top of page

שיעורים

בואי הצטרפי.JPG
בואי הצטרפי
לשמיעת שיעור נפלא לנשים בטלפון
בנושאי הבית היהודי וחינוך ילדים
של הרבנית רות שמש הי"ו
בטלפון: 03-6171121
 
וכן שיעורים מוקלטים
בטל' 03-6171111
מפי הרבנית רחל פרץ שלוחה 15519
הרבנית ריבה לפידות שלוחה 15510
רבנית ניישטט שלוחה 1552
 
וכן שיעורים מביה"כ מוסאיוף
בטל' 03-6171068
מפי הרבנים:
הרב בן ציון מוצפי שליט"א   שלוחה 1
הרב שכטר                    שלוחה 2
הרב ישראל לוגאסי     שלוחה 3
הרב שיכנזי שלוחה 4 חינוך ילדים ושלום בית
הרב שלמה בויאר שלוחה 6
 
לשמיעה איטית יותר  7
מהירה יותר              9
להפסקה זמנית        5
לחזרה                    5
חזרה                      1
קדימה                    3
שיעור קודם            21
שיעור הבא               23
 
 
קול מרן
058-3257777
סיפורים על מרן קטעים נדירים       1
דברי הגדה ושיעורי הלכה              2
שיעורי הרב יוסף זצ"ל                   3
שיעורי הרב יצחק יוסף שליט"א      4
הרצאות מרתקות                          5
סיפורי אמונה ועצות מעשיות          6
חידון קול מרן נושא פרסים כספיים  7
שידורים חיים ושאלות בהלכה         9
 
לדלג על הפתיח - #    
למעבר שיעור - 8    
לשיעור קודם - 2
חזרה  - 1      
הפסקה זמנית  5      
להמשיך  5
bottom of page