top of page

 ב"ה

 

השם רופאך

בריאות הגוף והנפש

מהספר אני ערב לו של מ. לוי ומהחוברת חיים בריאים כהלכה של יחזקאל אסחייק

ומהספר במחשבה תחילה של ש. יוסף מילקוט יוסף  תזונה כהלכה,

מרפא הבושם , אני ה' רופאך של הרב ארוש, דף צניעות ועוד  

 

 

כשהאברים בריאים ופועלים, החיים יותר נעימים

בכוחנו להשפיע על בריאותנו

כדי שנוכל למלא את ייעודנו עלי אדמות.

 

כל אחד יתן אל לבו, שגם אם יחיה 120 שנה בבריאות, יהיה מוכרח בסופו של דבר לעמוד לפני בוראו ולפני בית הדין של מעלה, ולהשפט על כל מחשבה, דבור מעשה, ולסבול יסורים רבים לכפרת עוונותיו, ולכן הוא צריך לשמוח שמשמים מעוררים אותו להתחיל לחשב את דרכיו ולתקן את מעשיו, כדי לחסוך לו עוגמת נפש גדולה ליום הדין, ולאפשר לו לחיות חיים עם פנימיות משמעות וספוק כבר בעולם הזה.

 

הרבה  פעמים אדם חיב לעבור בחייו משהו, וזה לאו דוקא בגלל עוונות, ישנם עוד חשבונות של מעלה שאין לנו תפיסה בהם, ולא תמיד אפשר להבין את הנהגתו של בורא עולם.

 

יסורי הגוף והנפש

הם הדבר הקשה ביותר לאדם

גוף האדם ונפשו מורכבים ברמ"ח איברים ושס"ה גידים, שהם כנגד התורה כולה. כל גיד משס"ה הגידים – כנגד אחד משס"ה מצוות לא תעשה וכל איבר מרמ"ח האיברים – כנגד אחד מרמ"ח מצוות עשה, כאשר האדם פוגם באיזו מצוה, נפגע אותו איבר או הגיד, שהוא  כנגד אותה מצוה.  וכשעושה מצוה באותו איבר מחיה אותו.

 

הרופא הוא לא המרפא

אדם שהיה חולה שאל רב פלוני אם ללכת לרופא. אמר לו הרב: "וכי הרופא עשה אותך חולה? ה' עשה אותך חולה. לך אליו, ותבקש ממנו שיראה לך על איזה עוון בא לך החולי הזה. תעשה תשובה כפי כחך. ..., ותאמין שהקדוש ברוך הוא, יכול  לרפאות אותך בלי שום רפואות. ועם כל זה תדע ותאמין, שגם כשעושים השתדלות לרפואה, הרופאים והרפואות הם רק שליחים של הקב"ה" 

 

מי שיתעורר לפי כוחו לתשובה ולתפילה,

ה' לא יעזבנו ויראה ישועות גדולות ברוחניות ובגשמיות.

 

ואם תשאל, מאחר ורפואת החולה תלויה רק ברצון ה', אם כן למה זה עוזר שהולכים לרופא או לבית החולים? התשובה היא, שכאשר אדם פונה לרופא או לבית חולים, יש לו יסורים ומרירות מהבדיקות והרפואות, ומההמתנה וכו', וכל שכן שהיה זמן ארוך בבית החולים, היסורים האלו מכפרים, וה' מרפאו.

 

רק אחרי שעשית את כל שבאפשרותך לעשות בשביל לבטל את הגזרה משורשה,

וביקשת מהרופא העליון (בורא עולם)שירפא אותך, אז מותר לך גם ללכת לרופא

בתור השתדלות בעלמא, שיהיה לרפואה במה להתלבש. (הרב הרוש)

 

שליחים טובים

לפעמים צריך להשתמש בשליחים שהקדוש ברוך הוא נתן בעולמו, שיכולים להיות רופאים מסוימים, וכן רפואות טבעיות שברא בעולמו, או אפילו תרופות סינטטיות שפיתחו מדענים, שיתכן שיהיו שליחים של הקדוש ברוך הוא לרחמים ורפואה, אך צריכים לזכור שהם לא העיקר, אלא הקדוש ברוך הוא מלביש את הרפואה שתהיה דרך שליחים אלו, בשביל הבחירה. ועיקר ההשתדלות של האדם צריכה להיות מול הבורא המשגיח, שירחם עליו ויסובב סיבות לרפואתו, ולכן עיקר העבודה להגיע על ידה לרפואה היא התשובה.

 

 

מה ה' רוצה ממני?

 

 • יברר לעצמו מה ה' רוצה? שאתיאש או שאתחזק ואעשה תשובה? ודאי שהוא רוצה בתשובה.

 

 • המכיר את מקומו. ידע שיש לו יצר הרע שאין בכוחו להתגבר עליו בלי עזרתו של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא יודע שעיקר ע"י תפילה, ומימילא לא נופל לחלישות הדעת ולעצבות.

 

 • וידוי דברים. יעשה וידוי על חטאיו. וידוי, חרטה, סליחה וקבלה לא לחטא.

 

 • ה' אינו נותן ניסיון לאדם שהוא מעל הכוחות שלו. יתפלל, עד שיזכה לעמוד בו.

 

 • לימוד – יקבע זמן בכל יום ללמוד על הנושא שצריך לתקן. למוד בספרים, שמיעת דיסקים על הנושא וכדומה.

 

 • על ידי תפילה אפשר לפעול הכל. יתפלל יום יום על אותו דבר ויאמין שבתפילותיו יוכל לתקן ולהתגבר על כל דבר.

 

 • ידע שלא מגיע לו כלום, ושה' יתברך לא חייב לו כלום.

 

 • תודה והודאה –  ההודאה ממתקת את הדינים והיא הביטוי לכך שהאדם מאמין בהשגחה פרטית ומרגיש שהכל מתנת חינם.

 

 

הפרשת חלה- עת רצון לקיבול התפילות    

שעת הפרשת חלה היא עת רצון , עת רחמים. נלוש את הבצק ונתפלל שבני ביתנו יהיו בריאים,

שמחים וצדיקים וכך הם "אוכלים" את התפילות שלנו. 

 

וכן כשמכינים ארוחה לבני הבית על ידי התפילות אנו מכניסות באוכל בריאות וקדושה.

אוכל שאינו כשר, פוגם בקדושת נפש האדם.  ואוטם את לבו. כי אוכל זה הופך להיות חלק מלבו וממוחו.

 

העינים

לשמור חוש הראיה יזהר לא לבוא בחיפזון בפעם אחת ממקום חושך לאור גדול. וכן לא ילך פסיעות גדולות. (טוב להסתכל על נרות שבת) מיץ לימון במידה גדושה מבריא עיניים דומעות ומחזק את הראיה.  

 

אל ישהה נקביו

המשהה נקביו גורם לשיקוץ הנפש ולנזק לכליות! (שתית מים, לעיסה מרובה, אכילת פירות וירקות, והליכה, מסייעים ליציאות שתהיינה רכות).

 

בכל עת שירגיש שהגיע זמן הפסולת לצאת, יוציאנה תיכף, בלי עיכוב כלל, כי ענין האכילה הוא לברר האוכל מתוך הפסולת- האוכל נבלע באיברים והפסולת נדחית למטה .

 

 

לאחר יציאה מבית הכסא במשך היום יטול ידיו ולאחר מכן  יברך ברכת  "אשר יצר".

והיא סגולה נפלאה, למנוע מחלות משונות, ולהרבות ישועות ורפואות.

 

כשאדם נזהר ומברך ברכת "אשר יצר" בנחת ובכוונה

 זוכה שיהיה בריא בכל גופו במשך חייו ורבים נושעו ממחלות רבות

עם קבלתם לברך ברכת "אשר יצר" מהכתב ובכוונה הראויה. (ספר סדר היום)

 

 

נדמיין את התוצאה החיובית לשאיפתנו

לא להעסיק את עצמנו בבעיה אלא בפתרונה. נדמיין את התוצאה החיובית לשאיפתנו, או את פתרון הבעיה אותה אנו רוצים להגשים. המחשבה החיובית תגרום לנו לתחושת רוגע ושלוה, וזו תגביר בנו את מידת הבטחון בה' כך נוכל להסיח דעתנו מן הבעיה ולא נהיה לחוצים ובעזרת ה' נראה זאת גם במציאות חיינו.

 • ראי את עצמך בדמיון קלילה, שמחה, בריאה וחזקה. ובע"ה כך תהיי.

 • לדבר רק בצורה חיובית. לא לפתוח פה לדברים רעים.

 • לחשוב על עצמך בצורה טובה שאת מצליחה. ובריאה. חייכי והעולם יחייך אליך.

 

חשוב טוב יהיה טוב

פעם בא אל האדמור צמח צדק מלובאביץ חסיד שבנו חלה במחלה קשה, וסיפר לרבי שהרופאים הודיעו לו שאפסה כל תקווה, ושהם מצידם עשו כל מה שביכולתם לרפאו. וספק רב אם הילד יחיה. החסיד שלא ידע את נפשו מרוב צער שטח לפניו את צרתו ופרץ בבכי קורע לב. הרבי ענה בקיצור "תחשוב טוב יהיה טוב". החסיד יצא מחדרו, והחליט לשנות את מצב רוחו כדברי רבו. התמלא בביטחון ואמונה מוחלטת בה' ובידיעה ברורה שה' יעזור וישלח רפואה שלימה לבנו החולה והאמין שכך יהיה. כאשר שב למיטת בנו החולה, סיפרו לו שחל שינוי פתאומי במצבו הבריאותי של בנו ושלרופאים שבקרו אותו, לא היה כל הסבר הגיוני לכך. סיפור מדהים זה ממחיש לנו עד כמה שינוי במחשבה והפיכתה לחיובית יכול ליצור שינוי בטבע כבדרך נס. חשיבתו האופטימית והחיובית של החסיד והביטחון בבורא שרק הוא יכול לעזור, יצרו השפעה רוחנית חיובית שגרמה למציאות להתהפך לטובה.

 

שיהא שמח בחלקו

דומה מושך דומה – אנשים דיכאוניים שאף פעם לא שמחים במה שיש להם, תמיד בעצבות ורואים רק שחורות, מושכים אליהם אנשים דיכאוניים נוספים וההיפך.

 

אמירת תודה לבורא עולם

נודה על כל דבר שיש לנו, כך נמשוך עוד שפע. כאשר אנו אומרים תודה, בורא עולם גומל לנו על הכרת הטוב שלנו כלפיו ואנו מושכים אלינו דברים טובים נוספים. נודה על מצב בריאותנו התקין. על ילדים, על בן זוג, הכרת הטוב תגרום לנו לשמוח בחלקנו ולמשוך אלינו רק טוב. כשיש בעיה בריאותית חס ושלום להודות על האיברים הבריאים. (מזמור ק' שבתהילים הוא מזמור לתודה)

 

הסגולה הבדוקה ביותר לרפואה היא האמונה.

לכן האדם שחלה צריך להודות לה' שעשה אותו חולה, כי בודאי זה לטובתו הנצחית.

 וכאשר יודה יוכל בקל להתרפאות מאחר שהודאה היא הביטוי הגבוה ביותר לאמונה,

שכל מה שקורה איתו, הכל בהשגחת הבורא לטובה.

 

בודאי זה לטובתו

אחד התלמידים בתחילת דרכו בתשובה היה חולה שנים רבות ושום דבר לא עזר לו

עד שהחל להודות לה' שעשה אותו חולה, הודה על כל שנות הסבל, שודאי

הבורא עשה לו לטובתו הגמורה. שהרי זכה לחזור בתשובה. בתוך

שבועיים עברה לו המחלה לגמרי, בלי תרופות, בלי סגולות. (הרב הרוש)

 

הודה ונתרפא

האדם שחלה צריך להודות לה' שעשה אותו חולה. כי בודאי מה שה' עשה אותו חולה זה לטובתו הנצחית. וכאשר יודה הרבה על חוליו, אז יוכל בקל להתרפאות,מאחר שההודאה היא הביטוי הגבוה ביותר לאמונה, שכל  מה שקורה, הכל בהשגחת הבורא לטובה. (הרב הרוש)

 

"טוב עין הוא יבורך" – כשנברך אחרים, נמשוך אלינו ברכות בעבורנו .

 

כל חולה, "יפשפש במעשיו". יעשה חשבון נפש ויקבל עליו להתחזק בעוד משהו.

 

האמונה בה' גורמת לשלוה נפשית –

כל מה שה' עושה הכל לטובה.

הרוגז והעצבנות יוצרים מתח ומהוים רקע להתהוות מחלות. אם פגע בנו אדם עלינו להתנהג עמו במדת החסד והרחמים ולסלוח לו, כי בדרך כלל אדם הפוגע ללא טעם הוא הזקוק לרחמים, הוא בבחינת חולה נכה ברוחו,

ב"ה

 

שלא יחלה
 • יזהר במלח. תמיד מלח על השולחן, המלח מגרש מזיקים.

 • כל חולה יחפש איזה דבר לא בסדר וגם אם לא מוצא, יקבל עליו משהו.

 • שמירת קדושת בית הכנסת.

 • סגולה לחולה להסתכל בטלית קטן.- שומר ממחלות. להסתכל בציצית, זה מרפא. הארי הקדוש אומר שגם בלילה ישן עם טלית.

 • ההסתכלות בפני רשע, או אדם שכועס, מביאה חולי אפילו אם רואה בעיתון או בטלויזיה, זה מטמא את האדם, ומקצר את ימיו. אדם שחוצה כביש בשבת ורואה אדם נוסע בשבת לא כדאי להסתכל בפניו.

 • מי שרגיל לשקר השכינה בורחת.

 • דיבור בבית הכנסת מביא מחלות .

 • יזהר לכוון בעמידה ואחרי מגן אברהם יש ר"ת אתה גבור לעולם א'.  יכון בראשי התיבות ויתרפא. (רבי חיים פלאג'י)

 • לא לוותר על קטורת – מילה במילה מרפא ומסלקת מוות מהעולם. אמירת הקטורת מילה במילה מרפא ומסלקת מוות מהעולם.

 • כל יום לברך 100 ברכות .

 • תהילים של תינוקות של בית רבן . בלי נדר לומר בכל יום! פרקי תהילים המסוגלים לרפואה וישועה פרק א', ו' יג', כ', קב, קכא', קל'  קמב'.

 • יעזור לברית מילה - לראות דם של ברית מילה- היה מוהל חכם ששון שהיה לוקח את הסכין אחרי המילה ומנפנף אותה אם רואים דם מילה מתכפרין עוונותיו.

 • לומר פסוק "ויהי נועם" 7 פעמים

 • אדם שהיה חולה וקם מובטח לו שנמחלו עוונותיו. אז ישתדל שלא לעשות שוב עוונות.

 • הרב בן ציון אבא שאול כשהיה חולה היו באים אנשים עם כל מיני שאלות לא חשובות, והיה מקבל אותם. אמר "אתה יודע למה אני מקבל אותם כי לפני שנים הייתי חולה והתפללו עלי והבראתי" ואמר שכשאדם קם מחולי גדול מקבל נשמה חדשה אז אם יקום יעשה דבר לתועלת הרבים לשם שמים ואז הקב"ה יקבל תפילתו .

 • כשאדם חולה יקבל בפני 3 מבוגרים שכשאני אבריא אגיד מזמור קלו' "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו".

 

 

                                                 תשובות מהרב בן ציון מוצפי שליט"א

 בענין בריאות


טוב לומר בכל עת וזמן.

ויהי נעם אדוני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. שבע פעמים. 
ב, יושב בסתר עליון, פרק צ״א בתהלים כולו. 
ג, אנא בכח כולו. 
ד, למנצח בנגינות מזמור שיר, תהלים ס״ז. 
ה, שיר למעלות , תהלים קכ״א. 
ו, תהלים מ״א. ויכווין בו ״יסעדנו על ערש דוי״ יהפוך ערש לעשר, דוי ליוד, ובזה כל משכבו הפכת בחליו. כי יתמלא באור עשר ספירות ותהיה לו רפואה שלימה ולכל חולי עמו ישראל.

 

שלום לכבוד הרב 
עברתי תאונת דרכים עם הבנות הקטנות והלך האוטו אחריי שבועיים אבא שלי גם ולפני יומיים בעלי ושוב הלך האוטו הילדים חולים והתינוקת נחנקה לי אני מפחדת 
תשובה 
תקחו מטבעות ותקיפו סביב הראש של כל אחד מבני המשפחה, ולומר זה חליפתי תמורתי כפרתי שלש פעמים.

 

 

לכבוד הרב שלום
בת משפחה מרותקת למכונת הנשמה מעל 3 שנים. הרב המליץ לקרוא בנוכחותה פרקי תהילים. מה עוד ניתן לעשות לסייע להחלמתה. 
תשובה 
תקראו סדר פיטום הקטורת מהסידור מ״אתה הוא״ עד וכשנים קדמוניות. ואם אפשר שלש פעמים רצופות יותר מועיל.

 

 

לכבוד הרב
אחות נכה מאושפזת מזה שלוש שנים מונשמת. .עצתך 
תשובה 
תאמרי ליד מיטתה תהלים מזמור מ״א וצ״א. כל יום.

 

 

לכבוד הרב 
אמי בת 41 סובלת כבר כמה שנים ברגליים ויש לה אסטמה ובעיות בריאותיות. יש חשש לניוון שרירים אמי מתחזקת בשמירת שבת. איזה סגולה תעשה לרפואה שלמה בעזרת ה'

תשובה 
שתקבל עליה כשתבריא . ללכת בלי נדר ברגליה למצות גמילות חסד לכלה או למילה או לנזקקים.

 

שלום כבוד הרב, 
אילו דברים מתקנים את הראיה נוסף על הבטה ביין הקידוש?תודה רבה.
תשובה 

ראיית ספר תורה בשעת הגבהתו לציבור. חוטי הציצית. ראיית הספר כשהוא פתוח הלומד בו. ראיית פני גדול אמיתי בישראל. ראיית הר הבית מבחוץ כי משם נחצבו נשמותינו, וכן הכותל המערבי והתבוננות בו, בנין מערת המכפלה ולרקיע אשר מעליו כי שם פתח גן עדן, קברי רשב״י רבי מאיר ורבי עקיבא זיע״א. ועיין ראשית חכמה.

 

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
האם נכון הדבר שאדם שהתאשפז ליום אחד בבית רפואה אומר ברכת הגומל ?

תשובה 
בתלמוד ירושלמי מובא ״כל החולים בחזקת סכנה״. ובבלי מובא שהוא דומה למי שהעלוהו לגרדום ודנוהו ובא מלאך וסינגר עליו והצילו.  ועוד בימינו שמצויים זיהומים בבתי הרפואה, ומיני חיידקים שאין נגדם תרופות, ובפרט מי שהכניסו איזה מחט שהיא בבשרו, הרי זה היה תחת סכנה וניצל.

 

לכבוד הרב שלום רב 
לגבי גימגום של ילדה קטנה, שמענו שכתוב בספרים שלשון של דג/תרנגולת מועיל  האם הרב מכיר את הסגולה הזו? 
תשובה 
מקורו בגמרא, כל אבר מבריא איבר שכנגדו, ולכן טוב להשתמש בלשון עגל.

 

לכבוד הרב שלום!

לפני שנה נולדו לי תאומים ב"ה והייתה זו שנה קשה בגלל הטיפול בהם ובחודש האחרון שניהם כל רגע חולים ומרגישים כאילו מענישים אותנו ובנוסף יש עוד ילדים בבית מיואשים... 
תשובה 
תשיגו אות ה מכסף ותתלו עליהם. מציל מעין הרע וממזיקים (החיד"א)

 

לכבוד הרב 
אחי מתכוון לערוך ברית לילד שעומד להיוולד בבית חולים ע״י רופא האם הדבר מותר ?
תשובה 
זה לא יהודי, זה לא כשר, ברית מילה היא לא טכס פרטי משפחתי או קהילתי. אלא היא ״ברית״ לכל אחד מאתנו עם בוראינו. כמו ברית בין שני ידידים ואהובים. 
השם יתברך אוהב אותנו מאוד, ונותן לנו חיים בכל רגע ורגע, ועושה כל צרכינו, לברית יש הלכות וכללים משלה, וזו לא פעולה רפואית גרידא, אלא פעולה רוחנית ממדריגה ראשונה, ולכן אנחנו מאוד ממליצים לעשותה בבית הכנסת ולא כמו שהיום נפרץ לעשותה באולמות עם בדרנים ותקליטנים למיניהם. 
ומכל שכן לא לעשותה במקום חילוני על ידי רופא.

 

 

לכבוד הרב 
חליתי ומרגישה שהחולי קשה ומפחדת מאוד מהמצב חיה את היום ולא רוצה לחשוב על המחר זה מייאש אותי ובוכה הרבה האם יש משהו שאני יכולה לעשות כדי להיגאל מהיסורים הקשים 
תשובה 
מי שענה לחזקיהו בחלותו ולכל חולה וריפאהו הוא ירפא אותך.

 

 

לכבוד הרב 
בפתיחת היכל בשבת יש אחד שאומר מי שברך לחולים וכולם אומרים לו שמות לומר. 
האם יש ענין שאחד יגיד או שזה שאותו דבר שכל אחד אומר שמות לעצמו ולברך אותם ברפואה 
תשובה 
שתי בעיות הלכתיות!!! יש כאן. 
האחת שאסור בשבת להתפלל על רפואה, רק על חולה המוטל על ערש דוי או בחולי שיש בו סכנה. 
השניה איסור הוא לגרום טורח לציבור, מה גם שגורמים לציבור לדבר בבית הכנסת ועוד בפתיחת ההיכל.

 

 

 

בריאות בזכות הצניעות

 

כשיש פירצה בצניעות אז ה' "מאחריך"

 

בגדים במקום קורבן אדם

עדותה של הרבנית קניבסקי:

דינה היתה אשה רחוקה מדת ומתלבשת בלבוש שחצני ולא צנוע. יום אחד גילתה שהיא סובלת ממחושים בבטנה ובבדיקות שעשתה בישרו לה שגידול ענק, נמצא במרכז הבטן וכבר שלח גרורות לכל האיברים הפנימיים. עולמה חשך.  עליה לעבור ניתוח דחוף להסרת הגידול, מחר! ולאחר מכן להתחיל בטיפולים. למרות זאת אני לא נותן לך הרבה סיכויים" – חרץ הרופא בגילוי לב.

דינה אושפזה.

לפתע החליטה לעזוב את מיטתה. ונסעה בחשאי לביתה.  הרימה ידיה וזעקה: "א-לוקים,  "אני מקריבה לך  את כל הבגדים שלי... הכל אני משמידה! מעתה אלבש רק בגדים צנועים. היא ערמה את כל פריטי הלבוש לערימות ענק, בתוך אשפתונים. הציתה הכל   וקיוותה שזה יהיה, במקום קרבן אדם. כעת חיפשה חולצה ארוכת שרוולים לחזור עמה לבית החולים. ומצאה את ה... פיג'מה של בעלה. לבשה אותה, וחזרה לבית החולים...

למחרת עברה את הניתוח. הרופאים הוציאו מבטנה גידול גדול. וכשהתעוררה בישרו לה: "אין גרורות. הכל נקי לגמרי. 

כיום היא אשה צנועה ובריאה.

 

 

סגרה את הכפתור ובנה השתחרר

אשה שלבנה היה את  המחלה בגרון, הוא היה צריך לעבור בדיקות קשות (קושרים את החולה ומכניסים אותו למכונות) טיפול כזה לוקח שעתיים מינימום.

באמצע הטיפול, מתוך צערה על בנה האמא קבלה על עצמה לסגור את הכפתור העליון בחולצה.

באותו רגע שקיבלה את הקבלה וסגרה בו ברגע את הכפתור, הרופא שיחרר את הבן ואמר לה: "גברת, הביתה, הילד משוחרר והכל בסדר" האמא לא האמינה והלכה לשאול את האחות, היא ענתה: "מי המקצועי את או הוא? אם הוא אמר שהכל בסדר אז הכל בסדר". היא שאלה שוב את הרופא והרופא ענה שהכל בסדר. זה כח של מצוה וכח של קבלה.

 

 

זרקו את הבגדים הלא צנועים והאמא התעוררה

אשה חרדית מב"ב שהייתה במצב מאד קשה עד שהגיעה למצב של גסיסה, בנותיה התכנסו ואמרו, עד עכשיו בכינו והתפללנו, עכשיו הגיעה שעת המעשה. הן שמו קרטון ואת כל הבגדים שאינם צנועים זרקו לתוכו, את הבגד השקוף והקצר וכו'.  באותו לילה האמא קמה ופתחה את עיניה לראשונה. נס רפואי ותוך כמה ימים יצאה מביתה בריאה ושלמה.

סיפור זה ספרה הרבנית ו. מב"ב

 

 

הכניסה את הפוני וביתה התאוששה

גברת ד. מב"ב חלתה במחלה נדירה מאד, נותרו לה שעות ספורות, המצב החמיר והיות שבעלה כהן, אמרו לו לרדת למטה. אמה של החולה נוכחה במקום, היא לבשה אז כיסוי ראש מלא עם מעט פוני מקדימה, ומשום שראתה את המצב מייד הלכה למקום מסתור ואמרה: רבונו של עולם אני מקבלת עלי להכניס את ה"פוני", תן לבת שלי חיים" ובו ברגע הכניסה את הפוני. כשהיא גמרה להגיד את המשפט,  עלתה למחלקה וראתה שם רופאים רצים מחדר לחדר, ושומעת שאומרים שהדופק עלה, לחץ דם מאוזן וכו'. תוך שבועיים התאוששה האשה ויצאה מבית החולים בריאה ושלמה.

 

 

כשנשות ישראל החליפו למטפחת

בכנס בבני ברק ספרה הרבנית א. פ. שהיא רגילה להתנדב במחלקה האונקולוגית ב"תל השומר" כדי לחזק ולעודד אמהות וילדים. היא מספרת שבזמן ה"סערה" הגדולה של הפאות כשנשות עם ישראל גילו מסירות נפש גדולה, והסתובבו עם כיסוי ראש מלא ללא הפאה למרות שלא היו רגילות לכך, התגלה דבר פלא! המחלקה האונקולוגית הייתה ריקה מחרדים! לאחד התברר שזו לא המחלה, השני השתחרר לאחר שהוטב מצבו. כשערכו בירורים עם המחלקה ב"מכון שרת" התברר שאף שם המחלקה הייתה ריקה מחרדים!.

 

פעילות גופנית לבריאות

כשאדם מתעמל הוא נושם יותר מהר, קצב הלב והנשימה יותר מהיר, וזה מביא חמצן לכל חלקי הגוף.

 

(אין לעשות פעילות גופנית מיד לאחר הארוחה)

 

(למי שיש בעיות בריאותיות עם הלב יוועץ עם רופא על סוג הפעילויות הגופניות המותרות לו.

 

 

 • עיסוי טוב לכאב ראש ולשיפור הראיה.

עיסוי באצבעות היד . 10 פעמים בכיוון השעון ו 10 פעמים להיפך: על המצח,   על הסנטר ,  משני צידי האף , באוזן מבחוץ,  מאחורי הראש מעל הצואר. עיסוי לאוזניים מבחוץ.

 

 • לשיפור הבריאות

נשימה ושאיפה זו אחר זו מאפשרת ניקוי טוב של הריאות ומשפרת מצב רוח

עצמי עינים ודמייני שהנשימה שלך היא כמו קרן אור. דמייני שאת שולחת את האויר שאת נושמת בצורת קרן אור לאותו חלק גוף שאת רוצה לרפא, דמייני שהאזור הזה מתמלא בכח ובחיוניות. ובנשיפה תנשפי את האוויר המלוכלך – תוציאי את כל המחלות והכאבים והבעיות.

ב"ה

 

למניעת מחלות

 

אפשר למנוע מחלות, שרובן נגרמות בשל תזונה והרגלי חיים מזיקים

 

 • פת שחרית – סעודה קלה. חז"ל אמרו שמסירה מעל האדם 83 מחלות: "הסירותי מחלה מקרבך" בגימטריה 83. וכן האוכל פת שחרית ליבו מיושב עליו.

 

 • ארוחת ערב - להקדים את ארוחת הערב עד כמה שאפשר ושתהיה זו ארוחה קלה.  (ארוחת ערב כבדה גורמת לביעותי לילה כי הקיבה עמוסה והאדם מוטרד ע"י כך בחלומות לא נעימים).

 

 • אכילה בלילה גורמת לעיפות וריח רע בפה. כשיש תחושת רעב בלילה כדאי לאכול פירות שמתעכלים בקלות ובמהירות.

 

 • לא יאכל ולא ישתה כשהוא עומד . אלא ישב ויסעד לבו.

 • לא יאכל אדם לשובעה, אלא יותיר מעט פחות משביעה, כאשר הקיבה מלאה אין היא יכולה לעכל את המזון ולטוחנו היטב. ולפיכך יהיה שיעור מאכלו בינוני, לא מעט ולא כל שובעו.

 

 • אין לאכול יותר מדי השארת מעט מקום בקיבה משפרת את תהליך העיכול, מונעת שגשוג של חיידקים הניזונים מן השאריות ומייצרים רעלים המגיעים לדם, מכבידים על הכליות ומפריעים בתהליכי ניקוי.

 

 • אל יאכל אדם בשעה שיש לו תיאבון, אלא דוקא כאשר הוא רעב. הרעב הוא סימן לקיבה ריקה.

 

 • לא יאכל בבת אחת חמוצים ומתוקים, וכן לא קרים וחמים.

 

 • ללעוס טוב - המזון יתעכל טוב יותר בגוף. החומרים ייספגו וכך תחושו תחושת שובע – (טוב גם לדיאטת הרזיה) (רוב בריאות הגוף וחולשתו תלוי בעיכול המאכל.)

 

 • החניכיים –הלעיסה מחזקת את החניכיים, אשר תופסות את השן ומקיפות אותה. (כדאי לאכול גזר וללעוס אותו דק, זה מחזק את החניכיים).

 

 • דיבור- דיבור בשעת האכילה, גורם לא ללעוס מספיק את האוכל. וכן כשלועסים כדאי להניח את כלי האכילה מהיד. כי ברגע שבכלי האכילה יהיה מזון מוכן מיד יבלע המזון שבתוך הפה גם אם הוא לא יהיה לעוס דיו.

 

 • לא ישב אדם לסעודה קודם שבדק מעיו יפה יפה שמא נצרך הוא לנקביו. הנצרך לנקביו ויושב דומה לאדם המסיק תנור ולא גרף הימנו את האפר הצבור שם, אפר זה מכבה ומפריע להסקה והבערה החדשה.

 

 • אדם המתעמל יום יום, ואינו אוכל לשובע, ומקפיד על מעיים רפויים, הרי הוא מחוסן ממחלות וכוחו מתחזק, ואפילו אם יאכל מאכלים בלתי בריאים לא יזיקו לו.

 

 • אדם שקשתה עליו התנועה מחמת הזקנה או חולי, לפחות יקח מגבת מבד קשה כגון כותנה או פשתן, וישפשף עמה אבריו, גבו ידיו ורגליו עד שיאדים הבשר מעט, או שיעשה מסג', פעולה זו תדחה את המותרות מן הגוף, ותעורר את החום הטבעי.

 

 

תפילות לבריאות

 

תפילה לבריאות – מהרב חיד"א זצ"ל

ריבונו של עולם, ברחמיך תן בנו כח ובריאות ויכולת מספיק, וחוזק ואומץ באברינו וגידנו וגופנו לעמוד על המשמר, ולא יארע לנו שום מחוש ושום כאב. ונהיה שמחים וטובים ובריאים לעבודתך. ותצילנו מכל רע, ותאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים, ומלא שנותינו, אורך ימים ושנות חיים תוסיף לנו לעבודתך. ובצל כנפיך תסתירנו, ותצילנו לנו ולכל בני ביתינו מכל גזרות קשות ורעות, ונהיה שקטים ושאננים, דשנים ורעננים לעבודתך וליראתך.

 

תפילה לחולה מהחיד"א ז"ל מספר כף אחת.

יאמר פסוקי ליקוטי תהילים באותיות שם החולה ואחר כך יאמר תפילה זו.

 יהי רצון מלפניך ד´ א-לקינו וא-לקי אבותינו, שתתמלא רחמים עלינו ותעשה למען רחמיך ולמען שמותיך הקדושים הכתובים בפסוקים אלו שקריתי לפניך, ושמותיך הקדושים הרמוזים והמצורפים בהם, ובזכות פסוקים אלו אשר ראשיהם אותיות שם (פלוני) ברוב רחמיך תאיר כל שרשי רוח נפש ונשמה שלו הרמוזים, וכלם אחוזי אותיות שמו , וישפע עליהם שפע רב ממקום שלהם ויאירו וישפיעו ויאמצו כח בענפי נפש רוח ונשמה שלו אשר בגופו ומקיפיו, ותבטל מעל (פלוני) כל גזירות קשות ורעות, אנא בכח גדלת רחמיך, מחיה חיים יחיהו וישלח דברו וירפאהו רפואה שלימה לאורך ימים ושנות חיים, כן יהי רצון.

 

 

תפלה לרפואה בזכות השבת

ותזכנו לקבל שבת שלום בשמחה וחדוה גדולה ועצומה תמיד,

 ותפרוס עלינו סוכת שלומך ונזכה שיהיה שלום בגופנו ותרפאנו רפואת הנפש

 ורפואת הגוף, שלא יהיה מחלוקת בין הארבע יסודות שבגופנו,

רק כולם יתנהגו במזג השוה בשלום גדול ותסיר מחלה מקרבנו,

 ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך בית ישראל.

 (ובפרט לפלוני בן פלונית וכו')

 

 

אני מאמין להמתקת הדינים

 

על כל דבר קטן שיארע לו, גם שנתהפך חלוקו או שכח איזה דבר להביא ומצטער מזה, ואפילו כל מיני צער קטן הנוגע לו, או לאשתו, או לזרעו ח"ו או מטלטליו, יאמר זה:

 

    אני מאמין באמונה שלימה שזה הצער והיסורים שבאו לי הוא בהשגחה פרטית מעם ה', והנני מקבלם עלי באהבה. וכל זה בא לי מסבות עוונותי הרבים, וצדיק אתה ה' על כל הבא עלי כי אמת עשית ואני הרשעתי. ויהי רצון שיהיו אלו היסורים לכפרה על עוונותי הרבים. (ואם בעת רצון יאמר גם כן ולהקל בזה צער שכינת עוזינו כביכול וצערן של ישראל). והנה מצד הדין הייתי צריך לפרוט ולשוב ולהתודות על החטא ועון שבסבתם בא לי אלו היסורים, אבל גלוי וידוע לפניך שאין איתי יודע עד מה. לכן יהי רצון מלפניך אבי שבשמים שתמחוק ותשרש החטא ועון ופשע שגרמו לי אלו היסורים, וימתקו כל הדינים מעלי ומעל כל ישראל, ויתהפכו כל הצרופים לטובה, וימשך חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל עד עולם אמן.

 

     ובזה הנוסח שיאמר בכל לבו, יקיים חמישה מצוות.

 

 • אמונה בהשגחה פרטית.

 • להצדיק דינו של הקב"ה.

 • מ"ע תשובה ווידוי.

 • לעורר רחמים על כנסת ישראל, והלכת בדרכיו.

 • מ"ע מדבר קבלה, אם חסד אשירה ואם משפט אשירה.

 

וטוב שידע זה הנוסח בעל פה, ואם יאמרנו אז נמתקים ממנו בעז"ה כל הדינים ויתהפכו כל הצירופים לטובה, ויהיו היסורים כפרה לכל עוונותיו. בפרט אם ירגיל עצמו לומר זאת על כל דבר קטן, אז אין שיעור לגודל נחת רוח שיגרום להקב"ה בזה.

 

סגולה לרפואה 

מהחוברת חג השבועות בהלכה ובאגדה

 

אמר רבי יהושוע בן לוי:

 

החש בראשו – יעסוק בתורה, שנאמר: כִּי לִוְיַת חֵן הֵם לְרֹאשֶׁךָ.

 

החש בגרונו – יעסוק בתורה, שנאמר: "וַעֲנָקִים לְגַרְגְרֹתֶיךָ".

 

החש במעיו – יעסוק בתורה, שנאמר: "רִפְאוּת תְּהִי לְשָׁרֶך".

 

החש בעצמותיו – יעסוק בתורה, שנאמר: "וְשִׁיקּוּי לְעַצְמוֹתֶיךָ".

 

החש בכל גופו – יעסוק בתורה, שנאמר: "וּלְכָל בְּשָׂרוֹ מַרְפֵּא".

 

אמר רב יהודה: בא וראה, שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם, אדם נותן סם לחברו – לזה מועיל הסם ולזה יכול להזיק. אבל הקב"ה אינו כן, נתן תורה לישראל – סם חיים לכל גופו, שנאמר: "ולכל בשרו מרפא" (עירובין נד ע"א) ואמר חזקיה:

דברי תורה רפואה ללב, שנאמר: פקודי ה' ישרים משמחי לב.

וקילורין הם לעיניים, שנאמר: מצות ה' ברה מאירת עינים (ילקוט שמעוני פרשת שמיני תקכח)

 

 

 

 

 השם רופאך
קובץ מוכן להדפסה

תפילה מהרב אסלן ז"ל

bottom of page