רימון

הצעת הגשה

שלב ראשון חיתכו את ראש הרימון,    שלב שני חיתכו את קליפת הרימון עד למטה באיזור השקוע,    

שלב שלישי עם היד להרחיק קצת ולפתוח בצורה יפה.