שמעתי מהגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א

שכשהיה בחור בישיבה הרב היה אומר להם:

תשנו מוקדם, תקומו מוקדם, תתחתנו מוקדם.