top of page

חופה

מתוך תשובה של הרב בן ציון מוצפי שליט"א

 

דע ידידי ואהובי שאם החופה נערכת בצניעות ובקדושה ובטהרה , והחתן שב אל השם יתברך בתשובה בכל לבו ונפשו , והכלה מקבלת עליה מצוות הטהרה והקדושה באמת , והחופה נערכת בצניעות ובהפרדה מליאה , ואין שטן ואין פגע רע , תבוא השכינה מעצמה במלוא הדרה עם כל העולמות העליונים המלווים אותה יחד עם הכלה אל החופה . 

ולכן הזוהר הקדוש בפרשת תרומה קס״ט ,  כתב שצריכים לקשט את החופה בכל מיני קישוטים מפוארים  . 

בתיקוני הזוהר כתוב 
שחייבים כל המוזמנים שם לעמוד על רגליהם בעמידה עם החזן המברך שבע ברכות , ובאותה השעה חיות הקודש במרכבה שהיו מנגנים לבורא בכנפיהן , מיד דוממות ושותקות וכל פמליא של מעלה מקשיבים לברכות . 


להזהר לעמוד בקדושה ובצניעות באימה וביראה במעמד זה לקבל פני השם יתברך והשכינה הניצבים מולנו .

 

 

בענין הפרדה וצניעות בחתונה

 הרב אהרון ירחי

 

כך הוא כותב בשו"ת הלקט:

למה לא מברכים שהחיינו בחתונה על עצם הנישואין?  כמו שיש בחתונה שמחה אדם עלול גם לקבל הפוך א"א לדעת. הגרלה. לפעמים אדם חושב שהכל טוב. חודש אחרי החתונה ה' ירחם. תראו מה הולך שם. אז אדם צריך הרבה סיעתא דישמיא והרבה ברכות שהנישואים האלה יעלו על דרך המלך.

 

תארו לכם שיבוא אחד ביום החתונה ויאחל להם שלא יהא להם מזל טוב מה יעשו לו? יסקלו אותו רק על מה שאמר. אנשים לא מסוגלים לשמוע שלא נותנים להם ברכות.  ומה הדין אם יבוא איזה נביא ויגיד את הדברים האלה? אם יבוא משה רבנו? ואם הקב"ה בכבודו ובעצמו?

 

הקב"ה נמצא בשעת החופה: מקדש עמו על ידי חופה וקידושין. השותף השלישי ה', גם נמצא בשעת החופה. ואילו בשעה שיש פריצות, אלוקיהם של אלה שונא זימה. הקב"ה בורח ממקומות של פריצות. אז הוא אמר להם שלא יהיה להם מזל טוב. הם לא מפחדים מזה? הם לא רועדים מזה? האינטרס הפשוט של כל זוג היה שכולם יעשו מחיצות בצורה הכי טובה, אפילו שכל החיים שלהם היו הולכים בפריצות, לפחות בשעת החופה באשר הוא שם, כדי שהקב"ה יבוא ויחתום על כל הברכות, ומה הם עושים? אומרים לו ,סור ממנו ודע, דרכיך לא חפצנו". בשביל זה לכו תראו בתי דינים כמה גירושים יש. כמעט גרושים יותר מנישואין  מדוע? כי לא עושים את זה בקדושה ובטהרה.

                                                                 מזעזע.

 

לכן החתן והכלה ואלה שבאים להשתתף, צריכים להזהר לא להיות שותפים לעוברי עבירה. לא להיות חלק מהם. לכן לדעתי, בצורה מוחלטת אין להשתתף שם כלל ועיקר.

 

כשיש לאדם בעיה של מחלוקת בשלום בית יתייעץ עם תלמיד חכם.

 

 

בענין דחיית חתונה

מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

 

למעבר לחיפוש תשובות באתר דורש ציון

http://www.doresh-tzion.co.il/QASearchEx.aspx

 

שאלה - 44319

לכבוד הרב יש לי חבר שאביו נפטר לפני 3 שבועות ויש לו חברה הרבה זמן האם לדחות את החתונה עד תום השנה או להתחתן השנה ? והאם זה יעשה נחת רוח לאביו עליו השלום?
תשובה

חלילה וחס לדחות את החתונה, ככל שיקדים יהיה טוב לכל המשפחה.

 

 

שאלה - 63659

הרב אני חושב על חתונה אבל אני צריך לגור אחר כך אצל ההורים מה עדיף לדחות את החתונה עד שיהיה לי מקום לגור או להתגורר עם ההורים


תשובה

תשכור דירת חדר ותגורו בשמחה.

bottom of page