top of page

לא ניתנו תכשיטים לאשה,
אלא שתהא מתקשטת בהם בתוך ביתה.
להתנאות בפני בעלה .
 
כל המתקשטת לפני בעלה לדבר מצוה, הרי היא אשה כשרה.
הדגש - "לפני בעלה". 
(שלום ורעות הר' י. מלכה)
 
 
תכשיטי איריס  

שרשרת מס' 036

שרשרת מס' 036

שרשרת מס' 035

שרשרת מס' 035

שרשרת מס' 1

שרשרת מס' 1

שרשרת מס' 029

שרשרת מס' 029

שרשרת מס' 052.

שרשרת מס' 052.

שרשרת מס' 067

שרשרת מס' 067

שרשרת מס' 08

שרשרת מס' 08

שרשרת מס' 080

שרשרת מס' 080

שרשרת מס' 110

שרשרת מס' 110

שרשרת מס' 116

שרשרת מס' 116

שרשרת מס' 051

שרשרת מס' 051

שרשרת מס' 027

שרשרת מס' 027

שרשרת מס' 045

שרשרת מס' 045

שרשרת מס 026.

שרשרת מס 026.

שרשרת מס' 041

שרשרת מס' 041

שרשרת מס' 007

שרשרת מס' 007

שרשרת מס' 048

שרשרת מס' 048

שרשרת מס' 114

שרשרת מס' 114

צמידים מס' 015

צמידים מס' 015

צמידים מס' 023

צמידים מס' 023

צמיד מס'-71.

צמיד מס'-71.

צמידים מס' 015.

צמידים מס' 015.

bottom of page