top of page
כותרת למצגת החופה.JPG

ייחודו של יום החופה

מתוך הספר אל מאחורי החופה של הרב יוד

 

אומרת הגמרא במסכת סוטה דף ב':

"ארבעים יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול ומכרזת בת פלוני לפלוני."

 

הקב"ה ברא בעולמו נשמות מושלמות כל נשמה מורכבת מזכר ונקבה המחוברים אחד לשני ב- 613 נקודות שונות 248 אברים רוחניים ו-365 גידים רוחניים שמהווים יחד נשמה אחת מורכבת.

בהכרזה "בת פלוני לפלוני" 40 יום לפני יצירת הולד הנשמה מתחלקת לזכר ונקבה ונכנסת בגוף בתו של פלוני ובנו של פלוני.  וביום החופה מתאחדים.

ביום קדוש ונשגב זה הקב"ה שמח שמחה עצומה על איחוד בניו ובנותיו. (מהזוהר הקדוש)

 

עוצמת יום החופה היא כה אדירה עד שהיא מכפרת לחתן ולכלה על כל עוונותיהם, כי השכינה  יורדת מגבהי מרום ושוכנת עימם. (אם עשו תשובה, כמובן).

 

ברגעים נעלים אלו, בהם הבורא מאחד את חצאי הנשמות, יורדים מאות ואלפי מלאכי מרום המסובבים ומרוממים את החתן והכלה במחול נפלא ומעטרים את ראשם בעטרות של קדושה ושפע אלוקי.

 

ברגע שנשמע קולו של מסדר הקידושין הבורא משתיק את כל פמליה של מעלה והם מקשיבים כולם בדומיה – . כאשר עולה ובוקע קולו של הרב המקדש: "ברוך אתה...אשר קידשנו במצוותיו.." הקב"ה מזכך את נשמותיהם ומוחל להם במחילה גמורה על כל עוונותיהם, על מנת לאפשר להם התחלה חדשה ואיחוד גמור, כתינוקות שנולדו. בשעה זו החתן והכלה כמו עומדים בתפילת הנעילה ביום הכיפורים, שכן גורל חייהם נחתך עתה לכל ימי חייהם, ושערים חדשים, שהיו נעולים בפניהם עד כה, נפתחים.

 

לאחר מכן ממשיך הרב המקדש: ".......וציונו על העריות......והתיר לנו את הנשואות....."וה' ומלאכי מרום מתחילים באיחוד 613 חלקי הנשמות של החתן והכלה. כל אבר רוחני מתאחד עם חברו שכנגדו – לכל אורך ברכת האירוסין ושבעת ברכות הנישואין ה' משפיע על בני הזוג שפע אלוקי של שמחה עצומה וכל מיני השפעות על מנת שהאיחוד ביניהם יהיה מושלם.

 

מהלך החופה

מעמד החופה הנו נשגב ביותר ודומה במעלתו למעמד הר סיני.  יש לעמוד בדומיה לכל אורך זמן החופה מאחר והשכינה יורדת את תוך החופה. וכן יש להזהיר את האורחים שלא לעשן או להתלוצץ תחת החופה.

 

מנהגי יום החופה

יום הנישואין הוא יום מחילה וכפרה לחתן ולכלה כמו יום הכיפורים. (כמובן אם עושים תשובה ומקבלים על עצמם שלא לשוב לסורם)

 

על החתן והכלה לפייס את הוריהם וחבריהם וכל מי שפגעו בו אי פעם, כי אין כפרה על עברות שבין אדם לחברו עד שיפייסו.

 

צדקה – סעודת עניים

על החתן והכלה להשתדל לחלק צדקה ביום חופתם. (לתת כסף לסעודת עניים ,לבית מדרש, לכולל, קופת העיר, בית התבשיל בית יתומים) חז"ל מספרים על בתו של רבי עקיבא שביום חתונתה נתנה לעני את המנה שלה לאכול. למחרת נמצא נחש ארסי למרגלות מיטתה כשסיכת ראשה נעוצה בראשו. התברר שבלי שהרגישה, הרגה בתו של רבי עקיבא את הנחש, כשהתירה את קליעות ראשה. חז"ל זוקפים את נס הצלתה לזכות החסד עם העני שעשתה ביום חתונתה.

לכלה

יום החופה הוא יום קדוש ומיוחד לכן ארגני את הדברים כך, שתסיימי את כל הסידורים לפני יום החופה, כך שיישאר יום זה פנוי מהבוקר ועד לחופה.. כך תוכלי להפיק מיום זה את המירב ולעשותו ליום של הכנה רוחנית לרגעים המקודשים, היחידים בחיים של החופה.

 

עליך לנצל יום זה:

 1. לחרטה על העבר: להתוודות על העברות ולקבל לעתיד שוב לא לעשותם. דעי שבצירוף התשובה ימחקו ביום זה אפילו עוונות חמורים שיום הכיפורים אינו יכול לכפר עליהם.

 2. לבניית העתיד: כיוון שאת מכופרת ביום זה, תפילותיך מתקבלות ביותר, נצלי זאת על מנת להתפלל על העתיד ולפתוח דף חדש בחיים.

 

בלילה שלפני, לכי לישון מוקדם, כך שתקומי בבוקר ערנית ורעננה. למחרת קומי בשמחה ובתפלה בקשי מה' כל מה שתרצי,  וה' יעזור ויאיר דרכך.

ככל שתתפללי יותר ביום החופה  כך תתקדשי יותר לקראת הרגע הגדול ביותר בחייך.

 

כלה יקרה

במעמד החופה כל שערי שמים נפתחים לכבודך לכן כאשר את מתחת לחופה נצלי את הזמן, הרגעים היקרים הללו חולפים ועוברים כהרף עין! מלאי את השקים שלך באוצרות יקרים, כל מעשה וכל תפלה בזמן הזה משמעותיים מאד לחיים העתידיים, בקשי רחמים עליך ועל בעלך, שהבית שאת עומדת להקים יעמוד איתן כל החיים, בקשי בנים צדיקים ותלמידי חכמים, בקשי חיים של תורה ובריאות לאורך ימים ושנים. אם האדם מקדים את תפילתו לפני שנגזר  הגזירה היא תתבטל בקלות רבה יותר וקל וחומר כעת בזמן החופה שיש לך כח רוחני גדול בזמן הזה.

 

זכרי, תפלה אחת ביום זה, יכולה להועיל לדברים שכל כך הרבה תצטרכי להתחנן עליהם אח"כ במשך החיים.

בקשות שכדאי לבקש ביום החופה  

 • שנזכה לבנות בנין עדי עד.

 • שאזכה להיות עזר

 • שתהיה לנו פרנסה בכבוד ובנחת.

 • שנזכה להיות רעים אהובים עד מאה ועשרים.

 • שהקשר ילך ויתחזק והשיגרה לא תתפס בביתנו.

 • חתונה שמחה בלי דברים מצערים.

 • הריונות תקינים. וילדים בריאים בגוף ונפש. בריאות לזוג ולכל המשפחה.

 • שמחה.

 • שכל ודעת כיצד לכלכל את דרכינו.

 • שלא יהיו מפריעים לקשר ביננו.

 • שכנים טובים.

 • שלא יהיו לנו קשיי הסתגלות בראשית הנישואין אלא נזכה להתאחד מהר ובקלות.

 • שהוא יהיה בעיני הבעל הטוב ביותר בעולם.

כדאי לקרוא פרקי תהילים (תיקון הכללי) ופרקים ד' ה' ח' כ' לה' נז' צג' קח' קיד' קיט'

שמלת הכלה

מתוך שיעור בקו הצניעות של הרבנית רות שמש תחי'

בטל' 03-6171121 שלוחה 12 שיעור מס' 393 (שיעור קצר כ- 5-10 דקות)

כלה ביום חופתה -  זה היום שבו היא מניחה את היסודות של הבית

כששומרים על הלכות הצניעות מתקופת האירוסין וביום החתונה. שהחתונה שתהיה בצניעות. זה גורם שתשרה השכינה בין חתן וכלה.

יש מכתב של החפץ חיים שהצלחה של חתן וכלה זה לפי הצניעות שתהיה בחתונה.

ואם מדובר על רמת הצניעות בחתונה אז כל שכן רמת הצניעות שמלת כלה. את החצאית מרחיקים מהגוף שם עושים הידורים. רחב וארוך מבינים שזה צורה של שמלת כלה אבל הרב פלק אומר שעדין לא מבינים כמה חשוב ההסתרה גם של החלק העליון של שמלת הכלה.

נכנס לציבור שהחלק העליון הכי יפה כמה שיותר צמוד וצר וההבלטה הזאת אין לה שום היתר בהלכה אומר הרב פלק.

יש דגמים של שמלות כלה עם כל מיני כיסויים יפיפיים שמצניעים ומסתירים ולא מבליטים וגם בפתח הצוואר. כל כלה שהולכת למדוד שמלת כלה שפתח הצוואר יהיה כדת וכדין ולא פתוח. מקדימה ומאחורה. משם תגיע ההצלחה משם תגיע הישועה. שתהיה צניעות כדי שהחתן וכלה יצליחו. צריך להקפיד על זה.

כתוב ששכינה ופמליה של מעלה יורדים לחופה אז איך אנחנו מגיעות לחופה. איך הצניעות של הכלה.

כשיש סטייה ביסוד של הבנין אם חסר ביסודות הוא עלול לקרוס. אם חסר ביסודות של הבית היהודי, היא לא יודעת כמה זה ישפיע.

תמיד אפשר לעשות תשובה.

ויהודי תמיד יכול לתקן.

bottom of page