top of page

קמיע לחיים מאושרים

מהעלון טוב לחסות בהשם

"כבד את אביך ואת אימך למען יאריכון ימיך"

 

"לפני כמה עשרות שנים, חי לו יהודי צעיר לימים בשם 'פנחס'. שחלה במחלה קשה ל"ע. הרופאים בישרו לו: "הינך חולה במחלה סופנית המותירה לך שבועות ספורים לחיות. היפרד מקרוביך טרם יהיה מאוחר" . הוא קיבל את הבשורה בצורה קשה ביותר, הוא נשבר לחלוטין והחליט כי הוא חייב לנסוע אל גדול הדור דאז – רבנו ה'חזון איש', על מנת לקבל ברכה לרפואה וישועה.  

 

באותם ימים הדרך לבני ברק בתחבורה ציבורית היתה קשה מאד, לכן פנחס שכר רכב לבני ברק המחיר של השכרת רכב בימים אלו היה  5 לירות - סכום גדול מאד באותם ימים,  אך את פנחס לא עניין הכסף כשכל חייו עומדים בסכנה. הוא עשה הכל בשביל לקבל ברכה מהצדיק לאריכות ימים . אחר נסיעה ארוכה ומתישה, הוא הגיע אל ביתו של מרן ה'חזון איש', ונכנס ברעד אל הקודש.  

 

כשהגיע תורו של פנחס, הוא החל למרר בבכי וסיפר לצדיק על האסון הרפואי הנורא שפקד אותו – המחלה הקשה שמקוננת בגופו, ועל דברי הרופאים שנותר לו שבועות בודדים לחיות כשהוא צעיר ובביתו אשה צעירה וילדים רכים.  הוא אינו רוצה חלילה לחשוב שהם יהפכו לאלמנה ויתומים רכים.  

 

החזון איש הקשיב לכל מילה בקשב רב,  וכשסיים פנחס את דבריו, שאלו ה'חזון איש': "אמור נא לי - האם יש לך הורים?". פנחס היה מופתע מהשאלה - מה הקשר עכשיו בין מצבו הסופני להוריו, אך מתוך כבוד לחזון איש ענה בחיוב, כי יש לו אבא ואמא שיחיו עד מאה ועשרים. " וכמה עלה לך לבוא עד אליי?", הוסיף ה'חזון איש לשאול'. 5   לירות", המשיך פנחס לענות בלא להבין את הקשר בין הדברים. " ומתי לאחרונה עשית משהו למען הוריך בעלות לירה בודדת אחת?".  

 

רבי פנחס השתתק בבושה ובמבוכה,  הוא באמת לא זכר איזה מעשה בו עשה נחת רוח להוריו לאחרונה, ולו מאמץ הכי קל ששווה סכום של לירה אחת.  שקט שרר בחדר, ואז פנה אליו מרן ה'חזון איש' ואמר את המשפט המטלטל הבא:

"דע לך, כי התורה הקדושה אומרת: "כבד את אביך ואמך, למען יאריכון ימיך ולמען יטב לך". אתה רוצה אריכות ימים וחיים טובים ומאושרים? התורה גילתה תשובה אחת –  רק לכבד את ההורים" . עצר מעט ה'חזון איש' והמשיך: "טרחת רבות כדי להגיע אליי, השקעת כסף רב לשם כך, ואף כשיצאת לדרך לא ידעת האם אהיה בבית או לא, ושמא תגיע עם כל המאמץ וההשקעה לחינם – הכל היה בספק. אך התורה מבטיחה הבטחה ברורה – תכבד את ההורים שלך,  תשקיע בהם ותעשה להם נחת,  ותתברך משמיים בשנים רבות וטובות".  

 

סיים הרב את דבריו ונפרד באיחול רפואה לפנחס.  פנחס יצא המום מהרב כשדברי ה'חזון איש' נכנסו עמוק לליבו. מאותו רגע הוא החליט להשתדל בכל דרך לכבד ולשמח את הוריו.  

עברו ימים, חודשים ושנים... פנחס ב"ה חי עד היום, הוא למעלה מגיל 90 ,!!! בריא ושלם עם כח במותניו ב"ה, כשהוא מפרסם לכל כי אם התורה אמרה שזו הברכה וההבטחה לחיים ארוכים ומאושרים – אין דבר וודאי יותר מזה.

(הרה"ג שלמה קולדצקי שליט"א)

bottom of page