top of page

                                                                         בס"ד

מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א מתוך דיסק 

סוד המקוה על פי הקבלה

 

חוה אכלה מעץ הדעת וגרמה לאדם הראשון להיות מגורש אז ציוה אותה הקב"ה על שלושה דברים אלו: חלה נידה והדלקת הנר.

 

מעמד האשה הוא מעמד הכרחי יציב ואיתן.

הרב החידא אמר שכשהאשה איתנה וחזקה, יראת ה' צנועה ושומרת על הטהרה זוכה שהבעל שלה יהיה טוב והבנים שלה יהיו מוצלחים.

 

המים הם יסוד העולם. בראשית ברא א-לוהים את השמים ואת הארץ ורוח א-לוהים מרחפת על פני המים. בהתחלה לא היה כלום.

כשיורדים גשמים. גשמים יורדים מלמעלה. גמרא במסכת תענית אומרת תהום אל תהום קורא לכל צינורך. מה פרוש קורא. המים העליונים קוראים למים התחתונים.

 

מתי אנחנו מברכים על הגשמים שזה נקרא גשמי ברכה. לא כשיורד הגשם הראשון. גשם ראשון עדיין רק מרטיב את האדמה בקושי אולי גם מחליק את הכבישים אולם כשיורד גשם שני ויורדת כמות כזאת של גשם שהמים שיורדים על הקרקע עוד לא מספיקים להיספג באדמה יורדים עליהם מים שניים זה רביעה שניה זה נקרא גשמי ברכה.

 

אחד הדברים האסורים בעולם זה המחלוקת. מאיפה למדנו? בכל מעשי בראשית לא נאמר כי טוב. חפשו בחומש לא תמצאו שנאמר כי טוב למה? כי נבראה בו המחלוקת. והגמרא אומרת מה מחלוקת שהיא לשם שמים לא נאמר כי טוב מחלוקת שהיא לא לשם שמים על אחת כמה וכמה.

ביום השני נבראה המחלוקת הכל היה מים. כדי שיהיה כדור הארץ ותראה היבשה היה צריך לקרוע, לחתוך את המים העליונים והתחתונים ותראה היבשה. זה נעשה לצורך ובכל זאת לא נאמר כי טוב. מדוע? כי המים היו גוף אחד והם נקרעו. וקשה הפרדה. אין לך כאב בעולם לא עלינו  ככאב הפרידה. אז הפרידה של המים מהמים היתה מאד קשה. מתי המים חוזרים ביום הגשמים

 

גדול יום הגשמים שישועה באה בו גדול יום הגשמים כיום תחית המתים למה? כי בגשם הם חוזרים ומתחברים המים העליונים עם התחתונים.  מתי  נקראים מים אלה גשמי ברכה  כשהמים מלמטה יוצאים. קורא תהום אל תהום קורא ואז מתחברים. 

 

בכל עצם מהעצמים שבעולם הזה  יש 4 יסודות כנגד י  ק ו ק כנגד ארבע צדדים צפון דרום מזרח ומערב וכן על זה הדרך. היסוד העיקרי הוא המים. האדם עשוי מעפר כי אדם יסודו מעפר וסופו מעפר. הפסוק אומר כי עפר אתה. איך מתקנים את העפר? ע"י מים. העפר גבישי, מעלה אבק, נשחק מתפורר. איך מחזקים אותו ע"י מים. כשרוצים לבנות בנין לוקחים עפר , טיט מגבלים אותו עם מים. למה? כי העולם היה מים. כי רוח א-לוקים מרחפת על פני המים.  כשיש טומאה איך מעבירים את הטומאה? ע"י מים.

 

בזוהר הקדוש כתוב שאין טומאה בעולם כטומאת הנידה.

חומרה גדולה אם אדם נכשל בזה אז הנזק הישיר והעיקרי הוא על הגבר. ותהי טומאתה עליו.   רוח טומאה קופצת על האיש . מעל האשה היא מסתלקת אחרי כמה ימים אבל על האיש הוא צריך תעניות, תשובה, דמעות עד שזה מסתלק. לכן הטהרה צריכה להיות דוקא במים ולא בדבר אחר, כי היא קיום העולם . והיום יש מקוואות יפים. הקדושה שיש בתוך המים הקדושה תבוא ותסלק את רוח הטומאה. לכן נאמר במקדש כשאשה טובלת יוצא מלאך ואומר טהור, טהור, טהור.

 

אנחנו בשר ודם, במהלך החיים עושים  תקלות איך מתקנים ע"י המים.

האדם בפיזיקה 70% מגופו זה מים  . יום צום מה שחסר זה מים.

 

בלי מים אין חיים.

המים הם יסוד כל דבר ודבר והם היסוד הכי חזק.

 

כל דבר מחובר אי אפשר לו

רוח הטומאה- הפסוק אומר ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ מלאכי החבלה נקראים רוחות וגם המלאכים הטובים נקראים רוחות.

 

נשמת האדם זה דבר שקוף לא מוחשי כשאדם נפטר הנשמה יוצאת ולובשת את המצוות, אותם היא לובשת ועולה לפני בורא עולם.

הרוח רעה זה רוח בלי גוף זאת הסיבה שלאדם אסור לחשוב מחשבות רעות כי נבראים מזיקים כי הם רוצים את הגוף שלנו לקבל ממנו חיים.

בחוץ לארץ כשהיו שדים התגוננו ע"י סכינים מכל מכשיר חד הרוח הרעה בורחת כי הם כמו בלון..  הדבר  הדוקרני החד פוגע בהם מוציא לו את האויר. השד בורח ממים כי במים אויר לא יכול להכנס.

 אשה שעברה את תקופת הווסת יש עליה רוח רעה. לא באותה עוצמה אבל רק כשתטבול ב- 40 סאה היא נטהרת. יצירת הוולד 40 יום . 40 יום משה רבנו היה בסיני המים זה 40 סאה הרוח רעה שדבוקה בו לא יכולה להכנס אבל אם אצבע אחת תהיה מחוץ למים אז כשיוצא היא תדבק.

אם יש חוצץ או שערה נשארת מחוץ למים דרך אותה שערה הם נאחזים ואז כשהוא טובל הוא נטהר.

 

הדבר הכי חזק זה מים

המים האלה שהם הכי נמוכים הם הכי נחוצים. תלך אתה שחטאת, שנטמאת. תלכי את ותנמיכי את ראשך ואז תקבלי את הטהרה. 

 

אשה בהריון, תטבול תהיה לה לידה קלה.

מקוה יש בו 40 סאה. אם נסתכל מקוה הוא מרובע. האות ם סופית 

מקוה יש בו מים מ' בהתחלה ו-ם' בסוף  40.

יש שמות קודש שיש בהם 9 יודין

הבור של מי הגשמים הוא מרובע.

מכל צד 9 יודין . המים מקיפים אותי מכל הצדדים. ...

האור נשלם ע"י הטבילה נהיה 40 סאה. 40 יום של יצירת הוולד וצריך להרגיש עזיבה של כל הקליפות שעוטפות אותו.

ה- ם יש 4 הוויות. יש בהם 9 יודין וכולם מאירות. אנחנו לא מבינים את עומק העליונים...

אותו אור של ששת ימי בראשית

והאדם באמצע מחובר לנשמה

 

היה גדול בישראל הרב אלינו דוידש, חיבר ספר ראשית חכמה. אדם פה בעולם הזה נטמא, חוטא, יש לו רבדים, כתמים שנדבקים בו. הוא הולך למקוה וטובל. גם המעטפה שעוטפת את הנשמה מקבלת כתם ולא מאירה טוב ואז הגוף גם לא מאיר. אם אדם חולה יש לו איזה מדוה או חולי אז חלק הנשמה ששיך לאותו אבר הוא פגוע, וצריך לצחצח אותו ע"י תשובה ומעשים טובים, לתקן אותו, ואז יבריא. צריך לחפש איזה מעשה לא טוב עשיתי.

 

הנשמה שלנו למעלה טובלת במקום ששמו נהר דינור – נהר של אש שכל הנשמות טובלות שם.

איזה שמחה אדם מרגיש בערב שבת. לפני שיורדת הנשמה היא טובלת בנהר דינור למעלה.

וטוב שתהרהר בזמן הטבילה שנשמתי טובלת בנהר דינור למעלה ותשאב משם קדושה שמחה והצלחה. אחרי הטבילה במקוה בגלל הקדושה והטהרה שיש במים האלה יש הרגשת התחדשות. סילוק כל הדברים הרעים והתחדשות כמו לידה מחדש של הגוף והנשמה ביחד ולהמשיך לנו ולבנינו נשמות קדושות וטהורות.

 

שהקב"ה יערה עלינו רוח ממרום , צאצאים קדושים וטהורים

ויהיו הנטיעות דומות לשורשים.

מהרב בן ציון מוצפי שליט"א

 

 

bottom of page