top of page

הכל לטובה והישועה קרובה

 

מהחוברת מחשבה של תודה,  ומהעלון טוב לחסות בה'

 

צריך להאמין שכל מה שקורה לך הוא לטובתך, אף על פי שנראה לך שזה לרעתך. אם משתבשת תוכניתך, אתה צריך להאמין שכל מה שעושה הקב"ה לטובה הוא עושה.

 רק ריבונו של עולם, רואה ויודע בעומק את המסלול שאתה צריך לעבור בימי חייך בגשמיות וברוחניות. ה' הוא היחיד שיודע את הטובה שתצמח לך מכל דבר. לכן הדרך היחידה לעמוד בניסיון היא, רק ע"י אמונה שהכל לטובה ואז באמת יהיה לך טוב.

 

ככל שאדם מפרט ומודה על פרטי פרטים ומודה בכל פעם מחדש על כל דבר שיש לו, ואינו רואה זאת כדבר מובן מאליו – בעבודה זו הוא מבין עד כמה הוא אפס בלי הבורא. הוא אינו יכול לעשות כלום בלי ה'. ואז זוכה שנמתקים הדינים ממנו, והכל הולך לו בסדר.

 

ההודאה פותחת לאדם את כל השערים. על ידי שהאדם מודה, בשמים דנים אותו לכף זכות, ומזמנים לו עוד דברים טובים בחייו בכדי שיוכל להודות גם עליהם.

 

כאשר יש לאדם בעיות – צריך להודות עליהם ולומר כך:

תודה לך ה' שיש לי את הבעיה הזאת, אני מאמינה שזה המצב הטוב ביותר בשבילי עכשיו

ואני מודה לך מראש על הפתרון שתשלח לי . ואז תראה איך הרע מתהפך לטוב.

 

אומר הזוהר הקדוש: ההודאה מבטלת את כל הקטרוגים

אדם קבע פגישת עסקים מאד חשובה שהתכונן אליה רבות, והנה מחמת פקק תנועה חל שיבוש בלוח הזמנים, ולא הספיק להגיע לפגישה.

אז דווקא בנקודה שבה כביכול "סוגרים" לאדם את התכניות שלו, בין אם זה עסק של מליונים... ובין אם זה פקק תנועה... האדם צריך לעצור ולהכיר בעובדה שה' חסם אותו –

כאשר אדם מודה לה' שהכניס אותו לפקק – אז הוא ידע שהשיג את התכלית. ופתאום יוכל לגלות מגוון אפשרויות "להינצל" מהמצב אליו ניקלע. כגון: שהפקק פתאום ישתחרר, שהאנשים שמנגד ג"כ יאחרו בעצמם, או שזו סתם פגישה כושלת וב"ה שהתפטרנו ממנה... ע"י ההכנעה ונתינת התודה לה', הקב"ה יוציא אותו מהמצב הזה, מאחר שהוא כבר הגיע למטרה שלשמה הגיע לעולם.

 

פנקס הישועות

לפעמים  נראה לאדם כי הוא אינו יכול להיחלץ מהמצב הקשה אליו נקלע. האחד מרגיש שעל פי הטבע אינו יכול להיחלץ מהחובות... השני חש כי רק נס יושיע את בריאותו... השלישי חש ששלום הבית או חינוך הילדים שלו מקרה אבוד...

 

באחד הימים הגיע אל הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל איש מכובד כשבעיה מעיקה על ליבו. הרב אמר לו יש באמתחתי תרופת פלא  שתוכל להושיע אותך ממצבך ולהושיע כל אדם בכל מצב שהוא ולחולל פלאות תוך זמן קצר.

 

הרב אמר לו קח פנקס קטן ובכל פעם במשך היום שתרגיש כיצד ה' סייע לך, עזר לך, שימח אותך, כיצד ראית את השגחתו והצלתו – רשום בפינקסך. ולפני כל תפילה במשך היום, הוצא את הפנקס והתבונן בכתוב כדי שתזכר כמה טובות וחסדים עשה הבורא, וכשתגיע ל"מודים" תכוון על כל אותם טובות שעשה לך ה'.

 

האיש רכש פנקס קטן והחל לרשום כל חסד וישועת ה' שהרגיש שעשה עמו הבורא. ותוך ימים בודדים הוא חש כי כל הלחצים והפחדים התפוגגו מאליהם. והבעיה שהיתה לו הסתדרה בצורה טובה.

 

פנקס ההודאות – בכוחו לחולל ניסים ונפלאות לכל יהודי באשר הוא.

פנקס הישועות - כתיבת לפחות 10 תודות לה' במהלך היום

 

יום א'         ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

יום ב'         ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

יום ג'         ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

יום ד'         ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

יום ה'         ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

יום ו'          ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

יום שבת     ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

 

 

bottom of page