top of page

בס"ד

כח המחשבה

מתוך הרצאות של אליהו שירי 

 

בעיות בריאות?   בעיות פרנסה?  

הפיתרון בידכם

 

מצמיח ישועות

כמו שהאדמה מצמיחה את מה שזרענו, האמונה מצמיחה את מה שנאמין בו.

אמונה במשהו טוב מצמיחה את הישועה..

 

לצפות לישועה

כותב הרמח"ל שכשאדם נמצא במצוקה, צרה, משהו שמדאיג אותו הוא מחוייב מדין שמים לקוות ולצפות לישועה. תקוה זו היא אמונה.

 

על כל קושי ובעיה להודות לה' כי בוודאי זה בהשגחה פרטית בגלל עוונותי.

 

ולשנן לעצמי הריני מאמינה באמונה שלימה שמאוצר מתנת חינם מתחוללת עבורי ישועה נפלאה בענין ....... אאמין שה' מכין עבורי ישועה גדולה, אדמיין את התוצאה החיובית לשאיפתי. ואודה לה' מראש.

 

דברים יכולים להשתנות מן הגרוע ביותר אל הטוב ביותר... כהרף עין. 

 

סיפור מלשון ספיר

ספיר זו אבן שמאירה כשאתה מספר לה' את הניסים והחסדים שעשה לך,  באותם רגעים אתה מושך על עצמך את אותם חסדים וישועות שהיו לך בעבר. כשאתה מודה לה' על אותם ניסים אתה מאיר  את אותה הארה שהיתה לך אז.

 

כמים הפנים לפנים כך לב האדם לאדם

כשהלב שלך חושב מחשבות שליליות על אדם באותם רגעים מצטיירות מחשבות שליליות באותו אדם עליך. לא משנה איפה הוא נמצא יש פה עניין רוחני טלפתי. לכן נשתדל לחשוב מחשבות טובות ולדון לכף זכות, וכך גם עלינו יחשבו טוב.

 

אם נאמין ששום כח לא יכול להשפיע עלינו, רק ה',

כך באמת לא ישלטו בנו   (לא עין הרע, לא חיידקים, לא שוטרים ועוד)

 

אין עוד מלבדו

יהודי מבוהל הגיע לרב ואמר יש כאן שורה של חנויות באוקראינה והמשטרה הרוסית עוברת מחנות לחנות ומי שימצא שלא שילם מיסים ישלח לגלות של 15 שנה בסיביר. הרב  פתח  ספר נפש החיים והראה לו סגולה לבטל מעליו כל דינים ורצונות של אחרים, שלא יוכלו לשלוט בו: כשאדם קובע בליבו הלא ה' הוא האלוהים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם. הרב אמר לו לשנן משפט זה ולהקטין את אותם נסיבות ולהזיז אותם הצידה בתודעה.  וכך כל הנסיבות  החיצוניות, לא יוכלו לשלוט בו כי הוא משנן שרק ה' הוא סיבת כל הסיבות אם אתה משנה את התפיסה שלך ומתרכז במחשבה חזקה שאף אחד לא יכול להשפיע רק בורא עולם אז באמת לא ישפיע עליך כלום.

אחרי שעה שבעל החנות שינן שאין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא ואף אחד לא יכול לשלוט עליו פתאום הגיעה אשתו כולה מרוגשת. וספרה שהשוטרים עברו בקפדנות את החנויות וכשהגיעו לחנות שלהם רצו לנוח ולאכול. אחרי כ- 20 דקות קמו כדי להמשיך בחיפוש ואז החליטו שבחנות זו הם כבר היו והמשיכו לחנות הבאה.

מה הציל אותו מ-15 שנות גלות בסיביר, התנתקות מהמשפחה, הרס המשפחה ואולי גם שמד?. מה יצר את ההבדל בין שתי הגורלות, להשאר בבית או לגלות לסיביר? המחשבה שהיתה באותם רגעים. אם היה מאמין ביאוש ובורח אל הנסיבות זה היה משפיע.   הכל במחשבות ובאמונות .  

מחשבה זה כח שמשפיע,

וזרם של מחשבה שחוזר על עצמו הרבה פעמים זה יותר חזק והופך לגוש של אמונה.

כדאי לומר מספר פעמים על כל קושי או בעיה (אם אפשר בוקר ולפני השינה)

 

הריני מאמין/ה

באמונה שלימה שמאוצר מתנת חינם מתחוללת עבורי ישועה נפלאה בעניין.........   תודה

להלוות מהשמחה שלעתיד לבוא. לראות כאילו שכבר נושעת ולהודות לה' מראש.

bottom of page