top of page

תשובות מהרב בן ציון מוצפי שליט"א

באתר דורש ציון

שאלה: מי שחטא בחטא של עריות מה עליו לעשות?

תשובה:

תחילה וראש ידידי, צריכים לעשות חשבון נפש נוקב ורציני במשך כמה ימים ושבועת, בבכי בצום והספד, ולהתפלל להשם יתברך שיאיר את עיניך מה עליך לעשות ולתקן.

אין עבירה בעולם המחריבה ומקלקלת את נשמת האדם ואת העולם כולו כעבירה מסוג זה וכל הנלווים אליה, אין עונש קשה יותר מעבירות מסוג זה, בגללה נשפך דם ישראל בתאונות נוראות, והרבנים חוששים מהתקשורת וממלאים פיהם מים ואין מוכיחים את העם. אין דבר הגורם עוני ומחסור, חוליים ויסורים, קלקול הילדים, עזות פנים, טמטום הדעת, אי שקט וחוסר יציבות, גלות ונדידה, כעוון הנורא הזה על כל פרטיו וחלקיו

להגיע לעבירה כזאת או דומה אפשר ברגע ממש השם יצילנו, אך יש לזה הקדמה והכנה של חודשים ושנים, מי שמתיר לעצמו להיות נחשף לרחוב על כל מה שעובר בו, ורואה האיש או האשה אנשים בלבוש בהמות על שתים, נחשף לאירועים של קרובים ומכרים בתערובת מבהילה, שומע מוסיקה מכוערת ודוחה, מציץ בחדשות שונות המלוות בתמונות תועיבה, שומע דברי ליצנות ונבלות הפה ועוד.

כל חומר התועיבה הזה מצטבר בנפשו של האדם והיא סופגת אותו, טונות של כוחות טומאה רוכבים עליה, קילומטרים של מזיקים מקיפים אותו, וכשמגיעה העבירה אליו מיד הוא נופל, נמצא הוא גרם לעצמו על כי פרץ את הגדירות של הקדושה והטהרה וזלזל בדברי התורה וחכמיה.

כל איש ואשה היודעים כי נכשלו בעון קל או חמור מהכתובים בתורה, חייב לשוב אל השם יתברך בצום בבכי ובמספד, בחרטה גמורה, בבנית גדירות וסייגים, בקבלה לעתיד, וידע לו כי בגלל תשובתו הרבה טוב יהיה ליהודים, החולים יתרפאו, התאונות לא יקרו, העניים ישבעו, העסקים יתפתחו, הבריות ישלימו ויחיו, השפע יתרבה והכל בזכות אותו שעשה תשובה.

כל מה שכתבתי בתשובות פרטיות לאנשים מסויימים על חטאיהם היה לענינם הפרטי כאשר ידעתי שיש חרטה מוחלטת ומצב הבריאות רופף, אך חלילה וחס שמכך ישתמע שהדבר קל, לא ולא, להיפך הוא הדבר החמור ביותר השם יצילנו.

בעניין גויה

שאלה:

מה האסור להתחתן עם גויה. גיסי חי בחול ויש לו גויה שמתחנן להתחתן איתה מה אפשר לומר לו.

תשובה:

הלוקח גויה עוונו גדול ביותר מהכל.
א. מטמא בריתו ונקרא ערל ולא מהול.
ב. נחשב עובד עבודה זרה.
ג. נקרא מומר השם יצילנו.
ד. בגמרא אמרו כי בעולם הבא היא קשורה עמו ככלב.
ה. הבנים והבנות אשר תלד ממנו נחשבים גויים גמורים.
ו. מצבו קשה ולא נשמעת תפלתו.
ז. זקוק לתשובה מכל לבו.

שאלה:

יש לי אח היום הוא בן 26 היה לפניי 4 חודשים בחול ופגש מישהי גויה מאז היא לא נותנת לא מנוחה רוצה לעבור לגור איתו בארץ אנחנו לא יודעים מה לעשות ההורים לא מוכנים לקבל אותה

תשובה:

תתפללו עליו בדמעות שליש בקבר רחל אמנו עליה השלום.
הנה סיבה נוספת מדוע לא לצאת לחו״ל.

שאלה:

נשאלתי מה התיקון לאדם שנכשל עם גויה ואני לא יודע מה לענות?

תשובה:

רבנו יוסף חיים התקין תענית לילה ויום כביום הכיפורים, לימוד אדרא בלילה. וביותר לימוד תהלים, כל הלימודים יהיו כששרשרת ברזל ! כורכת את רגליו וסגורה במנעול לכפרה.

שאלה:

אחי יוצא עם גויה ורוצה לבוא איתה לבית הוריי בראש השנה האם מותר לאחים לשבת איתה? כמו כן אמי בצער רב על כך שהוא איתה ואם לא ניהיה בחג

תשובה:

אנחנו עם קדוש ויקר, שרידי הדורות הראשונים, בניו של הקדוש ברוך הוא, בני אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, עברנו גוליות קשות, גזירות שמד, רצח והתעללויות על שמירת התורה ומצוותיה, על שמירת טוהר יחוסינו לאבותינו הקדושים.

במהלך ההיסטודיה מסרו נפשם למוות רבים מבנינו, יש במקורות הרבה סיפורי גבורה של בנות ישראל ששלחו יד בנפשם ורק כדי לא להיות במחיצת גוי אפילו דקה אחת, די לזכור את אותה נערה ריבה שקפצה מהגג ומתה כדי לא להנשא לשר גוי, להזכר מהצדקת שמעה ז״ל בתו של רבנו הקדוש שלם שבזי ז״ל, על הצדקת סוליקה ז״ל ממרוקו שמתה על קידוש השם כדי לא לחלל את כבודה ואת צניעותה.

דורנו זה לצערינו לא יודע על מקורותיו על מסירות הנפש, על הצדיקים שחיו וחיים גם היום בתוכינו, ומוסרים נפש יום יום על שמירת יחוסינו נפשינו ונשמתינו, ושמירת אמונים לעם ישראל. שבעתיים חמור מכל זה גבר החי עם גויה, אפילו מי שנכשל פעם אחת בגויה נחשב כעובד עבודה זרה, על אחת כמה וכמה זה החי אתה באופן קבוע, קשורה היא עמו ככלב, לא יוכל להכנס לגן עדן גם יהיו בידו אלפים רבים של מצוות ומעשים טובים.

יום ראש השנה הוא יום הדין, בו הספרים נפתחים וכף המאזניים ביד השם, ביום זה בא השטן עם כל ספרי הקטיגוריה בידו, ורק בודדים יכולים לצאת בו זכאים בדין, כל השאר מחכים ליום הכיפורים, שהוא יום סליחה וכפרה. כיצד אעיז אני הצעיר והדל באלפי ישראל להחריש בראותי באבדן עמי ומולדתי, ולהסכים להזמין איש החי עם גויה ולא פירש ממנה, לבוא ביום זה לתוך חיק משפחתו שאבותיה מסרו נפשם על קיום עם ישראל, ועוד יביא אתו את הגויה לשלחן ראש השנה ? היש כאב ועלבון צורב יותר מכך ?

אוי לדור שכך עלתה בימיו, אוי לנו שאלו השאלות הבאות לפתחינו בימים טרופים אלה, מה קרה לעמנו החכם, מה אירע לבנינו הנבונים והטהורים, הכיצד אכלום זרים ונכרים ? והאם נצטרך להתחשב כרגע בצער טפשי של אמא שאינה יודעת שהחיים כאן הם חולפים, והחיים האמיתיים הם שם, ויש הדואגים לכבוד עצמם המדומה, ולהרגשה להיות ביחד, אך עם מי? עם הנחש בעצמו? האורב לנו וזומם להשמידינו רוחנית מעל פני האדמה? מוטב לאם שתבכה על כך שבנה אינו מגיע אליה לראש השנה, ולא תבכה באחריתה על אבדן זרעה וצאצאיה בידי בני ניכר, ולא תצטרך לתת את הדין על כך שעברה בשתיקה על מעשה בגידה כזה.

אין היתר לדבר חמור זה בפרט ביום הדין, ולא אבגוד באלהי ובעמי, לא אעשה מהתורה פלסתר, ולא נוכל להתיר דבר חמור כזה.
תודה, שבוע טוב, וכתיבה וחתימה טובה.

שאלה:

הרב השיב לי שיהודי שחי עם גויה נקרא מומר. והאם אפשר לארח אותו עם הגויה בביתי עם שאר בני משפחתו לארוחה? זה בן דוד ואם הוא לא יבוא אז גם הוריו לא יבואו

תשובה:

דע ידידי שאין עבירה חמורה ונוראה כמי שחי עם גויה ואפילו בלי רישום נישואין, והרי הוא דבוק בעבודה זרה, ונשמתו נמכרה לאותה דת לה שייכת הגויה בר מינן, ונקרא שעבר על כל התורה, והוציא עצמו מכלל ישראל, וזייף את חותם ברית קודש אשר בבשרו ונתן אותו לשטן השם יצילנו, ואין דבר נורא ואיום ומכאיב לשכינה הקדושה כמוהו, שבן שלה בגד בה ועבר לתחום האוייבת שלה היא הסיטרא אחרא, והשם יתברך בוכה עליו כל יום, ושם שדי הנמצא בבשרו נשבה בידי החיצונים. השם יצילנו.

Please reload

bottom of page