top of page

כל כבודה בת מלך פנימה

ליקוטים מהצניעות במערכת הרפואית, הלכות יחוד ועוד.

 

רבותינו, זכרונם לברכה, ברוח קדשם צוו לנו על פי מצות התורה לעשות משמרת וסייגים (הרחקות) לגופי עבירה, ומדבריהם למדנו, שלעולם לא ינצל אדם מעברה אם לא ישמור הגדרים והסייגים, כי עצם ההרחקה מהעבירה, והנכונות שמראה כשבורח מן העברה בסייגים יזכה  שישמרוהו מן השמים. כי "הבא ליטהר מסייעין אותו".

 

יש איסור מן התורה להתייחד איש ואשה בחדר סגור.

 

פרטי איסור יחוד

א. האיסור הוא לאיש מגיל תשע ומעלה  ולאשה מגיל 3 ומעלה. (האיסור חל גם כשנמצאים בדירה סגורה בחדרים נפרדים)

 

ב. אם החדר בו נמצאים פתוח לרשות הרבים - מותר.

 

ג. אם החלון פתוח והשכנים שגרים סביב יכולים לראות דרכו את הנעשה בחדר - דינו כפתח פתוח.

 

ד. היתר של פתח פתוח מועיל רק בשעות היום או תחילת הלילה. שיש אנשים שיכולים להסתכל.

 

ה. איסור יחוד הוא אפילו איש אחד עם שתי נשים.

 

ו. אשה שבעלה בעיר, ועלול לבוא כל רגע, אין איסור, והמחמיר תבוא עליו ברכה. קרובים או מכרים שיש בינהם יחסי קרבה מיוחדים, אסורים להתייחד אפילו כשבעלה בעיר.

ז. מותר לבת להתיחד עם איש באופן שיש שם גם כן קטן בגילים בין 6-12, או קטנה בין 6-9, וכל זה ביום, אבל בלילה מותר רק אם יש שני קטנים או שתי קטנות.

וגם זה לא מומלץ בקביעות כגון בייבי סיטר קבועה בבית וכן שאר עבודות קבועות (כשהאיש נמצא), כי יצאו מזה כבר כמה מכשולים.

 

יחוד בנסיעות

נסיעה במכונית בשעות היום ברחובות צדדיים שאין שם נוסעים, ואין אנשים מסתובבים, אסור אפילו ביום. ובשעות הערב המאוחרות, שהנוסעים בדרכים מועטים, יש איסור אפילו ברחובות מרכזיים.

 

במכונית שיש וילונות סגורים או זכוכית שאי אפשר לראות את הנעשה בפנים, יש איסור יחוד בכל אופן.

 

אפילו נסיעה באוטובוס בדרכים שהנוסעים בדרך זו מועטים שנשארים לפעמים לבד עם הנהג, יש איסור יחוד אם זה בזמן או במקום שאנשים לא נמצאים בחוץ (אין לבת לפתח שום שיחה עם הנהג).

 

במקום העבודה

  • עובדים ועובדות לא ישוחחו יחד על נושאים שאינם נוגעים ישירות לתפקידם. כל דיבור הנצרך לעבודה, צריך להתבצע בצורה מאופקת, ללא כל סממן של  יחס אישי.

  • ראוי להימנע מהושטת דברים מיד ליד, אלא יש להניחם על השולחן וכדו'.

  • לא יאכלו העובדים והעובדות במעורב.

  • לכתחילה צריך להקצות חדרים נפרדים לעובדים ולעובדות. ואם אין הדבר מתאפשר, צריכים הם לשבת בשני שולחנות נפרדים כשביניהם מרחק ניכר.

  • באסיפות על הגברים והנשים לשבת בנפרד. אין לערוך לעובדים מסיבות, ארועים וטיולים מעורבים, ואין להשתתף בהם, אלא א"כ נערכים לאנשים לחוד ולנשים לחוד בזמנים שונים או במקומות שונים.

  • על הנשים להגיע לעבודה בבגדים צנועים ופשוטים, ולמעט בתכשיטים בושם וכל דבר המושך תשומת לב.

 

איסור יחוד עם גוי

מעשה נורא שאירע לבתו של רבי יעקב בעל ה"נתיבות משפט" כשהיתה אלמנה ובתה עמדה להינשא. הן נסעו עם עגלון גוי לאחת הערים לקנות בגדים וצרכי חופה עבור הכלה.

הגוי  הוליכן לביתו בערמה, קרא לחבריו ששדדו את כספם, קשרום בחבלים והדליקו את התנור כדי להשליך אותם לתנור.

בינתים הם הניחו הכסף על השולחן, והתדיינו כיצד לחלקו.

פתאום נפתחה הדלת ונכנס קצין גרמני וברחו הרוצחים. הקצין התירם, החזיר להם כספם והוליכם עד לאכסניה בעיר.

בלילה בא בעל "נתיבות המשפט" בחלום אל בתו ואמר לה, דעי כי כאשר נודע לי מצרתכם עליתי אל מקום גבוה ובקשתי רחמים עליכם, ולא הועיל, כיון שעברתם על איסור יחוד עם הגוי, ועליתי למקום גבוה יותר והתחננתי שתעמוד לי זכות התורה שהרבצתי בחיבורי "נתיבות המשפט" וכו', והצלתי אתכם. ומעתה תהיינה זהירות באיסור יחוד. כל זאת סיפרה הבת לאנשי הקהילה בעיר והם כתבו זאת בפנקס לזיכרון עולם.

(לב אליהו)

bottom of page