top of page

 

הרב בן ציון מוצפי שליט"א בשיעור ביום הילולת הרב סלמן

בנושא

העובר במעי אימו

ומעלת הנישואין

           

 

          בין הנושאים: 

 • 40 יום הראשונים להריון ולאחריו

 • זמן העיבור

 • טוב לומר לפני המצוה

 • למה הולד דומה במעי אימו

 • האדם עולם קטן

 • האם תוך 40 יום נחשב עובר?

 • פרקים לומר ללידה קלה

 • הניסים בשעת הלידה

 • פידיון הבן

 • נשמות האיש והאשה למעלה

 • הקב"ה מזווג זיווגים

bottom of page