top of page

סיפור של הרב קובי לוי

קדושת האוזניים

מתוך שיחה מוקלטת של הרבנית רות שמש תח' בטלפון.

שיחה 197 

לשמיעת שיחות קצרות  כ- 15 דקות מהרבנית רות שמש  

לחייג מס' טל' 03-6171121  ולבחור את מס' השיעור.  

 

לשמיעה איטית יותר 7    מהירה יותר 9   להפסקה זמנית 5    לחזרה 5    שיעור קודם 21   שיעור הבא 23 

 

 

רוחלה שמעה את הרב שדיבר על אוזניים נקיות. האוזניים הם מקור האיזון של הגוף אדם שיש לו חוסר בשיווי משקל בודקים את האוזניים ואם יהודי רוצה לעלות במעלות היראה צריך לשמור את עצמו מריכולים ומוזיקה מקולקלת. השנים חולפות ורוחלה צועדת לקראת נישואין. 

 

הרב יקותיאל היה צריך ליסוע לטבריה לניחום אבלים הוא שם את האוזניות, האזין לדף היומי והמתין למונית שרות לצפון ומיד כשנעצרה המונית נכנס פנימה התיישב סמוך לנהג וניתק עצמו על כל מה שסביבו. בצומת בית עלתה בחורה צנועה ופתחה ספר וגם ניסתה להתנתק מהנעשה במונית. 3 נוסעים התחילו לדבר על הבלי העולם ופתחו במוסיקה קלוקלת. רוחלה ניסתה לאטום את אוזניה אבל הרעש היה מחריש אוזניים הרכילויות והפזמונים הנוראים מה עושים?

 

אזרה אומץ ופנתה בלשון רכה לנהג אני מבקשת אם אפשר בלי רדיו.  וזה רק הוסיף אש למדורה והנוסעים בקשו להרים את הווליום. רוחלה אמרה אם לא ייסגר הרדיו אני רוצה לרדת בתחנה הבאה. הרב יקותיאל נע באי שקט סביבו. הסיר את האוזניות ושמע את כל מה שקורה. הנהג אמר: "אם את יורדת אני לא מחזיר את הכסף" ורוחלה אמרה "לא בקשתי את כספי עצור לי". הרב יקותיאל בקש גם לסגור את הרדיו. הנהג אמר "סלח לי אתם לא הנוסעים היחידים פה". בצומת מגידו ירדה רחל.

 

הרב חשב בליבו איזה קידוש ה'. כשהגיעו לטבריה והרב היה בדרכו לעבר אוהל האבלים פתאום ראה את הבחורה עם עוד אשה קשישה בשם טוייבה והיא סיפרה לו שמיד אחרי שירדה עלתה  למונית. 3 שעות אחר כך התקשרה לרב וסיפרה שהיא משתדלת מאז ילדותה לשמור על אוזניה אבל ירדתי מהמונית כדי לעלות רוחלה התיישבה ליד זקנה משופעת בחכמת חיים והזקנה בקשה ממנה "האם תוכלי לעשות עימדי חסד קטן אני חייבת ללכת לרבי מאיר בעל הנס אני חייבת חוב מאז ילדותי" והיא סיפרה:

 

"אבי היה גר בירושלים של מעלה בעניות ואחד מאנשי ירושלים הציע שבזכות התנא הקדוש רבי מאיר על הנס יפתחו לו שערי פרנסה אבא נסע התפלל ונהפך לו הגלגל והתחיל לעבוד בצורפות והתעשר והותיר לנו ירושה גדולה ואמר לנו אבא אני מבקש ילדי כל עוד אתם חיים תסעו מדי שנה ביום ההילולה לר' מאיר להודות. ואבא בקש גם תחפשו כל שנה כלה עניה ותדאגו לצרכיה מהמסד ועד הטפחות הכל בשלמות ואז טוייבה שאלה אותי: "מתי את מתחתנת ואמרתי לה שלשלום התארסתי וטויבה חיבקה אותי חזק ואמרה את לא צריכה גמחים אנחנו ניתן לך הכל.

 

הרב יקותיאל אמר אין ספק האוזניים שלך סוללות לך את הדרך וימשיכו לסלול לך.   

 

bottom of page