כל אותו היום.

 

לומר לפחות 3 פעמים:

ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד

 

לומר 10 פעמים זה קורע שערי שמים

א-דוני הוא האלוהים א-דוני הוא האלוהים

 

כל האומר משפטים אלו נשמר מכל רע

בשם ה' אלוהי ישראל מימיני מיכאל,

משמאלי גבריאל

מלפי אוריאל

ומאחורי רפאל

ועל ראשי שכינת אל.

 

רצוי לומר בכל לילה לפני השינה

שמע ישראל  א-דוני אלוהנו א-דוני אחד

הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל

ישתבח שמו, ישתבח שמו, ישתבח שמו

לומר: בעזרת השם" בכל דבר אשר פנינו אליו כדי שיתקיים ויצליח.

 

 

bottom of page