top of page

אירוסין וחתונה

הנהגת הדור הקודם בשמחות המשפחה

  • ברית מילה נערכה בבוקר בבית הכנסת, בפתח עמד בחור וחילק עוגיה גדולה לכל אורח. והסעודה נערכה בצהריים בבית ההורה הסנדק.

  •  

  • בר מצוה בבית ההורים בצהריים, רבנים גדולים הגיעו והניחו תפילין לבחור הנחמד, אחר כך ערכו סעודה במקום וכולם שרו ושמחו והעניקו לו מתנות.

  •  

  • מסיבת שידוכין נערכה בבית הכלה, היה כיבוד, הרבנים דרשו, כולם שרו ושמחו.

  •  

  • חופה נערכה קודם השקיעה באולם, רבנים השתתפו, כולם הצטרפו לריקודים, שנמשכו שלש שעות. בלילה הלכו למקום שקט וערכו סעודה אותה הכינו כמה מבשלות מתנדבות, 100 איש בלבד השתתפו בה, היתה שמחה עצומה, בדחן עמד וסיפר סיפורים, וכולם התמוגגו מצחוק בקדושה. עד חצות הלילה.

.


בענין הפרדה בחתונה
למען עתידכן המוצלח, לשלום ילדכם שיוולדו, למען הצלחה בחיים, למען הבריאות, השמירה מכל רע, מיצר הרע ומעין הרע. עליכם לקיים את השמחות בהפרדה מליאה. כי אם יהיה רק גבר אחד שיסתכל על בת אחת, נשואה או רווקה, העוון הוא שלכם חלילה. ושלא תשאו זאת כל ימי חייכים. ולמען בריאות הילדים שתביאו, הצלחתם, שלימותם, חייהם הטובים, תעמדו על המשמר.

בדור קודם כשחתונה היתה חתונה, לא המונית ולא רעשנית והתקיימה באופן משפחתי בחצרות הבתים ובחצר בית הכנסת והנשים היו צנועות וביישניות הן עמדו מצד אחד ולא התערבו בין הגברים. והגברים רובם היו יראי שמים ולא נשאו עיניהם להביט בנשים ויצר הרע לא היה משתולל בעזות מצח כמו בימינו, קיימו השמחות בקדושה הגברים בצד אחד והנשים בצד אחר.

בימינו נפרצו כל הגדירות, המגיעים לחתונה לובשים מיטב מחלצותיהם ותכשיטיהן והכל על מנת לראות ובעיקר ״להיראות״, ורבים נכשלים בהרבה עבירות מהתורה ובראשם ״ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ואיסור הסתכלות בפני אשת איש, בא וראה כמה הנביאים צווחו על בני דורם על כך שהיו מהלכות הבנות בחוסר צניעות והבנים נושאים עיניהם אליהם, והם היו הסיבה לחורבן הנורא וכל מה שהיה בעקבותיו.

ולכן בימינו שכל חגיגה משפחתית הופכת להיות לתצוגת אופנה ומתלבשות בבגדים אסורים על פי ההלכה כי מושכים את העין וכמה תקלות התרחשו כתוצאה מהתלבושות והצעצועים שהשתמשו בהם בהופעתם, חייבים אנחנו לעמוד בפרץ וגדור הגדירות ולעצור המגיפה והמשחית מעלינו ומעל כל ישראל, והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר.

bottom of page