top of page

אמונה וביטחון

 

תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה

ובכוחה של צדקה לפני התפילה

להעלות את התפילה שתתקבל.

 

כשאדם נמצא במצוקה, בדאגה, בצרה, הוא מחוייב להפעיל את כח הקיווי והאמונה שהקב"ה  יושיע אותו .

מסביר הרמח"ל: כשהאדם לא נשבר בחייו ממצבו ומאמין ומקווה לישועה – נפתח לו אפיק חדש של שפע בשמיים, שלא היה קיים עד היום, בינו לבין הקב"ה.

 

הרגיזו אותך, הכעיסו אותך, גרמו לך נזק?

זה לא הוא ולא היא ואפילו לא הם

זה הכל מאת ה'. זהו נסיון שנועד לבחון ולקדם אותי.

כאשר נדע בבירור שהקושי הוא מהקדוש ברוך הוא

אז בודאי שזה לטובתי

כדי לחשל אותי.

 

 

אם את לא מסתדרת – תרימי טלפון!!

תפני אל הקב"ה בבקשת עזרה. ותאמרי לפניו:

"רבונו של עולם, אינני מסתדרת לבד,

אנא ממך – עזור לי, תן לי סייעתא דשמיא"!

 

 

כשה' רוצה להעביר מסר לאדם

שולח לו את האנשים הקרובים אליו ואם מטה אוזן טוב. ואם לא, יגידו  לו ברחוב או שוטר עד שמגיע לזה שגוי צועק עליו ח"ו.

 

ה' רופא כל בשר

מעשה ביהודי שבא לפני ר' מרדכי מנשכיז וספר לו שמחלה קשה מקננת בתוכו. אמר לו הצדיק: "ואצל הפרופסור מאניפולי היית?" היהודי נסע לאניפולי ושאל אדם אחד היכן גר הפרופסור הידוע. ענה לו: "אין בעירנו פרופסור ואפילו רופא או חובש פשוט אין". היהודי שאל: "ואיך אתם מתרפאים?" ענה "פשוט מאד כשיש חולי לאדם חוזר בתשובה ופונה לה' בתפילה ומבקש ממנו שירפאהו וכך הוא מבריא". זה הפרופסור מאניפולי שהתכוון אליו הצדיק.

 

ה' מנהל את העולם וכל מה שעושה הכל לטובה.

 

גם אם היתה לך ילדות קשה, או חיים קשים,

גם אם עברת קושי בחייך הסתכלי קדימה.

אנשים צומחים מקשיים שעברו.

 

כשלוט יצא מסדום ה' אמר לו אל תביט מאחריך לך קדימה. אשתו הסתכלה אחורה והפכה נציב מלח.

לא יצא שום טוב מזה שנרטון על מה שעשו לנו.

ואולי עברת כל מה שעברת כדי שתוכלי לעזור לאנשים שיגיעו למצבים דומים לשלך?

 

במקום לחשוב למה עשו לי את זה, למה פגעו בי וכו'

נחשוב איך אפשר לצאת ממצב זה ולשפרו.

 

  לכל אדם לפי מדרגתו ה' מראה לו מה הוא דורש ממנו.

וכל אדם שישתדל לתקן את מה שה'רוצה ממנו בוודאי יוושע.  

 

 

מכתב ששלח הגאון הצדיק 

הרב שמשון פינקוס זצ"ל,

לבחור שבקש  עצה והדרכה להתמודדות

נכונה עם קשייו:

"קראתי את מכתבך,

ואתה עושה כל שביכולתך......

ואע"פ שודאי צריך השתדלות מצידנו

אבל מגיע הרגע בו צריך לפנות לעזרה מבחוץ!!  

על כן אני אתן לך שם  וכתובת,

שאליו תפנה והוא יעזור לך:

קוראים לו השם יתברך

הוא חזק מאד – שהרי הוא ברא הכל,

ואני יודע בסוד שהוא גם אוהב אותך באופן אישי,

והוא מחכה בכליון עינים שתפנה אליו.

אין בעיה למצוא את הכתובת שלו יתברך –

שכן הוא נמצא בכל מקום, כפשוטו,

וגם ברגע זה כשאתה קורא את המכתב –

אתה יכול לפנות אליו.

  

הקב"ה חי וקיים, אפשר לתפוס איתו קשר אישי, ולעולם לא התאכזב מי שעשה כך!!! ...

והעיקר שיהא קשר אישי פשוט: לספר לו על הבעיה שלך – ולבקש ממנו עוד פעם ועוד פעם.

תלך ישר למי שיכול לעזור באמת,

תתפוס אותו ואל תעזוב אותו –

עד שהשגת את כל שלבך חפץ"

 

ישועות מעל הטבע
קובץ מוכן להדפסה

אולי יעניין אותך גם
bottom of page