top of page

 

ילדים הם

אוצר יקר

ליקוטים על חינוך ילדים מהספרים:"חינוך הבנים", "חנוך לנער","לעזור בלי לשבור", "לב אליהו","הורים כמחנכים", "נתיב החינוך",

"מרוה לצמא", "מורשת אבות", "אנא עבדא", "אשת חיל" "פשיטת רגל","נשמת אדם","שכר והענשה בחינוך",וגם מכתבי ד. סופר תחי'. 

 

מתוך החוברת ילדים הם אוצר יקר

 

ילד יהודי הוא כאבן יהלום גולמית שעלינו ללטשה ליהלום מהודר – גדול בישראל.

 

מתוך שיר "מפתחות"

יש מפתחות הפותחים רק דלתות, ויש מפתחות שפותחים לבבות.

יש לבבות שתמיד מתרצים, ויש שאינם בקלות נפתחים.

 

נתנו לנו פקדונות יקרים, נתנו לנו לבבות ילדים.

ואנו צריכים אליהם לחדור, ולהוציא אל הפועל את אותו האור.

 

... ואם נתנו בידינו מפתחות סימן שידעו שאנו יכולים לפתוח לבבות!

ואם במפתח היטב משתמשים יש תוצאות גם בלב הילדים!

 

נעימות ושלווה

חשוב לשלוח את הילד לישון בנעימות ובשלוה וחשובה היקיצה בעליצות ובשמחה. חשוב להחליט כבר בערב מה ילבש הילד למחרת, ולשתפו בבחירה זו, מתוך מגוון אפשרויות מצומצם שנציע לו. וכך, אם נתכנן בערב את תוכניות יום המחרת, לא יתבזבז זמן ולא נכפה על עצמנו תוכנית מסוימת בגלל לחץ זמן.

 

מדברים עם אמא

ארוחת צהרים וארוחת הערב, שעת ההשכבה והידוק השמיכה, הם רגעים שערכם לא יסולא בפז. סיפורים, שאלות, מחשבות ובעיות, עולים ברגעים אלו, ומציבים בפני האם הטורחת על מזונם ובריאותם של ילדיה, את האתגר: להזין את נפשם, הרעבה לא פחות… ברגעים אלה ננסה לחשוב יחד עם הילדים, להרגיש את מצוקותיהם ולדאוג את דאגותיהם. ובעיקר, נשתדל לחפש פתרון לבעיות השונות, בתורתנו, שהיא "תורת חיים", והפתרון לכל בעיה ימצא בה. (מדברים עם אמא)

 

להיות הורים

צריכים להיות תמימי דעים ביניהם, שאם האב אמר לילד לעשות דבר מסוים, אין לאם להפריך את דברי האב, וכן להיפך. וכמו כן אין להתווכח ליד הילדים, כיון שכך ערכם יורד בעיניו ויבוא חלילה לזלזל בהם ולאבד את האמון בהם.

 

חובה על ההורים לחנך את ילדיהם למצות 'כיבוד הורים', ללמדם איך לא לדבר אל ההורים, לא לסתור את דבריהם, להימנע מלהתווכח עמם, וכן אסור להרשות לילדים הקטנים להכות אותם. זה עשוי להראות להורים כבדיחה, אך לילד זה אמיתי. חייבים לאסור זאת, גם בגיל מוקדם.

הילד צריך להיות מודע לכך שבסופו של דבר ההורים הם הקובעים והמחליטים. 

 

כשילד לא מקבל את ההערכה  המתאימה בבית, יסגל לעצמו אופי אגרסיבי כדי לזכות בתשומת הלב .

תוקפנות נובעת מאי סיפוק בבית שסיבתן בשדר סמוי שהוריו משדרים אליו או דמיונו הפרטי: "אתה לא מוצלח, אחיך יותר חכם, ויותר מוכשר". (אין לעשות הפליות בין הילדים, וכן אין לשבח יותר מדי ילד אחד בפני השני, ובפרט אם יודעים שהשני מקנא ממנו.)

 

איך מדרבנים ילד לציית להורים?

"אני מעורר את הילדים לזכות במצווה, בהכרזה פשוטה: "מי רוצה לזכות במצווה?" והם עונים: "אני!" ואז אני אומר לילד את תוכן הפעולה שהוא צריך לבצע, ובזה מרוויחים שהילד מתרגל שצריכים לשמוע, הוא בא גם לידי הכרה, כי בביצוע מעשה זה, הוא מקיים מצות כבוד הורים וזה גם מושך לעשות טובה לזולת. (מרוה לצמא)

 

להימנע ככל האפשר מלאמר לילדים "לא", אבל אם כבר אמרנו "לא"

עלינו לעמוד על כך בכל תוקף ולא לוותר.

 

חשיבה חיובית

המחשבה היא כח רוחני ויש בכוחה אפשרות לשנות את המציאות של הילד. כאשר ההורים חושבים על הילד, הם משדרים לו את התחושה שלהם כלפיו. הילד קולט את השדר – ומגיב בהתאם.

כאשר המחשבה של ההורים על הילד חיובית, תומכת ואוהבת, הילדים משדרים, מגבירים ומפתחים את הטוב שבהם. (ולכל ילד יש נקודה טובה אחרת)

 

ציפיות להצלחה גורמות להצלחה

צפו לטוב ביותר – התייחסו לילד כמצליח וכאילו כבר הגיעו לנקודה אליה אתם שואפים שיגיע, ועזרו לו להיות מה שהוא מסוגל להיות. פתחו ציפיות נעלות כלפיהם, והתייחסו אליהם בהתאם, והם יפעלו בהתאם לציפיותיכם.

התייחסו לילד כאילו הגיע למה שהוא יכול וראוי להיות, והוא יהפוך למה שהוא יכול וראוי להיות.

 

דיבור בלשון חיובית

אם ילד לקח דבר מה ללא רשות, אל תאמרו לו: "אתה גנב", כי כך הוא עלול להמשיך לגנוב. במקום זאת, אימרו: "לקחת ללא רשות, אתה טוב מכדי שתנהג כך, בכך אתם מעודדים התייחסות חיובית".

 

התייחסו לילד כאילו הגיע למה שהוא יכול וראוי להיות, והוא יהפוך למה שהוא יכול וראוי להיות.

 

תפקידים

רצוי לחלק לילדים תפקידים בבית ולאפשר להם לעזור, ילד שעוזר מקבל בטחון עצמי וקשור לבית ורחוק מפינוק ושאר דברים שליליים, וכן מתרגל לעשות חסד ולעזור לזולת. וברור שאין להעמיס על הילדים עבודה שאינה לפי כוחם, אלא לתת לכל ילד עבודה לפי כוחו.

 

כאשר ההורים עקביים בדרישותיהם, אין סיבה שהילדים יתמרדו. ברור שעל הדרישות להיות הגיוניות.

 

הרגלים וגבולות בגיל הרך

הילדים שואבים ביטחון כשיש בבית סדרים קבועים. לכן גדולה כל כך חשיבותם של ההרגלים והמסגרת בחייו של הילד מגיל צעיר ביותר. זה מסייע להתפתחות דימויו העצמי והפופולריות החברתית שלו.

 

 

ילד הזוכה לעידוד – רוכש ביטחון עצמי

 

העידוד הוא תנאי חיוני להתפתחות בריאה של הילד,   

לביטחון עצמי, להתקדמות ולמוטיבציה.

 

נקודות אור

עלינו למצוא נקודות אור חיוביות בילדים, כי הם יתנו לילדים את הכח להתקדם ולעשות עוד. על ההורים לעודד את הילדים על כל פעולה טובה שעשו, כדי לתת להם את החשק והרצון להמשיך ולעשות עוד פעולות טובות כמיטב יכולתם.

יש לחפש את הטוב בכל מחיר כי אין ילד שכולו רע. גלו את הטוב שבו גם אם הטוב שבו עדיין בגדר של מאמצים, נסיונות או אפילו כוונות, ומעטו ככל האפשר לעסוק בשלילי.

 

שיפור

בכל פעם שילד עושה מעשה טוב יש לשים לב לכך, לעתים אף לספר לאבא ולשמוח בפניו בכנות רבה, העידוד יגרום לילד לרצות להגשים את מה שאנו חושבים עליו. לדוגמא: אם נאמר לילד "התלבשת בזריזות"! התוצאות תהיינה מפליאות. שכן, הילד ישתדל באמת להיות זריז, וכך נעודדו למידות טובות.

 

התנהגות טובה

תפסו את ילדכם כשהוא מתנהג כראוי. אין צורך בסיבה כלשהי. שימו לב לאותם זמנים בהם ילדכם עושה מעשה ראוי לשבח, ואז ציינו זאת בקול. תמיד הדגישו את הביצועים הטובים, כך תחוללו המשך התנהגות טובה.

 

חשוב לחפש הזדמנויות כדי לשבח את הילד. גם ילד שהתנהגותו גרועה, אם נחפש,

נמצא בו נקודות אור, ואם נחזק אותן, נפתח את החיובי שבו.

השבח מרומם את מצב הרוח, ובאפשרותו להגדיל את יכולת הילד להגיע להישגים טובים. כאשר משבחים את הילד הוא מרגיש חשוב. בטחונו העצמי גובר, ומצב רוחו מרומם.

 

ילד החי באוירת ביקורת לומד לגנות

ביקורת

ישנם הורים שמחפשים בזכוכית מגדלת את נקודת הרע שבילדיהם, ומבקרים את ילדיהם על כל צעד ושעל, ילדים אלו עלולים לאבד את הבטחון העצמי שלהם, ונכנסת להם טינה להוריהם.

 

לעתים אפשר להשפיע לטובה על אדם בכך שנחשוב אותו לאדם טוב.

כך הוא משתדל להוכיח שאמנם הוא אדם טוב יותר. (פאר הדור)

 

התייעצות

חשוב להתייעץ עם הילדים במתרחש בבית. ובמיוחד בדברים הנוגעים אליהם. הדבר מעניק לילד הרגשה שהוא חשוב ותורם ושהוא חלק מהמשפחה. גם כאשר רוצים לבקש עזרה, צריך לעשות זאת בדרך של שיתוף והתייעצות, לא להטיל תפקידים ולא להלחיץ בסוג העזרה ובצורת העזרה.

 

תנו לילד אפשרות בחירה

 כאשר ההורה פוקד על הילד לבצע מטלה כלשהי, הוא יכול להעניק לילד מספר אפשרויות וכך נשארת השליטה בידי הילד.  ההורה חייב לשמור על קור רוח ולא להפגין עניין באחת מהאפשרויות. השליטה נמצאת כעת בידי הילד, והוא יכול להחליט כיצד לנהוג. ההורה מעביר מסר ללא מילים: "אינני מחפש לשלוט בחייך. אינני מעוניין לשלול ממך כוח". (לעזור בלי לשבור)

 

עצות להורים

  • לא לפחד להיות תקיפים. זה מעניק לילד ביטחון.

  • לא להעיר בנוכחות אנשים זרים. יהיה יותר קל לילד לקחת הדברים לתשומת לבו אם נדבר אליו בשקט ובפרטיות.

  • אין לנדנד לילד, כי כך הילד יאלץ להתגונן על ידי כך שיעמיד פני חרש.

  • ככל שממעטים להעניש, גדלה התועלת. (לכל עונש להקדים אזהרה, וכן אין עונשים מתוך כעס. וכן לוודא שההורה יכול לעמוד בעונש שהוא מעוניין לתת.)

 

להיות בשמחה

השמחה היא יסוד הכרחי בחיי הילד. אי אפשר לפתוח את הנפש לדברים חדשים אלא ע"י שמחה. דברים שנרכשו בחוויה של שמחה, 3נקבעים בנפש הילד.

כל מעשה שנעשה בשמחה – קל הוא שבעתיים ונעים יותר לעשותו (אשת חיל)

 

אמא צריכה להיות שמחה ועם מצב  רוח טוב, כי זה משפיע מאוד בבית.

 

אין מלכות נוגעת במלכות. אין אדם יכול לקחת דבר ממה שה' שמר לחברו.

 דבר שצריך להיות שלנו יגיע אלינו. ואין צורך לשקר, לריב, ולכעוס. הכל מאת ה'.

 

חינוך לזריזות

אחד היסודות בהצלחת חינוך הילד הוא לחנכו לזריזות בכל פעולותיו, כי אז הברכה מצויה אצלו בכל, החל מסדר קומו בבוקר עד הליכתו בערב לישון במיטתו.

 

להעריך כל דקה ולנצל את הזמן ביעילות. מה שאפשר לעשות עכשיו – מדוע לדחותו לעוד רגע?!!

 

אמונה וביטחון

יסוד היסודות לידע שהקב"זה נמצא בכל מקום, ומלא כל הארץ כבודו.

וכן ללמד שהקב"ה מתנהג עם האדם מידה כנגד מידה.

 

בבית זה גדל אוצר... על כולנו להרגיש שבביתנו יש אוצר גדול.

צריכים אנו לראות את בנינו כגדולי ישראל לעתיד וכך כשנשלח את הילד לביה"ס נרגיש שאנו שולחים את גדול הדור הבא וכך גם נתייחס אליו בהתאם.

 

נרות שבת

תפילתו של אדם נשמעת בשעה שעושה מצווה לכן כשהאשה נותנת צדקה, או כשמדליקה את הנר בערב שבת תתפלל באותה שעה על בניה שיהיו יראי שמים, מצליחים, ומאירים את העולם בתורה ובמצוות. טוב שהילדים יסתכלו על נרות שבת, וככל שהאם התפללה יותר בכוונה זה משפיע יותר על הילדים.

 

בן צדיק פודה אביו

סיפרה אשה כי היא ושלושת ילדיה נלוו לבעלה בנסיעה לארצות הברית. המשפחה יצאה לטיול והמכונית התדרדרה לעבר תהום. האב נפטר והיא נפצעה קשות  ובמצב זה החליטה שכאשר תבריא ותצא מבית החולים יחזרו לארץ והילדים ילמדו בתלמודי תורה. וכך עשו. הילדים עברו מבית הספר החילוני לדתי. לאחר מספר חודשים בא הבן הגדול בן השתים עשרה ובכה: "אני כבר לומד גמרא, אנו לומדים את הפרק "שור שנגח את הפרה". כולם יודעים את הגמרא, ואני לא יודע, ומחר יש לנו בחינה – איך אעמוד בה?" אמרתי לו  הן רק לפני זמן קצר התחלת ללמוד גמרא ואם תמשיך ותתאמץ תצליח. אבל הוא המשיך לבכות עד שנרדם. כשקם בבוקר אמר: "אמא, אני הולך לבחינה, אני כבר יודע את הגמרא. אבא בא אלי בחלום ולימד אותי…

חלמתי שאבא בא אלי והלך עמי ברחוב לקנות לי משהו. אמרתי לו :"אבא, אתה יודע שאנחנו כבר דתיים?" והוא ענה לי: "כן, אני יודע". אמרתי לו שוב: "ואתה יודע שאני כבר לומד גמרא?" גם על זה השיב בחיוב. ומנין אתה יודע?" שאלתי, והוא ענה לי: "כי כאשר אתם נעשיתם בעלי תשובה, הכניסו אותי לגן עדן, והגמרא שאתה לומד למטה, מלמדים אותי שם למעלה בגן עדן". "אם כן, תלמד אותי", והוא לימד אותי כל מה שלא ידעתי". הילד, סיפרה האשה, הלך שמח לבית הספר נבחן וקיבל ציון מאה.

 

כל המשתדל ללמד את בנו

תורה ודעה וחכמה

נוחל העולם הזה והעולם הבא.

 

 

החינוך האמיתי זו הדוגמא האישית

דמויות ההורים חשובות ומרכזיות לילד. כשיוסף הצדיק עמד מול אשת פוטיפר, הופיעה מולו דמות אביו, שנתנה לו כח לשלוט ברוחו ולהתמודד עם המציאות. הקדושה שקיבל מאביו נצחה את הדחף הרגעי, החלש.

 

עצות השוות זהב

…כשאת שולחת את הילדים לשחק בחצר, לא כדאי לפקוד על הילד הגדול – "לך ושמור על הקטן", אלא אימרי לו "לך ושחק למטה עם אחיך הקטן". התוצאות תהיינה הרבה יותר טובות.

וכן אין לומר לילד: "רד מיד מהאופניים", אלא: " תעשה עוד סיבוב אחד ואז תרד מהאופניים" .(אשת חיל )

 

מי רוצה לאסוף מצוות?

"משחקים מפוזרים בחדר, אלישבע קוראת לילדים:

 "מי רוצה לאסוף מצוות? כל משחק שתרימו – תזכו במצווה".

בתבונה מיוחדת החדירה אלישבע לשתילים הרכים אהבה עצומה למצוות. הם חשו שכל מצווה יקרה מפז ומפנינים, וכדאי לאסוף ולהכין רכוש גדול ועצום של מצוות ומעשים טובים." (אשת חיל)

 

פתרון לבעיות

כשפורצת מריבה בין הילדים, לא כדאי להתערב, יש לתת להם לסיים בכוחות עצמם את המריבה.

 

הניסיון מלמד שהילדים חוזרים חיש מהר למסלול ונוטים לשכוח ולא לשמור טינה. וגם אם נראה שדרושה התערבות, יש לשקול זאת בכובד ראש. או אפשר לתת לילדים למצוא את הפתרון. ולאמר לילדים: "מה לדעתכם אפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה?" ואז אפשר להנחות אותם בתהליך פתרון לבעיה.

הענקת אפשרות לילד למצוא בעצמו פתרון לבעיה, מעוררת בו את כוח היצירתיות ומגבירה את מיומנותו למציאת פתרונות. (לעזור בלי לשבור)

 

 

יהודי שאל רב על דירה שרצה לקנות, האם כדאי.

" להיכן פונים חלונות הדירה?

מה יראו ילדיך כשיביטו מבעד לחלונות ולמרפסות?" שאלו הרב.

גם כשעומדים לקנות דירה צריך לחשוב בראש ובראשונה על חינוך הילדים,

שימצאו בחברת ילדים טובים.

 

רצון

אם תחשוב כי תיפול – כבר נפלת

אם תחשוב כי תאבד – הן תאבד בודאי

כי כל אדם בעולם לא יגיע בלי הרצון.

החלט כי תוכל – רצונך אז מושל

תמיד ינצח בכל רק אדם החושב כי יכול!

 

 

הכל תלוי ברצון האדם

מעשה שהיה בימי הגאון רבי חיים מוואלוז'ין. בעיר סלוצ'ק היה ילד -"יוסל'ה שובב", כמעט ואינו יושב על ספסל הלימודים, וכל היום משחק ועושה מעשי קונדס. והנה יום אחד, בהיותו בן שתים עשרה,  שמע קול גערה חזקה וראה איך אבא מכה בנו שסרח, באמרו לו: "מה אתה חושב? אני אתן לך לגדול פרא אדם כמו "יוסל'ה שובב"? בשום אופן לא אתן לך לגדול כך!”…

נדהם יוסל'ה ממה ששמעו אוזניו והוא חשב לעצמו: "מה, עד כדי כך הגעתי? אם כך, מוכרחים לשנות את כל הכיוון! היה לא אהיה כך!"

אמר לאביו שהוא החליט לנסוע ללמוד בישיבה בוולוזי'ן…אביו נדהם, וחשב לעצמו: מי יודע איזה מעשה הוא מתכנן לעשות.  יוסל'ה עזב את הבית והלך לישיבה. ראש הישיבה שאלו: "מה רצונך נערי?" והוא ענה: "אני רוצה להיכנס לישיבה"… "ומה אתה יודע נערי?…" ויוסל'ה עונה: "אני לא יודע שום דבר, אבל אני רוצה ללמוד!"

התבונן רבי חיים בעיניים הנוצצות והתוססות של הנער, והבין שטמון כאן עתיד, צבט בלחיו ואמר לו: "אם תרצה – תוכל, קום והכנס לישיבה!.." כעבור כמה שנים כשהיה כבר למדן גדול נפטר רבה של סלוצ'ק עיר מגוריו. באו חמשה מחברי הקהילה לוואלוז'ין וביקשו שיבחר להם רב. מיד שלח וקרא לר' יוסל'ה, וכאשר נכנס לחדר, קם רבי חיים לפניו מלוא קומתו והושיבו לידו בכבוד גדול, הוא שאלם אם זוכרים הם ילד שקראו לו "יוסל'ה" ענו "כן, ילד שובב ופרחח, שעשה כל מיני קונדס שבעולם, אבל מזה כמה שנים שנעלם."ורבי חיים אמר להם: "זהו יוסל'ה, והוא בע"ה יהיה הרב שלכם", והוא התחיל לשבח אותו בכל השבחים".

רגע של מחשבה שנכנסה לעומק שכלו של יוסל'ה השובב,

הפכה אותו לאדם אחר. בזכות רצונו.

 

שמירת הלשון

יש לחנך את הילד לשמור פיו מלדבר לשון הרע, שזה עוון חמור מאוד, ולכן אם רואה שבנו דיבר חלילה לשון הרע על חבירו, אל יעבור על כך בשתיקה, אלא יסביר לו את חומרת האיסור.

 

אחד המכשולים הגדולים הם הדיבורים על ילדינו. סיפרה אשה: משום מה היה נראה שעל הילדים מותר לספר מה וכמה שרוצים "הוא לא ממושמע", "היא מבולגנת", "היא מתנערת מכל אחריות" ועוד.

בזמן האחרון נדמה לי, שככל שאני משתדלת להפחית בדיבורים, כאילו גם הבעיות הולכות ונהיות פחות רציניות!! (משתתפת בשמירת הלשון)

 

ללמד את הילד שהקב"ה מתנהג עם האדם מידה כנגד מידה.

 

כיצד למד לדבר אמת

סיפר אדם שלמד לדבר אמת הודות לחינוכו של אביו בעודו קטן: כדרך הילדים, כשהיה מתקוטט עם אחיו והיה בא לאביו בטענות שאחיו רב עמו ומתנהג רע,   פנה אביו ואמר להם: בניי! מי שיודה על חטאו ויאמר אמת, אמחול לו, בתנאי שיזהר מהיום והלאה שלא ימשיך במעשיו. ומי שיכחיש, דעו לכם שאחקור ואדרוש אם הוא משקר, ואזי אענישנו בכפלי כפלים. וכן עשה. מי שהודה – מחל לו, העניק לו פרס עידוד על אומץ לבו להודות על האמת. ומי ששיקר, העניש אותו בעונשים גדולים. בדרך זו נהג אותו אב, וכך הטביע בבניו את מידת האמת, הסלידה והפחד מהוצאת שקר.

 

דיבורים על כסף ומותרות

יש להימנע ככל האפשר מלדבר ליד הילדים על כסף ועל מותרות או על עשירים בהתפעלות יתירה, כיון שבכך מחדירים הם לילדים בעקיפין שהצובר ממון הוא המאושר. אלא עיקר הדיבורים בבית צריכים להיות בענייני רוחניות, כגון להתפעל מתלמיד חכם פלוני השוקד יומם ולילה בתורה וכיוצא בזה.

 

סגולות לבנים טובים

  • נהגו ההורים לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש.

  • טוב לברך את הילדים בזמן עלות השחר – שאז משוררים המלאכים ומתקיימת הברכה של כל אדם.

  • הסגולה הטובה והבטוחה ביותר לזכות לבנים טובים ולרוות מהם נחת, היא לחנכם בדרך התורה, כיון שהתורה מעדנת את האדם, ומנחה אותו בדרך טובה וישרה.

  

זכותם של ילדים שלומדים תורה, מגינה על העולם מפני פורענויות קשות, וזהו שאומר הכתוב:

"ולשון רכה תשבר גרם"   גרם – עצם. הלשון של הילדים הרכים שוברת גזרות קשות כעצם.

וראשי תיבות "תשבר גרם"  =תינוקות של בית רבן   גזרות רעות מבטלים.

 

בחירת הדרך

כל הורה שעומד כעת ב"פרשת דרכים" ושוקל לאן לשלוח את ילדיו, יידע לו שעתידו של בנו מונח על כף המאזניים, ובידו להכריע לכאן או לכאן. וכל כיוון הוא גורלי, וקובע כמעט את כל מסלול חייו לעתיד!

 

מה חץ כל סטייה של סנטימטר בצאתו מיד הגיבור –  סופו בסטייה של טווח גדול מאד, כך הנער הגדל, כל צלקת ופגם בחינוכו הרוחני בתחילת דרכו –  תביאהו לקושי גדול בבגרותו.          

  

עלינו לדעת שנשמה של יהודי הינה מיוחדת וזקוקה למזון מיוחד. ההוכחה הטובה ביותר לכך היא הילדים הלומדים בבתי ספר תורניים. רואים כיצד ילדים אלה יותר רגועים ויותר שלווים שכן נשמתם מקבלת גם היא את המזון הרוחני המתאים לה.

 

הלימודים בביה"ס התורני

תחושת הביטחון בביה"ס התורני תורמת לרמת הישגים גבוהה, וזאת בנוסף לאיכות הלימודית. 

  • בגן התורני הילד מתחיל ללמוד  את הא'-ב' והניקוד בדרך שירה ומשחק. ובביה"ס הלימודים משולבים במשחקי חברה ודידקטיקה, וביסודות ההדרכה להתנהגות נכונה:

 

תלמוד תורה

התורה מלשון הוראה - ספר הוראות לשימוש נכון בבריאה

 

החינוך בבית הספר התורני פועל ע"פ ספר ההוראות של עם ישראל – התוכנה האמיתית. וכשמשנים את התוכנה הכל משתבש. יש וירוס.

 

  • סיפרה אמא שהעבירה את ילדיה לחינוך התורני:

"הילדים שמחים ומאושרים, ופשוט פורחים. את מוסר העבודה של צוות המורים אי אפשר לתאר במילים. אני מציעה לבוא כמוני לבתי הספר התורניים ולראות במו עיניכם ולשמוע במו אזניכם.

 

תנו צ'אנס, הוציאו את הילדים מחושך לאור גדול. בבית הספר התורני הילד שלך זה נשמה. מעודדים תלמידים, ואחד עוזר לשני עד שמבינים"..

 

  • מספר פעיל ברישום ילדים: "אני מסתכל על ילדים אלו לאחר שנים רבות, ויכול לקבוע באופן מוחלט: הם שלמים עם עצמם, מאושרים בחיי המשפחה, מתפרנסים בכבוד  ושמחים בחלקם".

 

ה' נתן לנו פקדונות-יקרים, ילדים! אם לא הצלחנו בחינוכם, לא נתייאש. אף פעם לא מאוחר לתקן!

 

 

 

לעמוד הבא

לחץ על החץ

חוברת בת 60 עמודים

.

.

/

/

/

/

/

/

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

bottom of page