top of page

בס"ד

מעשה מדהים לשולחן שבת

(מהספר ברכי נפשי-שמות)

 

במשפחה דתית רגילה, נצרך אב המשפחה לעבור ניתוח קל, שנקבע ע"י קופת חולים. ביום הניתוח עשו בני המשפחה השתדלויות שונות, לצורך הצלחתו והנה, מיד לאחר הניתוח יצא הפרופסור נסער ואמר שהניתוח הסתבך והאב יצטרך לעבור ניתוח נוסף בזמן הקרוב, על מנת לרפא את הסיבוכים שנוצרו. ואכן נכנס האב לניתוח נוסף ושוב הסתבך לתדהמת בני המשפחה, והאב הוצרך לניתוח שלישי, שהביא את האב לידי סכנת חיים ממש.

כאן עצרו בני המשפחה לחשבון נפש. אחד מקרובי המשפחה הציע להיכנס לרב גדול. הרב הסתכל בשמו של האב, שאל מספר שאלות ואמר בנחרצות: "תפסיקו לנתח אנשים על שולחן השבת, יפסיקו הניתוחים של האבא" (הכוונה לדבר ולגנות ולבזות אנשים על שולחן השבת) הבן נדהם.

כאשר סיפר הבן לבני המשפחה, נעשה בשרם חידודין חידודין, נדהמו וידעו בדיוק על מה הרב דיבר, מיד קיבלו כולם על עצמם לשמור את פיהם בכלל ובשבת קודש בפרט, מכל דיבור שאינו הגון רכילות, ולשון הרע וללמוד הלכות חשובות אלו.

ואכן נכנס האב לניתוח נוסף ועבר אותו בהצלחה, שהרי הקיטרוג הוסר ע"י קבלה כה נפלאה מצד בני המשפחה.

פלא פלאים, מי היה משער שזו הסיבה הרי מיד היו תולים זאת בחוסר מקצועיות או אבחון המחלה, אבל הורונו רבותינו ז"ל שאם יסורים באים עליו, יפשפש במעשיו...

אשרי אדם הזוכה לשמור פיו ולשונו

 

 

 
bottom of page