top of page

תשובות מהרב בן ציון מוצפי מהאתר דורש ציון בענין

חלומות

שאלה - 264312
לכבוד הרב שלום רב, מה לעשות כדי לחלום חלומות טובות ולא....
תשובה
תאמר כל לילה את ברכת המפיל בכוונה בלי שם ומלכות.

 

שאלה - 240834
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשבת חלמתי שאני נפטרתי ועושים
תשובה
בסימן טוב ובמזל טוב מפורש בתלמוד הרואה... מן השמיים חסו עליו ופדאוהו. ואין דרכי לכתוב על חלומות. אך היום כשראיתי שאתם בצער שיניתי מנהגי חד פעמי.

 

לכבוד הרב
האם זה נכון שחלום בתחילת הלילה הוא שקר?
תשובה
נכון בהחלט כפי שאמרו חז"ל שהחלום בתחילת הלילה כשהאדם שבע וכריסו מליה מאכלים, כתוצאה מהמזון הוא מדמיין עניינים.

 

לכבוד מרן הרב מוצפי
האם לנפטרים אין תמיד רשות להגיע לחיים בחלום?
מור אבי מצטער מכך שמרת אמי ז"ל מאז שנפטרה לא הגיע אליו בחלום למרות שלנו בניה ואף חברותיה כן הגיעה. מה הסיבה?
תשובה
לא תמיד אלו שרואים בחלום זה אמת, פעמים איזה דמיון או שד בא במקומה.

 

לכבוד הרב
הרואה נחש בחלומו מה דינו( אם יש כזה דבר בגמרא בכלל), והאם זה נכון גם להיום?
תודה רבה
תשובה
שתי בשורות טובות, מאריך ימים, וכופלים פרנסתו.

 

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדוע היום אומרים שחלומות "שוא ידברו"?
הרי הגמרא במסכת ברכות! חלק תשיעי מקדישה פרק שלם!לנושא החלומות!
ואולי יש חלומות היום שכן זה מסר משמיים לאדם?
תשובה
כי בזמן התלמוד החלומות היו מצד הקדושה על ידי המלאכים. אך בימינו רובם ככולם מצד המחשבות או השדים הלא טהורים.

 

שאלה - 186380
שלום לכבוד הרב
חולמת חלומות מפחידים, מקפידה על ק"ש עם כל פסוקי הברכה,ואין לי מתחת המיטה אלא מצעים, קמה בבהלה ולא מצליחה להרדם שוב, מחילה מכבודו זקוקה לעזרה
תשובה
ללמוד פרקי אבות כמה משניות כל לילה.

 

שאלה - 176879
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מישהו אמר היום ששמע שיעור על מי שספר העומר בחלום ולא יצא ידי חובה, האם זה נכון?
תשובה
סוף סוף הגיע חלום אמיתי. כן כתב מורנו ורבנו הרב חיים פלאג'י ז"ל בספרו שו"ת לב חיים חלק ג, סימן קכ"א, שמעשה היה באחד מתורכיה שישן בסוף היום והמשיך עד שעה מהלילה ובחלומו בירך וספר העומר של אותה הלילה במדוייק!!! ובקיצו בא לשאול אם יצא ידי חובה, ופסק לו שלא יצא ידי חובה, כי הישן פטור מהמצוות ואינו בר חיובא כלל. ועליו להתפלל ערבית ולספור בברכה.
כמוהו ירבו חולמי חלומות הלכתיות בישראל.

 

שאלה - 156053
לכבוד הרב שלום רב הופנתי מהרה"ג גדעון בן משה שליט"א, מבקש להיפגש עם הרב בענין פלוני שנפטר והיה רשע הוריו באו בחלום 4 פע' ובקשו לעזור לו כי סובל מאוד למעלה.
תשובה
מפאת כבודו של ידידינו הרב הגדול אתייחס לשאלה. לעניות דעתי אין להתייחס לחלומות כלל, כי אין היום מי שרואה חלומות נכונים ומדוייקים, גם בענין תיקון הנפטרים רוב הסיכויים שאינו מעלה כלל. מכמה סיבות שאני מנוע מלפרטם בפומבי.
דורות על גבי דורות נהגו לעשות עילוי נשמה לנפטר, הן על ידי אמירת קדיש, הן בתרומת ספרי קודש ללומדי השיעורים במקומות שונים, הן לתרומת מנורות לתאורה בבתי הכנסת ובתי המדרש.
ועיקר העיקרים הם בניו ובנותיו ללמדם באהבה ובחיבה ללכת בדרכי התורה, לשמור שבת קודש, טהרת המשפחה, ויקבעו עתים לתורה.

 

שאלה - 155878
לכבוד הרב שלום רב
תבורך מפי עליון עברנו שנה מאז שאמא נפטרה אנו 3 אחים ולא חולמים את אמא רוצים מאוד אולי השאלה שלי טיפשית סליחה האם יש סיבה
תשובה
סימן טוב הוא. כי היא יושבת לה במקום מצויין בגן עדן. וחבל לה להפסיד את מה שהיא מתעדנת שם באור הרוחני.

 

שאלה - 154231
שלום לכבוד הרב
אשה נשואה ואם לילדים ב"ה,יכולה לעשות הטבת חלום בפני 3 נשים ממשפחתה הנחשבות כאוהביה?
ב.צריך לספר להן על החלום לפני ההטבה?
תשובה
אסור לספר חלום לשום אדם. כי הפה הוא החותך והגורם חלילה. ועצתי לכם לא לעשות הטבת חלום כדי שהחלומות הללו יפסיקו לתעתע בכם עוד.
בלי נדר הלילה נעשה לכולכם התרת חלום.

 

שאלה - 82
מה ניתן לעשות/מה אדם יכול לעשות במהלך לילה שבו הוא חולם חלום לא כל כך טוב חוו"ח, וייתכן שיש לעשות דבר מה בעניין (אולי אפילו רצוי במהלך הלילה)? מה יוכל אותו אדם לעשות כבר במהלך אותו הלילה ואפילו דבר קטן? (למשל: אם מדובר גם באדם שעלול לסבול חולשה או סובל מרקע רפואי כלשהו).
תשובה
לקרוא תהלים פרק צא – יושב בסתר עליון, ולהקדים פסוק ויהי נועם, כי הוא מסוגל לינצל מחלומות רעים.

bottom of page