top of page

ישועות מעל הטבע

כשאדם נמצא במצוקה, צרה, או משהו מדאיג אותו והוא לא נשבר ומאמין ומקוה לישועה, נפתח לו אפיק חדש של שפע בשמיים, שלא היה קיים עד היום.  

 

ע”י תשובה, צדקה, ותפילה מעומק הלב 
דברים יכולים להשתנות מן הגרוע ביותר אל הטוב ביותר.... כי לה' יש אין ספור פתרונות גם לבעיה הקשה ביותר.

ה' יתברך הוא השליט היחיד בעולמו .
כל מה שקורה בעולם הכל מאיתו יתברך בהשגחה מדוייקת ואם כן הכל בוודאי לטובה הנצחית של האדם כדי לכוונו לייעודו בעולם.

סגולה נפלאה לסילוק כל כח הרע
כדי שלא ישלוט באדם כוחות רעים כגון: עין הרע, אנשים רעים,חולי ועוד) כדאי לומר :
"אני מאמין/ה באמונה שלמה שהכל נעשה מאת ה' יתברך ויתעלה, ואין שום כח אחר 
בעולם כלל" “אין עוד מלבדו”

ישראל הם מעל המזל
ובכוחה של תפילה בכוונה לשנות את המזל שנקבע, כי ישראל הם מעל המזל.

 

אברהם ושרה היו בלי ילדים שנים רבות, ה' הוציא את אברהם מביתו ואמר לו להביט לשמיים ולספור הכוכבים .כך יהיה זרעו. גילה לו ה' שהוא וזרעו אינם נתונים למשטר הכוכבים והמזלות אלא הם מעל המזל (מלבי"ם בראשית טו':ה':א)

תפילה

עצבות נועלת שערי שמיים ולתפילה יש כוח לפתוח שערים נעולים וכשיתפלל ,

יבקש מה' שיעשה את מה שהכי טוב עבורו . 
אין לקבוע לה' מה הוא צריך, כי רק ה' יודע את הפיתרון המתאים והטוב בעבורך.


תפילה לא הולכת לאיבוד
לפעמים נראה שהתפילה לא מתקבלת , לפעמים זה בגלל שאנחנו קובעים לאלוקים מה אנחנו רוצים אך זה לא טוב עבורנו כך שלא נקבל, אלוקים אוסף את התפילות ושומר אותם לשעת צורך . לעיתים צריך  הרבה תפילות כדי לזכות במבוקשינו ורק לאחר ריבוי תפילות ניוושע. 


גם לאה אמנו היתה מתפללת ובוכה עד שנשרו ריסי עיניה בשביל שלא תנשא לעשיו הרשע". 
ובזכות תפילתה נתבטלה הגזרה ואף זכתה להִינשא ליעקב לפני אחותה.

התפילה היא חלק מרכזי בעבודת ה' המלווה את היהודי בכל מעשיו. 
לאחר חורבן בית המקדש נחשבת התפילה כתחליף לעבודת הקורבנות.


תפילה בשעת רצון עולה למעלה במהירות וקלות יותר.

שעות רצון הם:
* בחצות הלילה. 
* דקות ספורות קודם עלות השחר והשיא הוא בשעת עלות השחר במדוייק . 
* בפתיחת ההיכל , 
* בשבת קודש במנחה. 
* ואחרי לימוד תורה. 

תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה ובכוחה של צדקה לפני התפילה להעלות את התפילה שתתקבל.

 

המתפלל על חברו נענה תחילה
אם אדם מתפלל עבור חברו, והמתפלל עצמו זקוק לאותה ישועה עליה הוא מתפלל עבור חברו, הוא נענה תחילה (מסכת בבא קמא צב)

אין יאוש בעולם כלל. 
ו"אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים" 

בכוחה של תפילה להקדים תרופה למכה.
גם אם הכל כשורה אצל האדם,  יתפלל שלא תארע לו צרה, ח"ו. יזהר להקדים לכל דבר תפילתו, כי לפני הרעה קל יותר לבטלה, על כן נהגו לפני שעושים איזה שמחת נישואין לתת צדקה להצלחתם ולהתפלל שלא ישלטו בהם מידת הדין ועין הרע.

כל בוקר
כל בוקר אנו נעשים כבריה חדשה והמילים הראשונות שאדם אומר בתחילת היום משפיעות מאד לסדר היום לכן כדאי לאמר אחרי מודה אני:
יהי רצון מלפניך רבונו של עולם, שרגלי יוליכוני רק למקומות טובים, ולא אכשל ולא אכשיל אחרים ותשרה שכינה במעשה ידי. ותן לי הצלחה שאעשה את רצונך ולא יכשלו בי בני אדם ולא אכשל על ידם. (הרב מוצפי)


הודיה

להודות לבורא עולם על הקיים.
מי שמודה  על דברים קטנים ראוי לקבל מאלוקים גם דברים גדולים. על כן, יש להודות על כל מה שהוא עושה בשבילך. ואז יוסיף לך דברים טובים. 

מעשה שהיה - פנקס ההודאות והישועות
אדם שהיה בלחצים כספיים קשים בא לרב שלמה זלמן אוירבך זצ”ל וביקש לדעת מה לעשות כדי לצאת מהלחץ. הרב השיב: “באמתחתי תרופת פלאים שתוכל להושיע אותך ממצבך.  
סוד המסוגל להסיר מעל כל אדם את הלחצים הנפשיים והקשיים בחייו.” קח פנקס קטן (פנקס ההודאות) ובכל פעם במשך היום שתרגיש שה' סייע בעדך, עזר לך, שימח אותך,  ראית את השגחתו של בורא עולם והצלתו - רשום בפנקסך. ולפני כל תפילה הוצא פנקסך והתבונן בכתוב בו  וכשתגיע בתפילה ל”מודים” תכוון על כל אותם טובות שעשה לך ה'. 
האיש הודה לרב, רכש לעצמו פנקס קטן והחל לכתוב בו כל חסד וישועת ה' שהרגיש שעשה עמו הבורא:  תוך ימים  בודדים הוא חש כי כל הלחצים והפחדים התפוגגו מאליהם.
האדם המחזיק בהודיה לה' נפתחים בפניו כל שערי השפע והישועה.

מעשה שהיה - שומע בשתי האוזניים
אדם צעיר, מרצה מבוקש באמריקה הרגיש ירידה הדרגתית בשמיעה באוזן שמאל והפרופסור הבכיר אמר שאין תרופה או טיפול להציע לו. הוא החליט במקום לשקוע בכאב ובצער להודות לבורא עולם על האיברים שכן פועלים. התמקד בטוב וראו איזה פלא, הלכה המועקה ודעכה. חודשים חלפו ולאט לאט החלה תחושה שהלכה והתחזקה שיש פה ושם קולות שהוא מצליח לשמוע באוזן שמאל. אחרי בדיקת השמיעה, אמר לו מנהל המחלקה שהוא לא נתקל במקרה כזה. פגיעה עצבית מהסוג הזה הם בלתי הפיכים. ואמר : “האלוקים שלך עזר לך”.
לפני כל דרשה היה מספר על השמיעה באוזן שמאל שהלכה ודעכה ועל האבחנה הרפואית שלא הותירה שביב של תקוה על השבר והכאב ומסיים בתיאור הצמיחה שבאה בעקבות אלו. סיפור עוצמתי של הכרה בטובותיו של הקב”ה.  והיה הסיפור שלו כובש לבבות השומעים.


שלושת הילדים                                                                                                                                  

אדם שהיה באחת מהרצאות של המרצה הנ"ל התקשר להודות לו שבזכותו התחתנו שלושת ילדיו.  הוא סיפר "היו לי בבית שלושה ילדים בוגרים שלא הצלחתי להשיא. דומה כי קול הששון והשמחה דילג על הבית שלנו. ואז הזדמנתי להרצאה שלך, התרגשתי עד דמעות לשמע הסיפור, פתאום נפקחו עיניי לראות את הילדים שלי שכן נישאו,  והבתים הנהדרים שהקימו, לאסוף מלוא חופניים אושר מהנכדים הנפלאים ולהודות באמת ומכל הלב לקב”ה על כל הטוב והאושר שהעניק לי. להודות ולהמשיך להודות, ולהודות גם על שלושת הילדים הממתינים לישועה,  שהם ילדים טובים ומוצלחים , ורק אחרי כל התודות, הייתי מוסיף תפילה קטנה אל אבא שבשמיים: "אנא ממך, אבאלה, תמשיך להרעיף עלינו עוד משפע ברכותיך, עזור לנו שנצליח להשיא גם את השלושה האלו".  אחרי שלושה שבועות בהם התמדתי בזה התארסו שלושת ילדי". (משמרת השלום)


שמחה

תפילה פותחת שערים נעולים ולשמחה יש כוח לשבר את החומות.
כל מעשה שנעשה בשמחה – קל הוא שבעתיים  ונעים יותר לעשותו,  
השמחה מרחיבה את הדעת, וזוכים להתבונן שאין שום מציאות בלעדי ה' . 
ע"י השמחה ניתן לצאת מכל הצרות. אם אינך חש בשמחה, תגרום לה שתבוא באופן מלאכותי, תרקוד, תשיר, תתנהג כאילו אתה שמח והשמחה בוא תבוא!


מי יראנו טוב?
דוד המלך כתב בתהילים "נתת שמחה בלבי ... .." דוד המלך היה שמח כשטוב לאחרים, כשהדגן והתירוש שלהם התרבה הוא היה שמח בשבילם.  גם אנו נשמח כשטוב לאחרים. כשנחשוב מחשבות טובות על אחרים  גם הם יחשבו טוב עלינו, כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם.

 

כי בשמחה  תצאו
בכל ענין  כשנקלע למצב מסוים על כורחו עליו להתחזק ולהאמין שזה מכוון לטובתו בהשגחה, ולקבל את מצבו בשמחה. ורק אז יוכל לצאת מבית האסורים האישי שלו. וכן לא להעסיק עצמנו בבעיה אלא בפתרונה - נדמיין את התוצאה החיובית לפתרון הבעיה . המחשבה החיובית תגרום לתחושת רוגע ושלוה, וזו תגביר בנו את מידת הבטחון בה'. כך נוכל להסיח דעתנו מן הבעיה ולא נהיה לחוצים .

 

אחרי 8 שנים במאסר קיבל חנינה מנשיא אמריקה
הרב רובשקין ניהל את מפעל הבשר הכשר הגדול בעולם. העלילו עליו כדי להוריד את השחיטה היהודית ושלחו אותו למאסר 28 שנה . אחרי 8 שנים במאסר קיבל חנינה מהנשיא טרמפ .  רובשקין היה בכלא עם אנשים קשים ובכל זאת כל התקופה לא מש החיוך מפניו, חיזק אנשים בכלא, עודד לערוך ברית מילה לאלו שלא עשו לימד אותם הוא ניצל את החניה בכלא ואפילו כתב ספר. והסיסמא שלו היתה אמונה, ביטחון, גאולה. 

גם אם עברתם קושי בחיים 
הסתכלו קדימה. אנשים צומחים מקשיים שעברו.
לא יצא שום טוב מזה שתתלונן על מה שעשו לך. ואולי עברת כל מה שעברת כדי שתוכל לעזור לאנשים שיגיעו למצבים דומים לשלך? במקום לחשוב "למה עשו לי את זה, למה פגעו בי וכו' "תחשוב איך אפשר לצאת ממצב זה ולשפרו.

אמונה

מעשה שהיה  - ניצל מגלות בסיביר בזכות האמונה ש”אין עוד מלבדו” 
יהודי מבוהל הגיע לביתו של הרב וסיפר שהמשטרה הרוסית בודקת חנות חנות ומי שימצאו שלא שילם מיסים ישלחו אותו לגלות של 15 שנה לסיביר. הרב פתח לו ספר "נפש החיים" והראה לו סגולה לבטל מעליו כל דינים ורצונות של אחרים, שלא יוכלו לשלוט בו: כשאדם קובע בליבו הלא ה' הוא האלוהים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם.  הרב אמר לו  לשנן ש”אין עוד מלבדו”, רק אלוקים ואף אחד לא יכול להזיקו. פתאום הגיעה אשתו מרוגשת וספרה שהשוטרים הרוסים עברו בקפדנות ובדקו חנות אחרי חנות,  וכשהגיעו לחנות שלהם רצו לנוח ולאכול. אחרי כ- 20 דקות קמו כדי להמשיך בחיפוש ואז חשבו שחנות זו כבר נבדקה והמשיכו לחנות הבאה.  מה הציל אותו מגלות בסיביר, התנתקות, הרס המשפחה ? 
המחשבה שהיתה באותם רגעים, ש”אין עוד מלבדו”  ואף אחד לא יכול להשפיע ולהזיק לו. והכל מה'..  (אליהו שירי)

כל מה שה' עושה הכל לטובה
כל אחד שמרגיש שיש לו חסרונות, שבגללם אינו יכול להיות בשמחה, צריך לשים לנגד עיניו את יוסף הצדיק. על פי הטבע לא היה שום סיכוי שיצא מבית האסורים. היו לו את כל הסיבות לשקוע ביאוש, לרטון ולהתלונן על ה'. יוסף היה מוקף בטומאה, בעובדי עבודה זרה. אבל הוא נלחם במחשבות והתגבר.  כל אדם שיצדיק את ה' ויחליט שהוא מאמין בה' שהכל בהשגחתו והכל לטובה גם הוא יוכל לשמוח בכל מה שעובר עליו יהיה מה שיהיה ויראה ישועות.  יוסף הצדיק זכה לבנים, לעושר, לתורה לחכמה. הוא פרנס וכלכל את כל הדור ההוא, כולל את אביו ואת אחיו,  והכל בזכות אמונתו שהכל לטובה. ואיזה סיכוי היה ליוסף הצדיק, להתחתן עם בת משפחתו? יוסף הצדיק  הגיע למצרים בגיל 17 ללא עזרה, ללא משפחה,  מוקף בעובדי עבודה זרה ולמרות זאת ה' עזר לו והתחתן עם בת משפחתו אוסנת שהיתה בת דינה וגדלה בבית פוטיפרע, ומהם יצאו השבטים מנשה ואפרים.

אין מקריות!   מקרה-רק מה'!
לפני כל פעולה שאדם רוצה לעשות יאמר "אם ירצה ה'".  אם הרוויח, ידע: הרווחתי בעזרת ה',  ואם הפסיד, ידע: מאת ה' היתה זאת, ויפשפש במעשיו.

כשם שהאדמה מצמיחה את מה שזרענו, 
כך האמונה במשהו טוב מצמיחה את הישועה. 

 

כשה' רוצה להעביר מסר לאדם 
להשם שלוחים רבים המסייעים בידיו. ולפעמים הוא שולח לאדם את  האנשים הקרובים אליו שמעירים לו על מעשיו , אם הבין ותיקן את מעשיו, טוב. ואם לא, אנשים יגידו  לו ברחוב או בעבודה או שוטר יעצור אותו.(רב הרוש)

מידה כנגד מידה    
בזכות ההסתכלות הטובה על הזולת, זוכים לעינו הטובה של ה'. 
בורא עולם מתנהג עם האדם במידה כנגד מידה. כאשר אדם יוצא מה"אגו" שלו ומתנהג עם חברו כמו מלאך, כמו הכרובים, המלאכים במקדש, הפונים איש אל אחיו ומוותר וסולח, גם בורא עולם נוהג עימו באותה מידה. 


כל אדם עושה טעויות בחייו, מי שסולח לזולת ומעביר על מידותיו, 
גם על טעויותיו יעבירו בשמיים בבואו לבקש סליחה.  

 

השם מנהיג את עולמו במידה כנגד מידה. 

כשאנשים פגועים מאדם מסוים 
ואינם מוחלים לו על עלבונם, יש עליו דין קשה.

מעשה שהיה - הפסיקו מריבה וניצלו מאסון ורסאי  
שתי שכנות מלכה ושרה (שמות בדויים) לא דיברו אחת עם השניה במשך 15 שנה . שרה שמעה שיעור בו הרב אמר: “לפני כל צרה וקושי בדוק האם מישהו נפגע ממך או מקפיד עליך. והמעביר על מידותיו ועושה שלום עם חבירו, זוכה שמתכפרים כל עוונותיו, ומובטח לו שיראה ישועות”.


שרה שלא דיברה עם שכנתה מלכה 15 שנה, הלכה אליה וביקשה ברגש “די בואי נפסיק עם זה, זה מביא רק צרות”. הם התחבקו ושרה הזמינה את מלכה לחתונת בנה שתתקיים ב- 24/5.. מלכה שמחה אך אמרה שבאותו יום יש לה בדיקה רפואית חשובה שלא יכולה לסבול דיחוי. שרה בקשה מבנה לשנות את תאריך החתונה כדי שהשכנה מלכה תוכל להגיע.
בעל האולם הסכים והזיזו לשלושה ימים  מאוחר יותר. ל- 27/5. חודש מאי הגיע. בעל האולם גילה שיש לו את אותה חתונה בשני תאריכים. התברר ששכח למחוק ביומן  את התאריך 24/5 . 
אותו אולם היה “אולמי ורסאי” והתאריך ה- 24 למאי 2001 שבו אירע האסון הגדול בו קרס האולם העליון בו נערכה חתונה, הישר לקומה התחתונה, שהיתה ריקה. 23 הרוגים ו380 פצועים, שקרסו אל הקומות התחתונות שבאולם. 
שרה הצטמררה. הרי הם היו צריכים להיות בקומה התחתונה עם כל 
משפחותיהם ומכריהם. ובזכות ההשלמה עם מלכה שהביאה לדחיית האירוע 
הם ניצלו מהאסון הגדול . 

בפעולה קטנה אפשר לשנות את המצב
כל יהודי הוא כמו מנורה דולקת יפה וכל פעולה קטנטונת שאנו עושים פה 
בעולם לשם שמים עושה אורות גדולים ועצומים בעולמות העליונים.
במפעל ענק לייצור גלידות קרתה הפסקת חשמל! כל המכונות הגדולות, המיקסרים, המנועים והמאווררים – הכל דמם! והנה בא לפתע פועל אחד פשוט, הרים כפתור אחד קטן,  וכל המכונות התחילו  לפעול בעוצמה אדירה. ככה זה לגבי כל אדם מישראל, בפעולה אחת קטנה 
יכול לשנות את המצב.  (הרבנית קוק) 

עוד היום לעשות מעשה!
לקום, לצלצל למי שיש חשבון אתו, 
לסגור את העניין בדברי נועם. 
והכל – עוד היום!!! 

כל רגע של דחייה עוברים על איסור “לא תשנא את אחיך בלבבך". 
בדקות אחדות אפשר לסיים ריב של שנים, שנאה ומחלוקת. 
ונזכה להבטחת התורה: שהמעביר על מידותיו מעבירין לו פשעיו. 
(הרב לוגאסי)

 

כיצד לנהוג בשעה שפוגעים בך? 
·      חכמינו זכרונם לברכה (חז"ל) מלמדים שבשעה שפוגעים בך תשתוק  שמה יתגבר הכעס.
·      כל תגובה במצב של כעס, בודאי תתחרט עליה.
·      בירור האמת – תברר אם באמת התכוונו כפי שהבנת.
·      תחשוב! הכל משמים. אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן גזרו עליו מלמעלה. וכשתתבונן עוד בהשתלשלות הענינים, תבחין בדרכי ההשגחה. אולי יש בזה פרעון על חטאים, ואם כן הפוגעים הם שליחים של השם והם כגרזן ביד החוצב בו. 

כל השותק כשפוגעים בו יש לו כח לברך וברכתו מתקיימת.

שיויתי ה' לנגדי תמיד 
אלוקים, מלא כל הארץ כבודו, רואה כל מעשה.
לכן תבדוק כל הזמן: האם בורא עולם  מרוצה מהתנהגותך?

 

אין מקום לקנאה
כל אדם הגיע לעולם עם הכישורים להם הוא זקוק להתמודד בהצלחה עם נסיונות חייו. לכן, לא כל מה שיש לשני, צריך להיות לי. מה שיש לך זה הטוב ביותר עבורך. כל אדם מקבל בדיוק כפי המגיע לו ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כמלוא הנימה. גם הפרנסה נקבעת לאדם מראש השנה, ולא משנה אם יש עוד חנות כמו שלך או עוד אדם עם אותו מקצוע (במחשבה תחילה)

אין אבידה כאבידת הזמן  
אחד היסודות להצלחה היא הזריזות, כי אז הברכה מצויה בכל, החל מסדר הקימה בבוקר עד השינה. צריך להעריך כל דקה ולנצל את הזמן ביעילות.
מה שאפשר לעשות עכשיו –מדוע לדחותו לעוד רגע?!! (אשת חיל)

עצה טובה, מוסר במקום יסורים
אם אדם רוצה להנצל מיסורים ישפוט את עצמו בכל יום. יערוך חשבון נפש 
על מה שלא נהג כשורה וכך יסיר מעליו את הפחדים והיסורים. 
מכיון שכשיש דין למטה אין דין למעלה ואין שולחים לו יסורים 
מלמעלה כדי לעוררו, כי הוא בעצמו מתעורר. (הרב הרוש)

תפילה להמתקת הדינים לומר בעת קושי 
אני מאמין/ה באמונה שלימה שזה הצער והיסורים שבאו לי 
הם בהשגחה פרטית מעם ה', והנני מקבל/ת עלי באהבה 
וצדיק אתה ה' על כל הבא עלי כי אמת עשית ואני הרשעתי. 

לשמירה -כדאי לומר:
”מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל, 
מאחורי רפאל  ומעל ראשי שכינת אל”. 

בעת צרה ושעה קשה טוב לומר:
v       פרק צא' מתהילים ”מזמור יושב בסתר “.  
v       פרק קכא' מתהילים “שיר למעלות אשא עיני אל ההרים” . 
v       פרק כ' מתהילים “למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה” . 
v       פרק סז' מתהילים: “למנצח בנגינות מזמור שיר”  (בצורת המנורה). 
v       לומר פסוק “ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים למגדול  ועד קטון וילאו למצוא הפתח” . (3 פעמים.) 
v       תפלת “אנא בכח”. 
v       תפילת “העקדה” (בסידור בתפילת שחרית- מתחילת “אלקינו עד והארץ אזכור”)
v       מתוך  מזמור קי"ט שבתהילים לקרוא את הפסוקים המתאימים לשמו   לדוגמא: אדם בשם משה יקרא את הפסוק שמתחיל ב-מ', ב-ש'  וב-ה'. ובזכות פסוקים אלו תבטל מעל ____כל גזירות קשות ורעות. (מהרב בן ציון מוצפי )

סגולות לזיווג הגון
·       לקרוא תהילים שלם בהתרגשות בכותל המערבי ולבקש רחמים. 
·       לבקש מאת ה' על זיווג הגון בשעות רצון:
     בחצות הלילה. בעלות השחר.  בפתיחת ההיכל  בשבת קודש במנחה ואחרי לימוד תורה
·       לרקום כיסוי עבור כיסא שמייחדים לאושפיזין בחג הסוכות .
·       לדבר אל השם, לשפוך לפניו את לבך. לא חד פעמי, כי משעה  
     לשעה הישועה. עם סבלנות, התמדה בתפלה ושמחה הזיווג יגיע.(רב מוצפי)
·       פרקים המסוגלים לזיווג -  לב', לח', עא', קכד', ע'.

היום 

מבעד לחלון יום חדש לעיני עולה, אני הבוחרת כיצד ייראה. המפתח להחלטה הינו מצב רוחי,שכן אני היא המאפשרת לי להיות אני.אני יכולה במעשי למצוא עונג ושעשוע,או לרטון ולהתלונן ולהעכיר מצב רוח.באמונה ותקוה אמשיך בדרכי,להשתדל למצות את הטוב שביומי.(מספרה של רוחמה שיין)


                                *********************************************************************

לשאלות בהלכה - קול מרן :  02-5875871

חיזוק יומי קצר כ- 5 דקות  עם הרב ישראל לוגאסי  בטל' 073-295132

שיחה יומית קצרה בטלפון בנושא שלום בית ועוד
מפי הר' רות שמש תחי' בטל' 03-6171121 בזמן הנוח לך


“מרכז הבית היהודי - אחותי רעיתי" בפ”ת . טל' 03-9112039
 

ישועות מעל הטבע
קובץ מוכן להדפסה

bottom of page