top of page

יונתן בן עוזיאל - עמוקה

לכבוד הרב מוצפי שליט"א,

אני כהן ורוצה ללכת לעמוקה, ושמעתי ששם היה בית קברות יהודי, האם מותר לי?
תשובה
ידידי היקר, כהן אתה, מגזע הנבחר של אהרן הכהן, זיע"א. ועליכם מצוות וקדשתו ולנפש לא יטמא בעמיו. דע, כי עיננו ראו את המקום קודם 55 שנים בהיותי עלם צעיר לימים, יחד עם חבירי הלכנו ברגל חצי שעה להגיע לשם, וכל השדה מסביב היה זרוע מצבות ושאריות של ציוני קברים, גם הייתי שם עם עטרת ראשי אבי ז"ל שהיה שואג שם כארי בסליחות וקולו היה מהדהד למרחוק, בבכי בדמע והואל. עיננו ראו ולא זר, גם היה עמנו הר"ר יעקב שלום גפנר, יזכר לטובה. וראינו מצבה הרוסה ומתפוררת בשדה של התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל זיע"א וסביבו אבני שפה של קברים רבים וכנזכר בספרים הקדומים.

אינני יודע מי, אימתי, ולמה, כל המקום נחרש בדחפורים על ידי יהודים בהוראת "חרדים" כביכול, נסללה דרך, צופתה באספלט, נבנו גדרות, נבנה בנין, והכל להתיר את האסור, וחיללו את המקום ואין פוצה פה ויש מצפצף. השם ירחם על עמו.
הערה, משום כך זה 40 שנה שאינני פוקד את המקום מרוב כאב על הנעשה.
ישנם עדויות בספרים שונים על בית קברות יהודי במקום.

bottom of page