top of page

ב"ה

שליח ציבור

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 

האם יש חובה לאבל מאב (בן עדות המזרח) להיות שליח ציבור לאחר היציאה מהשבעה עד סוף שנת האבל? תודה רבה מראש על תשובתו. 

תשובה 

בהחלט לא, זה מנהג חדש ומקולקל שהתחיל בשנים האחרונות, כי ברוב המקרים הוא מתפלל עם שגיאות הגיה ומבטא וגורם בושה וצער להוריו. מנהג זה היה אצל בני עדות אשכנז משום שהם היו פעם מאוד מקפידים שאיש אחד בלבד אומר הקדישים ולא שנים, כמו שיש תימנים הי״ו שעד היום נוהגים כך, ולכן הטילו את התפקיד על הבן. אך אנחנו הספרדים וכל רבותינו לא נהגו בכך מעולם וכן ראינו לכל גדולי הדור הספרדים נוהגים.

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
האם יש איזה שהוא סמך לחזנים שבזמן ברכת הכוהנים מכבדים אנשים מנכבדי הקהל להקריא לכוהנים את הברכה במקום הש"ץ ? 
תשובה 
בהחלט עדיף שלא, כי זה התפקיד של השליח ציבור, והמתחיל במצווה אומרים לו גמור. 
וכמה פעמים נוכחתי וראיתי שהדבר מביא היסח דעת והפסק באמצע חזרת השליח ציבור וגם באמצע הזכרת שם השם יתברך.

 

שלום לכבוד הרב היקר 
אבקש את התייחסות כת"ר לשני נושאים שכיחים ביותר בביה"כ: 
1.ש"צ שהוא כהן. 
2.אמירת הקדושה יחד כל הקהל בקול רם ונגינה, והחזן חוזר רק על המשפט האחרון. 
תשובה 
א, זה בהחלט לא נכון, כי אם הוא נמנע מלברך ברכת כהנים, הוא מבטל מצוות עשה מהתורה. ואם הוא מפסיק לברך וחוזר לתפילה, זה לא לכתחילה אלא בדיעבד. 
ב, להלכה זה מותר בתנאי ששומעים את השליח ציבור ועונים יחד כולם, לפי הקבלה זה לא טוב.

 

שלום לכבוד הרב היקר?

האם גבר צריך להסתפר פעם בחודש גם אם לא גודל מספיק- עדיין מספיק קצר. תודה רבה, השם יברך אותך. 
תשובה ,

גבר המשמש שליח ציבור צריך להסתפר אחת לשלשים יום

 

שלום הרב, 
האם חזן כהן צריך לעלות לדוכן? מה הדין אם אין כהן מלבדו? מה הדין אם יש עוד כהן 1? ומה הדין אם יש 2 מלבדו? תודה 
תשובה 
כהן אינו נעשה שליח ציבור, הן כדי שלא יפסיק באמצע תפלתו הן כדי שלא יבטל מצוות עשה מהתורה.

 


שלום כבוד הרב, 
נתבקשתי לשאול לגבי ש"צ שהוא ירא שמיים, אבל לפעמים מבצע טעויות בתפילה, וישנה בעיה קלה בהגיית א-ה-ע . האם יוצאים ידי חובה? 
תשובה 
אסור לו להיות שליח ציבור זו הלכה מפורשת.

 

לכבוד הרב שלום רב 
השליח ציבור אצלנו במנחה הוא בד"כ בן תורה האם זה נכון לדחות יהודי מבוגר שלא נראה כירא שמיים 
מלהיות שליח ציבור ביום האזכרה של אבא שלו 
תשובה 
אם הוא מצטער מאוד ורוצה להיות חזן, תניח להם.

 

לכבוד הרב 
האם יש מקום לתקן את הקריאה של השליח ציבור שאינו מדקדק בקריאת הניקוד: "פתח" , "קמץ" "שווא נח" , "שווא נע" , (לא מדובר בביטוי האות "ע" "ק" "ח" וכ'ו...(בתורה ותפילה) 
תשובה 
יש לתקן בעדינות, כי בשלחן ערוך מובא לא יניח הנד ולא יניד הרפה ועוד.

 

כבוד הרב:

האם מי שמתגלח בתער ושומר מצוות ושבת יכול לעלות לספר תורה או להיות שליח ציבור? 
תשובה 
שליח ציבור בהחלט לא, אך נוסף על שבעה עולים לספר תורה כן.

 

לכבוד הרב

כהן יחיד שעלה חזן בשחרית (למרות שזה לא תפקידו) ובא ש"צ אחר והחליף אותו בין חזרה ללחש-האם נכון עשה או שהיה צריך הכהן הש"צ לברך ברכת כוהנים מהתיבה ומובטח לו שלא יטעה 
תשובה 
לכתחילה בהחלט לא מומלץ שהכהן יהיה גם שליח ציבור וגם יברך את העם , כי אפילו מלאך אינו עושה שתי שליחיות .

 

שלום לכבוד הרב

שליח ציבור שלא מדבר עם מישהו מקהל המתפללים האם יש בעיה במצב כזה. תודה 
תשובה 
צריכים הקהל להשתדל מאוד שיהיה שלום ביניהם , כי זה בהחלט מפריע להם , כי מי שאינו מדבר עם חבירו שלשה ימים ורואהו הרי זה שונא , ואם יש לו שנאה עם מי מהציבור זה מפריע לתפלה של כולם .

 

הרב:

אדם ששומר הכל ויש לו טלויזיה בבית והוא עצמו קיבל לא לראות, ויש רק בגלל הילדים והאישה האם יוציא בכח והאם זה מגביל אותו ליהיות שליח ציבור אפילו שלא רואה ויש לא באשמתו 
תשובה 
אינו יכול להיות חזן כלל , כי במשנה במסכת תענית מובא שצריך שביתו יהיה ריק מעוונות , והרמב״ם כתב שלא אשתו ולא שום אחד מבני ביתו יהיה עובר עבירות . כי שליח ציבור צריך שיהיה נקי כבדולח , הוא הסניגור שלנו ואינו יכול לטעון שום טענה .

 

האם בר"ה חייב להגיע לבי"כ קבוע כשאין ש"צ ואין תוקע וכמו בשנה שעברה יעלו לש"ץ אורח עמה"א שיגמגם?או ללכת למניין ת"ח י"ש בנץ?
תשובה 
בימים נוראים לא הולכים אחר קבוע, אל מחפשים תוקע וחזן הכי יראים והכי שלמים בתורה וביראה, 
 

לכת"ר

האם מבחינה הלכתית מותר למכור כיסאות בבית כנסת לימים הנוראים עמ שבכסף הנכנס יוכלו לשכור חזנים ולכסות את ההוצאות השוטפות ישכמה שמתנגדים לכך מה דעת תורה בזה? 
תשובה 
כך נהוג בקהילות ישראל בכל המקומות זה מאות בשנים.

 

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
אדם העולה לקרוא בתורה ואינו יודע לקרוא אשורית אלא שפה לועזית או ערבית. האם להעלותו לתורה למנין שבעה. והאם ברכתו חשש לבטלה כי אינו קורא עם החזן. 
תשובה 
אפשר להעלותו ולהוסיף עולה נוסף.

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
האם יש איזה שהוא סמך לחזנים שבזמן ברכת הכוהנים מכבדים אנשים מנכבדי הקהל להקריא לכוהנים את הברכה במקום הש"ץ ? 
תשובה 
בהחלט עדיף שלא, כי זה התפקיד של השליח ציבור, והמתחיל במצווה אומרים לו גמור. 
וכמה פעמים נוכחתי וראיתי שהדבר מביא היסח דעת והפסק באמצע חזרת השליח ציבור וגם באמצע הזכרת שם השם יתברך.

 

לכבוד הרב 
אובד עצות לגבי שמירת עיניים מה עושים לא מצליח לשלוט על זה ,אני בנוסף חזן בבית כנסת המחשבות לא מרפים ממני, איך מוחקים ,חושש ליפול יותר 
תשובה 
תלמד כל יום ספר מוסר חצי שעה לפחות, תשתדל להוריד דמעות בתפילת העמידה. תעמוד בקשר ואפילו פעם בחודש עם חד מגדולי וזקני הדור שיחזק אותך.

 

האם למי שיש אזכרה יש עניין: 
1. לעלות בשני וחמישי לעליית שליש ע"מ להגיד קדיש 
2. לעלות מפטיר בשבת 
3. להיות חזן ביום של האזכרה או בשבוע שחל בו. 
אני גבאי שרוצה לדעת מי קודם למי 
תשובה 
בהחלט אם יש אדם כזה יש לתת לו זכות קדימה, ואם יש שנים תבצע תור יום זה ויום חבירו והשם ישמרך לעד. 
חזן רק מי שבקי לקרוא נכון ללא שיבושי לשון.

 

לכבוד הרב.

בבית הכנסת בגילה החזן שהוא גם מוסר שיעורים אמר בשיעור שאין בעיה לעשות חתונה עם ישיבה מעורבת וריקודים בנפרד או ללכת לחתונה כזו יש רב חרדי שם 
תשובה 
הרי הוא מחטיא את הרבים ומעבירם על התורה שאמרה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ועיין להרמב״ם ולרבנו יונה ז״ל.

 

לכבוד הרב: 
יש אדם שעולה חזן במנחה וכל יום לפני הקדיש שם צדקה בקופה ואומר זה הצדקה לעילוי נשמתי שאלו אותו מה העניין אמר לא לסמוך על הבנים שיעשו?האם זה נכון לעשות כך ומה דעת הרב 
תשובה 
כך ראיתי לפני חמישים שנה בהיותו ילד קטן את הגאון הצדיק רבי מאיר וואעקנין ז״ל רבה של טבריה עושה, ונחרת לי עמוק בעמקי נשמתי, כי עיקר המצוות הם לעילוי ותיקון נשמותינו אנחנו בהיותינו בחיים
ועל פי דברי רבנו האר״י ז״ל יבוא הדבר נכון מאוד, כי כתב שבכל תפלה או לימוד תורה או קיום מצווה, נשמתינו תעלה למעלה עם השכינה ויתייחדו עם אור השם יתברך.

 

האם סומך יכול לומר קדושת כתר במוסף של שבת במקום החזן שאומר את החזרה? 
תשובה 
עדיף מאוד שהחזן הוא שיאמר את ״כתר״, ובפרט על פי הקבלה.

bottom of page