תשובות בענין

קבר רחל אמנו

מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

 

כבוד הרב מוצפי שליט"א 
1. האם המצבה הנמצאת בקבר רחל היא המצבה שהעמיד יעקב אבינו? 
2. האם כשבאים לקבר רחל מותר לבקש מרחל אימנו שתתפלל בעדינו לפני אבינו שבשמים? 
תשובה 
כתוב בתורה במפורש ויצב יעקב מצבה על קבורתה , היא מצבת קבורת רחל עד היום , ואנחנו מבקשים מהשם יתברך שיתמלא רחמים עלינו בזכותה .

 

 

לכבוד הרב שלום רב, 
אני בחורה בת 23 שמחפשת בחור לבנות איתו בית בע"ה. אני משתדלת להתפלל ולבקש מהקב"ה, והולכת לקברות צדיקים ע"מ שימליצו עלי מה ניתן לעשות בנוסף? 
תשובה 
לכי לקבר רחל אמנו שזכתה בזכות תפילותיה ודמעותיה ביעקב אבינו עליו השלום.

 

 

לכבוד הרב

אני מתפללת הרבה לזרע קודש בר קיימא. 
תשובה 
תסעי לקבר רחל אמנו עליה השלום.

 

 

שלום לכבוד הרב 
אשתי ואני מאוד רוצים לזכות לבן זכר. היכן כדאי להתפלל ומה לקבל על עצמנו? 
תשובה 
תתפללו בקברי אבותינו בחברון. ובקבר רחל אמנו הצדקת.

 

 

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
מדוע רק רחל זכתה שתקרא אמא רחל ושנתפלל (אליה) ליד קברה בשעת צרה וצוקה? 
מה עם שרה, רבקה ולאה? והלוא גם הן אמותינו הקדושות 
תשובה 
אסור להתפלל אל הצדיקים זה עבודה זרה, רק אל השם יתברך מתפללים, ואצל קברי צדיקים טוב לעורר זכותם. 
לעצם השאלה אנחנו בהחל מתפללים במעת המפלה לעורר את אימותינו הקדושות. אלא שמיוחד אצל רחל אמנו כי הוא צועקת כל לילה בחצות ברום הרקיעים עלינו ועל גלותינו.

 

 

שלום עליכם מו'ר

האם זה טוב שיהיה בבית תמונת קבר רחל אימנו ע'ה יהי רצון שזכותה תעמוד לכם ולכל עם ישראל שבת שלום ומבורך תודה רבה וישר כח 
תשובה 
מובא בכמה ספרים שיש בתליית תמונת קבר רחל בבית, הגנה והצלה משריפה ומגניבות. זכותה תגן עלינו.

 

 

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
האם תפילה בקבר רחל אחרי השקיעה טובה כמו בשעות היום או אחרי חצות. 
תשובה 
המעלה הגדולה ביותר לפני הצהריים , אחריה אחרי חצות לילה , אחריה ביום אחר הצהריים ,

ובסוף חצי הלילה הראשון . על פי האר״י ז״ל ודברי הרש״ש בנהר שלום .

 

 

שלום לכבוד הרב 
כשא"א לעלות ביום הפטירה על הקבר רק יומיים אח"כ? זה מועיל?-מחלקים סרט אדום שכרכו סביב קבר רחל אמנו ומקובלים כיוונו בו כוונות להסרת עין הרע פתיחת מזל בסדר? 
תשובה 
לא מועיל , אלא אפשר לעלות יומים קודם . סרט אדום זה מנהג גויים כנזכר בתוספתא מסכת שבת על חוט סיקרא שהוא אדום .

 

 

לכבוד הרב שלום רב 
שמעתי מהרב שיש עניין שיהיה בכל בית תמונה של קבר רחל אימנו , 
מצאתי ציור יפה של הקבר כאשר ברקע הציור יש גמל , 
האם יש בעיה עם זה ? או אין עם זה בעיה וניתן לתלות בבית ? 
תשובה 
לא בכל בית , אלא שיהיה בבית . ותמחק את הגמל שאינו טהור .

 

 

לכבוד הרב

הבנתי יום פטירת רחל אימנו יוצא ביום שלישי, 
א.גם הנשמה שלה עולה בחצות?אפשר ביום שני גם אחרי חצות היום ואפילו בלילה? 
ב.האם יש ענין לעשות מאמץ להתפלל דוקא בקברה 
תשובה 
רחל אמנו היא השכינה בעצמה, ואפשר ללכת לקברה בכל שעות היממה, כשיש צפיפות עדיף ללכת בימים אחרים.