top of page

למנצח בצורת המנורה - פרק סז' בתהילים

דוד המלך חקק את פרק סז' שבתהילים "למנצח בנגינות"

על המגן שלו והיה מנצח במלחמה.

והאומרו בכוונה יצליח.

 

למנצח בצורת המנורה.JPG

קריאת

"למנצח בנגינות" מועילה 

למצוא חן וחסד , לפרנסה טובה , לשמירה מכל דבר רע רוחני או גשמי ,

לזכות לחכמת התורה.

 

לאחר קריאת

"למנצח בנגינות":

יהי רצון מלפניך ה' א-לוקינו וא-לוקי אבותינו שתעלה לפניך לרצון קריאתי את המזמור בצורת המנורה ותועיל לי (לברכה... וכו')

אמן.

 

סגולה להריון

מהרב בן ציון מוצפי  פרשת בהעלותך תשפ"ג

 ( 22 אותיות התורה) גם הבעל וגם האשה יקראו מזמור סז' "למנצח בנגינות" בצורת המנורה ויכוונו שיש שם 22 גביעים

 (הבן איש חי אמר שמועיל להריון)

 

במזמור למנצח יש צורת אדם. גוף המנורה- הקנה האמצעי 4 גביעים משוקדים, 18 בצדדים ביחד זה 22 גביעים זה כנגד 22 אותיות התורה. ובזוהר מובא שלא יהיה הריון אלא אם כן יבואו 22 אותיות ויכנסו בתוך מעי האשה ואז תהרה.

 

 

תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

בענין קריאת "למנצח בנגינות"

שאלה

שלום לכבוד הרב 
האם יש עניין שאנשים אומרים "למנצח" בצורת המנורה כאשר הם מעמידים את הדף מולם? 
תשובה 
למנצח יש להחזיקו זקוף כי זה צריך להיות בצורת המנורה שהיתה זקופה , כך שמעתי ממור אבי ז"ל. 

שאלה

לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב 
אני מתקשה למצוא את זיווגי מה אפשר לעשות? 
תשובה 
תאמר למנצח בנגינות בצורת המנורה לפני לכתך לפגישה.

 

שאלה

שלום וברכה לכבוד הרב 
במקום עבודתי עוברים למבנה חדש. ירכשו מזוזות מהודרות. היש צורך לעשות דבר נוסף (כמו לדירה חדשה) המקום אינו דתי. 
תשובה 
אתם שומרי המצוות שבכם תקראו ויהי נועם ויושב בסתר תהלים צ״א, מזמור לדוד תהלים כ״ט , אנא בכח , למנצח בנגינות בצורת המנורה .

 

שאלה 

שלום כבוד רב 
אני מחפשת חודשים רבים עבודה ...מה לעשות?

תשובה

לומר למנצח בנגינות בצורת המנורה כל יום בכוונה.

 

שאלה

שלום לכבוד הרב
חייב כספים רבים, אובד עצות, מוטרד מאוד, לא שקט, כאוב..
תשובה 
תאמר מזמורי תהלים כ״ג השם רועי, צ״א יושב בסתר עליון . ס״ז למנצח בצורת המנורה.

 

שאלה

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
מקום עבודה עם מנהל שצועק מדבר לא יפה מאשים בלי סוף המצב נהיה קשה מיום ליום מה לעשות? 
תשובה 
תקרא למנצח בנגינות בצורת המנורה כל יום ותראה נפלאות.

 

שאלה

לכבוד הרב מוצפי שליט"א . 
אני מחפשת כבר חצי שנה עבודה. ואיני עוברת את הראיון. מה לעשות
תשובה 
תקראי למנצח בנגינות מזמור שיר בצורת המנורה . קודם שתלכי לראיון , ובקריאה תכווני כאילו הנה את מדליקה את המנורה בבית המקדש .

 

שאלה

הפרנסה מדאיגה אותי, ולכן אני בצער תמידי למרות שאני מאמין שהכל מידי שמיים מה עושים? 
תשובה 
תחילה דע , כי אסור להיות פסימי וחששן , זהיר כן חושש לא . שנית תקרא כל יום בכוונה את למנצח בנגינות בצורת המנורה . שלישית אם יעברו ששה חודשים והמצב לא משתנה , תשנה את מקצוע הענף .

 

שאלה

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
אני בתהליך קבלה למקום עבודה ויש קצת קשיים הדבר מחליש אותי מה עליי לעשות? 
תשובה 
תאמר שלש פעמים ביום בכוונה למנצח בנגינות בצורת המנורה , ותבקש מהשם יתברך שיתן אותך לחן ולחסד בעיני כל רואיך .

 

שאלה

לכבוד הרב שלום רב 
קיבלתי צו גיוס ורציתי לשאול על סגולה לשמירה כשיוצאים. 
תשובה 
תאמר למנצח בנגינות בצורת המנורה ושיר למעלות ויושב בסתר. 

 

 

שאלה
בכמה שיעורים הרב מביא בשם האבודרהם את סגולת למנצח בצורת המנורה לצורך כתיבה בעניין זה האם אפשר לדעת היכן הוא מביא זאת.
תשובה
העתקתי לך ידידי מספר אבודרהם שיר של יום
"ובמקצת מקומות אומרין אותו בכל יום מפני שנקרא מזמור המנורה והקורא אותו בכל יום נחשב כמדליק המנורה הטהורה בבית המקדש וכאלו מקבל פני שכינה. כי תמצא בו ז' פסוקים כנגד שבעה קני המנורה. וגם יש בו מ"ט תיבות כנגד מנין הגביעי' והכפתורים והפרחים והנרות שבשבעה קני המנורה שעולין למנין מ"ט. כיצד גביעים כ"ב פרחים תשעה, כפתורים י"א, נרות שבעה, ס"ה מ"ט. ופסוק ראשון יש בו ארבע תיבות כנגד מלקחיה ומחתותיה. מלקחיה תרי ומחתותיה תרי

 
bottom of page