top of page

תשובות מהרב בן ציון מוצפי שליט"א מאתר דורש ציון

בענין :אזכרה נפטר, דינים מעת הפטירה

 

לכבוד הרב שליט"א

נכון אם אדם חילוני שמאמין בה'.רוצה לפגוע בעצמו חלילה בגלל כל העוונות שעשה
זה עצת יצר הרע שנאמר בתורה הקדושה "אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש" ויותר גרוע מרוצח
תשובה
כתבו הפוסקים שהוא גרוע יותר מרוצח נפש, כי הרוצח כשיגיע יומו ויפטר מהעולם, מיתתו כפרתו.
אך המאבד עצמו לדעת במה יכפר? גם מיתה לא מכפרת מכיוון שהוא שלח יד בנפשו. השם יצילנו. והוא רחום יכפר.

 

 

לכבוד הרב
הרב יוכל לכתוב לנו על חשיבות הברכה באיטיות ובכוונה ולא ודלג על המילים.
מכיר מישהו שמברך ברוכתה [וגם זה בקושי] לוקינו מלכהעולם שהכלנהיה בדברו.
תשובה
זה מפחיד מה שכתב הרב חיי אדם בשם גדול אחד, כי ראה בחלום תלמיד חכם שנפטר ובא לבית דין של מעלה ופתחו פנקסיו ומצאו שלמד תורה הרבה ולא שייר כמעט מאומה, אך כשנשאל איך ברכת את הברכות נתאלם, ובאו כל הברכות קרועות ובלויות ועטופות שחורים ומיררו בבכי, ובית דין של מעלה קרעו בגדיהם נוגם הגדול שחלם קרע בגדיו. השם ירחם עלינו.

 

 

שאלה

נשאלתי ממשפחה ששניים מהאחים נפטרו בתוך שנה ואחותם גם היא כעת חלתה ובמצב קשה.ועוד אח נכה. (כולם בסביבות גיל 60-70). וכעת שואלים מה יעשו?
תשובה
א, יעשו פדיון נפש במטבע סביב הראש לכל אחד מבני ובנות המשפחה, כמו בערב יום הכיפורים. ב, ישנה אפשרות מיוחדת ומוצלחת, לעשות "מעשה הצדקה" שנדפס במחזור קול ציון סליחות.

 

 

לכבוד מורנו הרב שליט״א
האם זה נכון להשמיע שירים בהלווית הנפטר? וכך מנהג המקובלים?
תשובה
אסור בהחלט, ומעולם לא נהגו בירושלים בזה, ומעשה היה קודם למעלה מחמישים שנה שנפטר אחד שקראוהו חכם, וציווה שישמיעו בהלווייתו איזה שיר שחיבר, ובא אחד מאנשיו והביא עמו מכשיר הטייפ ובא להשמיע השיר, ומורנו הגאון רבי יהודה צדקה ז"ל גער בו ומיחה בו לעיני כולם, ואמר "מאימתי שמענו שבלוויה במקום להספיד ולבכות שרים???" והפסיק וברח לו.

 

 

לכבוד הרב שלום רב
האם יש עניין לעלות לקבר ביום השנה מוקדם בבוקר או שלא משנה מתי? זה מכבד את הנפטר שעולים מוקדם יותר?
תשובה
תמיד העדיפות בשעות לפני הצהריים שהם חשובות יותר על פי הקבלה.

 

 

שלום לכבוד הרב שליט"א
האם את ספר מנוחת הנפש שמחולק לליל וליום חובה לקרוא לפי החילוק או שלמשל ביום האזכרה נחלק את כל הקריאה של מנוחת הנפש לעשרה באזכרה שעושים בבית...
תשובה
ידידי היקר, דע, אם ברצונך לגרום נחת רוח לנפש הנפטר, תקבע שעה של לימוד כללי בעשרה כולם יחד באותו עמוד, באותה שורה, באותה תיבה, בהבנה, בביאור, וירוויח הנפטר לימוד תורה בעשרה, כי זה שמחלקים את הלימוד לפרוסות כמו שמחלקים עוגה, התועלת מאוד מועטה. ונקראת תורה ביחיד. ועל זה היו מתריעים גדולי הדור הקודם.

והטעם כי לימוד בעשרה או יותר עושה רושם גדול בשמים, והוא תורה דרבים, והזכות עצומה. וחבל שמזלזלים מחוסר תשומת לב ואדישות, וקילקלו את כל הדור בגלל מנהגים מקולקלים ודומיהם.

 

 

שלום לכבוד הרב
האם נכון הדבר שגם מי שנפטר בליל שבת (אחרי חצות לילה) יהיה פטור מעונש חיבוט הקבר

בריאות איתנה לכבוד הרב!
תשובה
לא נכון כי הכי איתא במסכת שמחות [ספר חיבוט הקבר פרק א,הלכה ח]
"רבי מאיר אומר משום רבי אליעזר קשה דין הקבר יותר מדינה של גיהנם, שגיהנם משלש עשרה שנה ומעלה, אבל חיבוט הקבר אפילו צדיקים גמורים, ואפילו גמולי חלב, ואפילו יונקי שדים, ואפילו נפלים בו נדונים. אמרו חז"ל הדר בארץ ישראל, ומת בערב שבת ונקבר קודם שתחשך השמש בשעת תקיעת שופר, אינו רואה חיבוט הקבר, וכל מי שאוהב צדקות, ואוהב תוכחות וגמילות חסדים, ומכניס אורחים, ומתפלל בכוונה, ואפילו דירתו בבבל, אפילו דינה של גיהנם אינו רואה, שנאמר קראתי מצרה לי אל ה' ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי".
למדו מכאן כי רק מי שנפטר ביום השישי ונקבר סמוך לכניסת שבת פטור.

 

 

שאלה

מחר בליל שישי צפוי שלג בירושלים שצפוי להערם על הקרקע. אני אבל על אמי ומקפיד 3 פעמים ביום תפילה במניין לומר עליה קדיש! מה אעשה אם לא יהיה מניין או לא אוכל להגיע?
תשובה
אמו הרתה בו ונשאה אותו תשעה חודשים ברחמה, הניקה אותו בצמא וברעב, והאכילה אותו בימי שרב וחום כבד ובימי קור מקפיא, נידדה שינה מעיניה לילות שלמים, הלבישתו, הנעילתו, רחצה אותו וסכה אותו, הסתובבה בשווקים ובחוצות להשיג עבורו מזון ובגדים, נשאה אותו על כתפיה בדרכים עקלקלות, שרה לו שירי ערש לרוב, נרדמה לידו בעריסתו, כמה דמעות הזילה עליו, כמה תפילות התפללה עבורו, כמה תבשילים בישלה בשבילו, כמה סעודות הכינה לו, כמה בגדים תפרה עבורו, כמה צעיפים ומלבושים סרגה עבורו.

עתה כשנפטרה והיא צריכה ממנו רק קדיש שיאמר למנוחתה, והוא מפחד מספק ספיקא של כמה פירורי שלג, שהודיעו במקלט הרדיו והזהירו אותו כי אולי יעופו אחדים מהם על אפו או על חמותו, או על סנטרו. והוא מבקש ממני שאבוא ואגן עליו ואקחנו בכרכרה רתומה לסוסים חיוורין מקושטת בדגלים, ועליה פעמוני זהב מצלצלים, לגרש השדין והלילתין, ושאר מרעין בישין, ולעצור הרוחות הסוערות, ואקחנו בהוד ובהדר לבית הכנסת כי הוא בנוי מצמר גפן דק, ועשוי מקרטון דקיק ונקוב.
כל זה לא היה אלא משל היה. ואולי חלום נגוז. והמבין יבין

 

 

שאלה

לכבוד הרה"ג שליט"א הרב אמר שנפטר צדיק יודע כול מה שקורה עם משפחתו , האם הכוונה שנפטר צדיק או עם השנים נעשה עתיר זכויות כי כול משפחתו חזרו התשובה ולומדים תורה ואז יש לו נחת רוח?
תשובה
יש בזה תורה שלימה עם המון פרטים, בקצרה,
א, נשמת הצדיק מיום ליום עולה במעלות רמות יותר כפי שכתב רבנו האריז"ל בספרו שהרו"ק.
ב, אם הניח בעולם הזה תלמידים ואו בנים ההולכים בדרך התורה והיראה, מעלים אותו במעלות נוספות עוד ועוד.
ג, חיבר ספרים או לימד תורה, כל יום או שעה עוסקים בה כאן בעולם הזה, מוסיפים לו כח ועוצמה וכח ויכולת להליץ טוב בעדינו.
ד, ייסד שיעורים, פעל פעולות, הקים ישיבות ומוסדות תורה, גם אם היו לא מתחרים כתוצאה מפעילותו, בבחינת "קנאת סופרים תרבה חכמה". כל המעשים הללו נזקפים לזכותו, וכתוצאה מכך יש לו מעלה רמה ונשאת.
אלו רק מקצת מהמקצת שיש לזכות נשמת הצדיק בעולם האמת.

 

 

לכבוד הרב שלום רב
אבל תוך שנתו על אביו וכעת נזדמנה לו נסיעה לבית מלון עם רעייתו האם יכול להצטרף לקבוצת נוסעים לשם, וא"כ, האיך עליו לנהוג שם בבית מלון תודה רבה
תשובה
אפשר להתאפק עד סיום השנה זה במהרה עובר.
ואמרת מלון. כשרות? בישולי גויים? פריצות? חילולי שבת? בשר בחלב? מושב לצים? בידור ופנאי? ככל הגויים? כלים כשרים? ועוד מאות!!!פרטים. ואתה תוך שנה, למעלה את הנפטר דנים, ופה אנחנו מטיילים?

 

bottom of page