1/2

1/2

טוב לומר בכל עת ובכל שעה

ובפרט אם יש מתיחות או מתקפה חלילה

(מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון)

טוב להשתדל לקרוא פרשת העקידה מתחילת אלקינו עד רבונו של עולם כמו שכבש וכולי עד והארץ אזכור.

גם טוב לומר ויהי נעם שבע פעמים , ומזמור יושב בסתר כולו פעם אחת.

לומר שיר למעלת אשא עיני כולו.

לומר פסוק ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים למגדול ועד קטון וילאו למצוא הפתח . שלש פעמים.

לומר למנצח בנגינות מזמור שיר בצורת המנורה.

תפלת אנא בכח.

למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה פרק כ בתהלים.


כל אלה טוב לאמרם בכל עת ובכל שעה, ובפרט אם יש מתיחות או התקפה חלילה שלא תבוא ולא תהיה. והשם ישמור עמו ישראל לעד.

מה קורה עם הנשמה 

לאחר הפטירה

וכיצד נוכל לעזור לה

 

כל מה שעובר עלינו, 

בהשגחה מאת ה' 

והכל לטובה

 חלומות

 

מעשה שסיפרה הרבנית קניבסקי ע"ה

 סיפרה הרבנית קנייבסקי ע"ה: לפני הרבה שנים כשמרן שליט"א חזר פעם אחת מכולל חזו"א בצהרים, והיה מותש מתורה שמתשת כל גופו של אדם, והאוכל כבר היה מוכן שיוכל לאכול מיד ואח"כ לנוח קצת כדרכו, והנה לפתע לפני שהתיישב לאכול - לבש שוב את הכובע והמעיל ופנה ללכת.

כששאלתיו: להיכן אתה הולך, אמר לי שהיות שעלה בדעתו רעיון שידוך לאחד, הוא רוצה ללכת להציע תיכף ומיד. ואמרתי לו שקודם כל יאכל וינוח ואח"כ ילך, והרי השידוך לא יברח, וענה לי: מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה". ורק אחרי שחזר מלהציע את השידוך להורים אכל ארוחת צהרים.

ומרן שליט"א סיפר לה כי אצל החזו"א היה סיפור דומה לזה, שנפל ברעיונו הצעת שידוך לאחד, והשעה כבר היתה 11:00 בלילה, והמדובר כבר ישן והמדוברת היתה ערה, והעיר מרן החזו"א את המדובר והציע לו את ההצעה, ואמר לו להפגש עתה עם המדוברת. וכך עשו.

"...שלא יחמיץ האדם את המצוה, אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו, ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה" (מסילת ישרים פרק ז')

(קונטרס תא שמע ח')

טיפ יומי מוקלט

(כ- 5 דקות)

מהרב ישראל לוגאסי שליט"א 

בטלפון 073-2951328

או בקול הלשון 

 

בכל קושי כדאי

לחשוב לומר ולקוות ש-

בעזרת השם הכל יסתדר

על הצד הטוב ביותר

 למעבר לחוברת חנה בהולנדית

CHANA IN HET NEDERLANDS

ה' לא חייב לנו כלום

נעשה משהו שאנחנו לא חייבים לעשות,

ואולי נזכה מה' יתברך ישועות  לראות 

תשובות מהרב

בן ציון מוצפי שליט"א

באתר דורש ציון

התרת נדרים

בשידור ישיר מדי יום חמישי

בשעה 20:15  אחרי השיעור

באתר מוסאיוף 

 

הרב מכוון גם על המאזינים

 

בואי הצטרפי
לשמיעת שיעור נפלא
לנשים בטלפון
בנושאי הבית היהודי
וחינוך ילדים
של הרבנית רות שמש הי"ו
בטלפון: 03-6171121

קו ההלכה

הספרדי הארצי

 

073-7-860-860

מענה טלפוני בשאלות בהלכה, שע"י מורי הוראה הפוסקים ע"פ פסקי מרן

הג"ר עובדיה יוסף זצוק"ל

בנשיאות

חבר מועצת חכמי התורה

הרה"ג הרב דוד יוסף שליט"א

רב קווי בעלות שיחה רגילה

בין השעות 8:00 בבוקר ועד 1:00 בלילה ברצף.

בית הוראה

 

02-5875871

מענה טלפוני בשאלות בהלכה,

ע"י צוות תלמידי חכמים

הפוסקים ע"פ פסקי מרן

הג"ר עובדיה יוסף זצוק"ל

בנשיאות הרה"ג הרב בוטבול שליט"א

גם בשפה הצרפתית והאנגלית

לחץ למעבר לחוברת
לחץ למעבר לחוברת
לחץ למעבר לחוברת
לחץ למעבר לחוברת
לחץ למעבר לחוברת
לחץ למעבר לחוברת
למעבר לחוברת לחץ
למעבר לחוברת לחץ
למעבר לחוברת לחץ
מעבר לשבת
מעבר לשבת
מעבר לשבת
מעבר לטהרת המשפחה
מעבר לטהרת המשפחה
מעבר לטהרת המשפחה
מעבר לדף הפרשת חלה
מעבר לדף הפרשת חלה
מעבר לדף הפרשת חלה
מעבר לדף תפילין
מעבר לדף תפילין
מעבר לדף תפילין
1/2
1/2
1/3

אני לא יכול הכל 

אבל הכל יכול יכול הכל

רמזים מהתורה על הקשר שבין השבת לעם ישראל

"יום הששי ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלקים…"

פסוקים המועילים לעבור טוב את הגלות הקשה

  1. ה' צבאות עמנו משגב לנו א-לוהי יעקב סלה

  2. ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך

  3. ה' הושיעה המלך יעננו ביום קוראנו

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now