ב"ה

מתוך לקח טוב

ששת ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון.

הרב שפתי כהן זצ"ל כתב שכשבני ישראל נכנסו לארץ אמרה התורה לה' כעת כל אחד יפנה לשדהו ומה יהא עלי? אמר לה ה' נתתי להם שבתות שיעסקו בתורה ואם יעשו כן תבוא פרנסתם בקלות.

 

לכן נמצא שבכל מקום בו כתוב שבת לבד, כתוב ששת ימים תעשה מלאכה. כלומר אם רק תנוח בשבת, תעבוד קשה כל השבוע.

אבל בכל מקום בו כתוב שבת שבתון לה' כלומר אם תעשה את השבת שבת שבתון לה', תקדיש אותה להקדוש ברוך הוא בשיעורי תורה, אז. ששת ימים תיעשה מלאכה בקלות כאילו מאליה.

השבת הקדושה - להדפסה