top of page

                                                                         בס"ד

   

תשובה מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

 

שאלה: במה להתחזק בימים אלה בגלל המצב הפוליטי?

 

תשובה

 • לא לדבר לשון הרע על שום אדם מישראל.

 • לא להעביר שום דברי רכילות על שום אדם או גוף או אירגון.

 • לא לעשות שום פעולה שיש בה מחלוקת או תגרום לכך ואפילו אתה צודק ב -100 אחוז, כנאמר בפסוק ״לפני התגלע הריב נטוש.

 • לא להכנס לאתרי חדשות ולא להתעניין גם מה נאמר שם.

 • להשתדל מאוד לקבל עצמנו לא לשמוע שום תחנת רדיו, ולפחות כל אחד יקבל למשך שבוע, יומיים, יום. וכל המרבה הרי זה משובח. וזה מאוד בריא לגוף ובעיקר לנפש. כי יש בהאזנה להם משום התמכרות, הטרדת הנפש, חוסר כוונה בתפלה, אי קליטה של דברי תורה. ובעיקר עוון ביטול תורה שלצערינו נעשה כדבר היתר, והוא קשה מכל העבירות שבתורה!!!!!

 • ועל הכל ליזהר מאוד לא לדבר על שום תלמיד חכם בישראל כלל.

 

 

תשובה מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

בענין האזנה לתוכניות פוליטיקה

 

שאלה - 125963

קיבלתי על עצמי לא להאזין לתכניות פוליטיות, אך מדי פעם יצר הסקרנות גובר, ואני רוצה להציץ באתרי החדשות. מה עושים?

 

תשובה

דע ידידי, ואני לא מגזים כלל, היום זה נסיון רע ומר, ומעמיד את קיומינו בסכנה, נוסף לאיסור מחלוקת והסכנה המוחשית כתוצאה מכך, הן מבחינה של קיומינו יחד לחיות בשלום, הן חס ושלום שלא יהא קיטרוג למעלה, כי הגמרא אומרת בדור אחאב היו שבים בשלום מהמלחמה כי לא היו שם מלשינים, ואילו בדור דוד היו נופלים... מפני שהיו קנתרנים דוגמת דואג ואחיתופל שהיו ראשי סנהדרין.

על כל אלה עיני בוכיה על ההתדרדרות המוסרית המינימלית של איסורים נוראים שנעשים כהיתר, והם:

 

 • מלבין פני חבירו ברבים.

 • לא תשנא את אחיך בלבבך.

 • מכנה שם רע לחבירו אין לו חלק לעולם הבא. וקוראים בכל מיני כינויים...

 • המתכבד בקלון חבירו - כנ״ל.

 • המספר לשון הרע כופר בעיקר - מי אדון לנו.

 • לא תלך רכיל בעמך.

 • המחזיק במחלוקת.

 • הרודף אחר הכבוד.

 • משלח מדנים בין אחים.

 • ביטול תורה של רבים... ועוד איסורי תורה רחמנא ליצלן.


חוסו על נפשיכם ונפש בני ביתכם, ותחיו חיים שקטים ושלווים.

 

bottom of page