top of page

ב"ה

ימי ספירת העומר

מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

אלה ימים מיוחדים והעולמות במדריגה גבוהה..

 

ימים אלה ימי הספירה כתב הרמב״ן שקדושתם כימי חול המועד , ורבנו האריז״ל כתב בשער הכוונות שיש בהם תוכן רוחני גבוה המשפיע על כלל חיי האדם ועל כל ימי השנה , ואין להפסיד שום רגע בהם לבטלה ולתענוגים , אלא ללימוד תורה ולקיום מצוותיה.

הגאון החיד״א ז״ל ביאר בדרך דרש , על פי אזהרת הזוהר לשמור את ספירת העומר במשך כל ימי מ״ט העומר , כדי לבוא לחג מתן תורה מוכנים וטהורים אחרי הספירה .


הגאון החיד״א ז״ל כתב בכמה מספריו, כי שבוע ראשון הוא בחסד ויש לכווין לכפר שלא נהגנו כמו אברהם אבימו שהיה מביע ונותן חסד לכל הבריות. 
שבוע שני גבורה , ללמוד מיצחק אבינו שהיה גיבור ביצרו ועמד בגבורה נגד הפלשתינים המועדים לפורענות .

 

השבוע השישי של ספירת העומר שייך ליסוד. מעלתו גדולה ורבה מאוד, כי הוא יכול לתקן את כל הספירות ואת כל החטאים מכל הסוגים והענינים, כי היסוד מתקן הכל. 

על כל אלה היסוד מתקן את עון פגם הברית בעיקר, את חטאינו בגלגולים שעברו, את חטא אדם הראשון השייך לכל אחד ואחד מאתנו, מקרב את הגאולה, ומזכך את הנשמה. 

כל זה נעשה על ידי קיום מצוות, לימוד תורה, נתינת צדקה, תפלה בכוונה, לרוץ למצוות, להזיע בשבילם, ללמוד בעיון ובהבנה, בכל הימים ובכל הלילות ובכל השעות זה עוזר ומועיל. 

במיוחד בליל שישי הקרוב, יסוד שביסוד, הוא יום חמישי בערב, גדולה היא לילה זו לתיקון ולהצלחה בעבודת השם יתברך. ויש שהיו מנדדים שינה מעיניהם כל הלילה ועוסקים בתורה הקדושה.

 

 

לכבוד הרב מוצפי:

האם מותר לי לתפור בגדים לי ולילדי בספירת העומר? 
האם בראש חודשים מותר לי לתפור אני נהנת מכך מאוד אמרו לי שבר"ח אסור 

תשובה 
בימי העומר מותר לתפור בגדים וגם לקנות חדשים, יש לחדש אותם בשבתות. בראש חודש לעבוד רק עבודות קלות ושגורמות הנאה.

 

 

לרב מוצפי שלום וברכה רבה . 
יש לי בעיה כספית עם מישהו ואני יכול לתבוע אותו עוד חודש , או שאתבע אותו השבוע בספירת העומר?
תשובה 
עדיף שתמתין בסיום ימי הספירה , כי הזהירונו רבותינו שבימים אלה להתרחק מכל מחלוקת , ויכוח , או כל דבר קטן או גדול היכול להביא לידי מריבה , כי הבעל דבר עובד קשה בימים אלה לגרום מריבות מחלוקות קטנות ולעשותן גדולות , לכן יש להתאפק מאוד בימים אלה שלא להגיב או להשיב על עלבונות , אלא להראות אותות אהבה ושלום .

 

 

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
במקרה והשיער גודל מהר מאוד וקוצני וגורם עוגמת נפש לנער בן 16 האם מותר להסתפר בימי ספירת העומר לכבוד שבת? 
תשובה 
כדאים הם תלמידי רבי עקיבא מאור עיננו שנתאבל עליהם ולא נתגלח ולא נסתפר ונסבול קצת בשבילם. תנו כבוד לתורה זו לא סיסמה זו עובדה.

bottom of page