top of page

רימון

הצעת הגשה

שלב ראשון חיתכו את ראש הרימון,    שלב שני חיתכו את קליפת הרימון עד למטה באיזור השקוע,    

שלב שלישי עם היד להרחיק קצת ולפתוח בצורה יפה.

bottom of page