top of page

  

שבועות

ליקוטים מן המעין ומתוך חג השבועות בהלכה ובאגדה

 

ב-ו' בסיון חל חג השבועות שהוא יום מתן תורה, לאחר שספרנו ארבעים ותשעה ימים

שהם שבעה שבועות המתחילים למחרת חג הפסח אור ל-טז' ניסן.

 
בעשרת הדברות 620 אותיות שהם בגימטריה כתר.
כנגד תרי"ג מצוות התורה ושבע מצוות דרבנן (רמב"ן)

 

מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?

מספר טעמים לדבר:

 • דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות, לכן קוראים במגילה שבה מסופר ייחוסו.

 • סיפור המגילה התרחש בתחילת קציר שעורים – בתקופת חג השבועות, חג הקציר.

 • ללמדנו מה גדולה ויקרה המתנה שהעניק לנו בורא עולם ביום זה – התורה הקדושה.

 • ללמדנו שאף אדם שלא גדל על ברכי התורה בימי ילדותו, יכול על ידי רצון חזק לפתוח פרק חדש בחייו, ולהידבק בתורה הקדושה, כשם שעשתה רות שדבקה בתורה בהיותה בגיל 40.

 • ללמד את הנשים שיכולות על ידי צניעות, יראת שמים ומידות טובות, להגיע לדרגות גבוהות מאד כמו שזכתה רות להיות אם המלכות.

 

קריאת ספר תהילים בחג השבועות

בחג השבועות, יום פטירתו של דוד המלך, נוהגים להרבות באמירת תהילים. והוא מהווה חיזוק לתורה שניתנה ביום זה.

 

הימים שמיום א' בסיון עד י"ב סיון הם ימים קדושים ושמחים לעם ישראל,

ואמר רבי יהושוע בן לוי: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה במתן תורה, התמלא כל העולם בְּשָׂמִים.

זכר לזה נהגו לשטוח בערב החג עשבי בשמים ושושנים בבתי הכנסת ובבתים.

 

לשמוח ולשמח

כתב הרמב"ם:

חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו ובני ביתו וכל הנלווים אליו. 

 

לקט הלכות לחג השבועות

מהחוברת חג השבועות בהלכה ובאגדה ועוד

שבועות שחל במוצאי שבת

 • להדליק ביום שישי נר נשמה גדול הדולק 48 שעות כדי שתהא אש דלוקה מוכנה בחג להדליק ממנה, במוצאי שבת מעבירים אש מהנר נשמה הדולק ומברכים:  "ברוך אתה ...ה' אלוקינו מלך העולם...להדליק נר של יום טוב".

 • יש להיזהר שלא לכבות את הגפרור שבאמצעותו מעביר את האש ביום טוב אלא יניח אותו שיכבה לבד.

 • עצה טובה להכין ביום שישי את כל התבשילים של החג, ובצאת השבת רק יחממו את התבשילים, וידליקו את הגז מאש שהיתה דלוקה מערב שבת.

 •  אין להתחיל בהכנות לחג עד צאת השבת, שהרי אסור להכין משבת ליום טוב. וקודם תחילת ההכנות יאמרו: "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".

 • הטוב ביותר להדליק נרות שבת ויום טוב בשמן זית, שבזכות שמהדרים במצוה זו, זוכים לבנים תלמידי חכמים (שבת כג ע"ב). ואולם אשה המדליקה נרות לא תדביק ביום טוב את הנרות לפמוטים על ידי חימום השעווה (משום ממרח) אלא תדביק ביום שישי את הנרות בפמוטים אחרים, ובליל החג תדליק בהם.  או תדליק בנרונים .

 •  לכוון שעון שבת מערב שבת.

 • להכין נייר טואלט חתוך או לקנות מוכן לכבוד שבת וחג. 

 • לכבות המנורה במקרר מיום שישי.

 • להכין את המיחם עם מים חמים.

 • כל המלאכות האסורות לעשותן בשבת אסור לעשותן ביום טוב, מלבד אוכל נפש.

 • אם רוצים להשתמש בתנור או פלטה יש להדליק מיום שישי.

 •  בברכת המזון מוסיפים בחג "יעלה ויבוא" .

 • נוהגים לקרוא מגילת רות בחג השבועות. 

 • מוסיפים בקידוש ברכת ההבדלה וברכת הנר. שבסך הכל מברכים חמש ברכות, שהן : (ראשי תיבות יקנה"ז) יין - בורא פרי הגפן.   קידוש – מקדש ישראל והזמנים. נר - בורא מאורי האש. הבדלה - המבדיל בין קודש לקודש.זמן – שהחיינו.

 • בישול ואפיה מותר לבשל ולאפות ביום טוב לצורך היום בלבד. ורק אם תנור אפיה כבר דולק מיום שישי מותר לאפות, ואין לנגוע בכפתורים להנמיך או להגביה את חום התנור. ומותר להכניס לתנור רק כשהמנורה דולקת, כי ברגע שהמנורה לא דולקת ופותחים את התנור אז מיד נדלקת מנורה. (אסור להדליק אש חדשה ביום טוב לכן מדליקים ע"י העברה מאש דולקת – נר נשמה)   וכן אסור לכבות אש, או גז לאחר גמר הבישול. ישנה אפשרות לכבות ע"י גרמא.

 • וכן יש אפשרות לקנות  חגז שיש אפשרות לכוונו שהגז יסגר מאליו.

 • חייב אדם לאכול פת בשתי הסעודות יום טוב. אחת בליל החג ואחת במשך היום.

 • (יש נוהגים לאכול מאכלי בשר בסעודת ליל חג השבועות, ומאכלי חלב בסעודת חג השבועות  שחרית.)

 • סגולה לחכמת התורה ופתיחת הלב בה. (מהרב מוצפי שליט"א)                                                            לחג השבועות נוהגים לשלוק ביצה ולכתוב עליה או על קליפתה , "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב", ויש כותבים א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת והמחמירים מוסיפים ם ן ץ ף ך .. ונותנים ביום החג לילד לקרוא (גם מבוגרים יכולים) ואחר כך נותנים להם לטעום ממנה.

 •  
 • גם אפשר לכתוב על עוגה או כל ממתק את הנ״ל וקוראים וטועמים, וזה מסוגל לחכמת התורה ופתיחת הלב בה. (כמו שכתב הרוקח ז״ל)

 • אפשר לכתוב על הביצה במה שרוצים ואיך שרוצים. ואם כותבים על הביצה הקלופה להשאיר חלק מהקליפה על הביצה הקלופה כדי שאפשר יהיה לאכול אותה למחרת)

 • יש עט מיוחד לכתיבה על אוכל שבתוכו צבע מאכל

 

התורה נמשלה לדבש וחלב

בשבועות אוכלים מאכלי חלב מפני שהתורה נמשלה לדבש וחלב, שנאמר: "דבש וחלב תחת לשונך" ומפני שבמתן תורה נתגלו לישראל כל חלקי התורה ומצוותיה, וכשחזרו מהר סיני אל מחנה ישראל, לא היו יכולים לבשל ולאכול מאכלי בשר, מפני שהבשר צריך הכנה מרובה: שחיטה בסכין בדוקה, ניקור החֵלב ומליחת והדחת הבשר להוציא ממנו הדם, וגם לא היו יכולים לבשל בכלים ישנים, כיון שבשלו בהם קודם מתן תורה מאכלים שאינם כשרים.

 

ולמה נמשלה התורה לדבש וחלב?  לומר לך שכל העוסק בתורה נטהר מטומאתו, כמו דבש שהוא טהור, והוא בא מדבורה שהיא שרץ טמא, וכחלב שהוא כשר, והוא בא מן החי האסור טרם שחיטתו.

חלב בגימטריה 40, כנגד 40 יום שהיה משה בהר סיני.

 

 

עורו ישנים - לגברים

חז"ל  מציינים כי בני ישראל היו שקועים בתרדמה בליל ו' סיון, וה' היה צריך להעיר אותם כדי לתת להם את התורה, להוציאם מהמחנה ולהביאם למרגלות ההר.

 

כדי "לתקן" סמלית את השאננות הזאת, נוהגים לתקן זאת ע"י לימוד תורה ועריכת "תיקון ליל שבועות", בזה שהגברים ערים בלילה ועוסקים בלימוד התורה עד הבוקר.

ואמר רבי שמעון בר יוחאי, כל המתקנים את התיקון בלילה הזה ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזכרונות של הקב"ה, והקב"ה מברך אותם בשבעים ברכות, ומכתיר אותם בכתרים של העולם העליון.

 

סגולה לרפואה 

אמר רבי יהושוע בן לוי:

החש בראשו – יעסוק בתורה, שנאמר: כִּי לִוְיַת חֵן הֵם לְרֹאשֶׁךָ.

החש בגרונו – יעסוק בתורה, שנאמר: "וַעֲנָקִים לְגַרְגְרֹתֶיךָ".

החש במעיו – יעסוק בתורה, שנאמר: "רִפְאוּת תְּהִי לְשָׁרֶך".

החש בעצמותיו – יעסוק בתורה, שנאמר: "וְשִׁיקּוּי לְעַצְמוֹתֶיךָ".

החש בכל גופו – יעסוק בתורה, שנאמר: "וּלְכָל בְּשָׂרוֹ מַרְפֵּא".

 

אמר רב יהודה: בא וראה, שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם, אדם נותן סם לחברו – לזה מועיל הסם ולזה יכול להזיק. אבל הקב"ה אינו כן, נתן תורה לישראל – סם חיים לכל גופו, שנאמר: "ולכל בשרו מרפא" (עירובין נד ע"א) ואמר חזקיה:

דברי תורה רפואה ללב, שנאמר: פקודי ה' ישרים משמחי לב.

וקילורין הם לעיניים, שנאמר: מצות ה' ברה מאירת עינים (ילקוט שמעוני פרשת שמיני תקכח)

 

התורה מכפרת העוונות

אמר רב הונא, אם נכשל אדם בעבירה שחייב עליה מיתה (כגון אכילה ביום כיפור, אכילת חמץ בפסח, חילול שבת, אי שמירת טהרה וכו') מה  יעשה ויחיה?

אם היה רגיל לקרוא דף אחד בתורה, יקרא שני דפים. ואם היה רגיל לשנות פרק אחד, ישנה שני פרקים ועוד אמרו : על העוסק בתורה, אינו צריך לא קורבן עולה, ולא חטאת, ולא מנחה, ולא אשם שיכפרו לו על עוונותיו, אלא התורה מכפרת. (וכמובן אם חזר בתשובה על מעשיו ולא ישוב עוד לכיסלה)

 

התורה מונעת הפרעות ובזבוזי זמן

אמרו חכמים (אבות פ"ג מ"ה) "כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ". והיינו שאף שיש עול ועמל שהם דרך העולם כגון: תשלום מיסים, המתנה בתור בבנק וכדומה, בכל זאת אם אדם מקבל עליו באמת עול תורה ומנצל את זמנו לתורה, הקב"ה מונע ממנו כל מיני הפרעות וביטולים, כדי שיוכל להרבות בלימוד התורה בישוב הדעת כרצונו.

 

התורה מסלקת הרהורים ופחדים

רבי שמעון בר יוחאי אומר: "כל הנותן דברי תורה על לבו, מעבירים ממנו הרהורי עבירה, הרהורי חרב, הרהורי מלכות, הרהורי שטות, הרהורי יצר הרע, הרהורי זנות, הרהורי אשה רעה, הרהורי עבודה זרה, הרהורי עול בשר ודם, הרהורי דברים בטלים. (תנא דבי אליהו זוטא אות טז).

 

תלמוד תורה כנגד כולם

מצות תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות, כמו שאמרו (מסכת פאה פ"א מ"א): "ותלמוד תורה כנגד כולם". וכן אמר שלמה המלך (משלי ח י"א): "כי טובה חכמה מפנינים, וכל חפצים לא ישוו בה" כל חפצים – לרבות אפילו חפצי שמים. ואמרו חז"ל: "כל מצוותיה של תורה, אינן שוות למילה אחת של תורה" (ירושלמי פאה שם, שנות אליהו לגר"א שנד)

 

תורה לשמה

כל העוסק בתורה לשמה, הרי הוא מגן על כל העולם כולו בתורתו, ומקרב את הגאולה, ושכרו רב ועצום מאד .

 

נוהגים כמו שכתב הרוקח ז״ל 

לשלוק ביצה ולכתוב עליה או על קליפתה ,תורה ציוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, ויש כותבים אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת.

ונותנים ביום החג לילד לקרוא (גם מבוגרים יכולים) ואחר כך נותנים להם לטעום ממנה. גם אפשר לכתוב על עוגה או כל ממתק את הנ״ל וקוראים וטועמים, וזה מסוגל לחכמת התורה ופתיחת הלב בה.

 

מתוך תשובה של הרב בן ציון מוצפי בענין שבועות

מאתר דורש ציון

אלה הימים בהם אנחנו אמורים לצחצח את נשמתינו מכל העכירות והגשמיות שנדבקו בה במהלך הזמן , וגם ממה שנדבק בה מהגלגולים הקודמים , ויותר מהכל מזוהמת הנחש שבאה בעץ הדעת . כל תפלה , לימוד תורה , מעשה צדקה , שיעשה האדם בימים אלה יועילו לו מאוד מאוד . 

במדרש אמרו חז״ל כי יעקב ועשו חילקו ביניהם את חדשי הקיץ , יעקב נטל ניסן אייר לפסח ראשון ושני , עשו לקח תמוז אב , נשארו סיון ואלול בנתיים , ומי שיתעורר יותר יקחם לעצמו , וזה הטעם שחודש זה מזלו תאומים , לרמוז על התאומים הראשונים בעולם יעקב ועשו , ההחלטה בידי כל אחד מאתנו לאיזה כיוון הוא יטה את סיון , והחכם ינצל זאת לטובתו . 

יש להמנע בימים אלה קודם החג מטיולים , מבילויים, מאכילה ומשתיה מרובים , רק מה שצורך קיום הגוף . ולכוין בזה להחליש כח יצר הרע , ולהגביר כח התורה והנשמה , ויום ערב החג הוא זמן תשובה לכל ובפרט על עון ביטול תורה , ולימוד שלא לשמה חלילה . ובכח כל אחד מאתנו לעשות רבות לנחת רוח לבוראו , והבא ליטהר מסייעין אותו . 

כל אחד מאתנו יעשה חשבון נפש וסיכום כמה שעות ביממה הוא נטו לומד תורה מתוך. 24. שעות שבידו , וירשום בפנקסו מה למד השנה , ומה עוד לא למד , היכן ידיעת התנ״ך עם הפירושים שלו , מה ידיעת ההלכה בשלחן ערוך , מה עם לימוד המוסר , האם הוא מסוגל ללמוג גמרא ואפילו מעט , ידיעת המדרשים , פירוש פרקי אבות , ועוד ידיעות כלליות בתורה הקדושה . 

אשריכם עם קדוש שתורה יקרה ונפלאה ניתנה לו , מכ כעמך ישראל גוי אחד בארץ , נלמד אותה בחשק , נהגה בה באהבה , נעיין בה בהערצה , ונדקדק בה באימה וביראה .  חג שמח .

Stalks of Wheat

Stalks of Wheat

ערב ראש חודש סיון - שעת רצון לתפילה על הבנים

רבי ישעיה הלוי הורוויץ זצוק"ל-השל"ה כתב וזה לשונו: "וליבי אומר לי שעת רצון לתפילה זו בערב ר"ח סיון,

הוא החודש שבו ניתנה התורה, ואז נקראים בנים לה' אלוקינו."... 

ב-ו' בסיון יחול חג השבועות שהוא יום מתן תורה, 

כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה במתן תורה, התמלא כל העולם בְּשָׂמִים.

זכר לזה נהגו לשטוח בערב החג עשבי בשמים ושושנים בבתי הכנסת ובבתים. (רבי יהושוע בן לוי)

 

דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות, ונוהגים להרבות באמירת תהילים.

וכן קוראים במגילת רות שבה מסופר ייחוסו של דוד המלך.

וכן ללמדנו שאף אדם שלא גדל על ברכי התורה בימי ילדותו, יכול על ידי רצון חזק לפתוח

פרק חדש בחייו, ולהידבק בתורה הקדושה, כשם שעשתה רות שדבקה בתורה בהיותה בגיל 40.

וכן ללמד את הנשים שיכולות על ידי צניעות, יראת שמים ומידות טובות,

להגיע לדרגות גבוהות כמו שזכתה רות להיות אם המלכות.

 

בליל שבועות הגברים נוהגים לערוך "תיקון ליל שבועות", ע"י שהם ערים בלילה ועוסקים בלימוד התורה עד הבוקר. 

ואמר רבי שמעון בר יוחאי, כל המתקנים את התיקון בלילה הזה ושמחים בו, הקב"ה מברך אותם בשבעים ברכות.

סגולה לחכמת התורה ופתיחת הלב בה. (דורש ציון)  

 • לחג השבועות נוהגים לשלוק ביצה ולכתוב עליה או על קליפתה , "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב", ויש כותבים א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת  .. ונותנים ביום החג לילד לקרוא ואחר כך נותנים להם לטעום ממנה. (גם מבוגרים יכולים)

 • אפשר לכתוב גם על עוגה או כל ממתק את הנ״ל וקוראים וטועמים, וזה מסוגל לחכמת התורה ופתיחת הלב בה. (כמו שכתב הרוקח ז״ל)

 • אם כותבים על הביצה הקלופה להשאיר חלק מהקליפה על הביצה הקלופה כדי שאפשר יהיה לאכול אותה למחרת.

 • אפשר לכתוב על הביצה במה שרוצים ואיך שרוצים. (וכן יש עט מיוחד לכתיבה על אוכל שבתוכו צבע מאכל,)

bottom of page