top of page

כפרת עוונות לבעלי תשובה

 

תשובות מהרב בן ציון מוצפי שליט"א

לכבוד הרב שלום רב
אני לומד עם מתחזקים ברוך ה'
והם שואלים אם אדם עשה תשובה על חטא האם נשאר "כתם" בשמיים או שגם הוא יכול להמחק
תשובה
תאמר להם את דברי הנביא יחזקאל לג, טו. חֲבֹל יָשִׁיב רָשָׁע גְּזֵלָה יְשַׁלֵּם בְּחֻקּוֹת הַחַיִּים הָלַךְ לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת עָוֶל חָיוֹ יִחְיֶה לֹא יָמוּת:
טז, כָּל חטאתו חַטֹּאתָיו אֲשֶׁר חָטָא לֹא תִזָּכַרְנָה לוֹ מִשְׁפָּט וּצְדָקָה עָשָׂה חָיוֹ יִחְיֶה

ורבנו בחיי זיע"א בספר חובות הלבבות שער התשובה פרק י
ו"כן בעל התשובה, אשר כלה רוב ימיו בזולת עבודת הבורא, כשיחזר בתשובה באחרית ימיו, ימחל לו הבורא מה שקדם מרוע מעשיו כל ימיו, כמ"ש: כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו, ואמר: כל חטאתיו אשר חטא לא תזכרנה לו".

ופסקו של הרמב"ם ז"ל הלכות תשובה פרק א הלכה ג
"בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו, ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם".

 

 

כבוד הרב,
בעלת תשובה מזה כ-20 שנה, מה כדאי לעשות עם אלבומי תמונות מפעם? יש תמונות עם חולצה קצרה ובלי כיסוי ראש. האם לזרוק? לצבוע עם טוש שחור את האזורים הבעייתיים?
תשובה
למחוק כל דבר בו יש פריצות.

 

 

שלום לכבוד הרב,
בעלת תשובה. האם יש בתורתנו עצה לאישה שעולות לה ל"ע מחשבות זרות ורוצה לטהר המחשבה תודה לרב
תשובה
א, רבנו הקדוש רבי משה קורדבירו זצ"ל כתב שקיבל מפי אליהו זכור לטוב לומר שבע פעמים "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".


ב, חכמי הקבלה כתבו לומר שבע פעמים פסוק תהלים פרק קיט, פסוק קי"ג.
סֵעֲפִים שָׂנֵאתִי וְתוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי.

 

 

לכבוד הרב שלום רב

ב"ה זכיתי, אני בעלת תשובה, ברצוני לדעת האם עוונותי נמחלו לי ואיך אפשר לכפר?
תשובה
מי שלא חזר לעשות עוונות, בידוע שנמחלו עוונותיו ביום הכיפורים האחרון.

 

 

לכבוד הרב
אני בעל תשובה נשוי גם לבעלת תשובה, ב"ה הקמו בית בקדושה, אבל מה עם העבר שלי ושל אשתי, חטא עריות עושים 2 אנשים, כך שאנחנו חזרנו בתשובה אבל מה עם הצד השני שחטא איתי ?
תשובה
תמחק מזכרונך את כל החטאים ומעשיהם ודמויותיהם , זה רק מביא נזק חלילה . עתה זמנך להקים בית אחד מאוחד עם רעייתך ללא כל הפרעה אפילו מחשבתית . תעסוק בתורה כל היום ותבנה את עצמך ורוחניותך , נשמתך זקוקה להרבה מזון רוחני ולא זכרונות מהעבר .

 

 

לכבוד הרב שלום רב
אני בעלת תשובה 3 שנים מתחתנת עם בן תורה בעזרת השם  .

המשפחות משני הצדדים מבקשים לשבת באוכל יחד וריקודים רק מסכימים בהפרדה. 

מה ניתן לעשות?
תשובה
לעמוד בתוקף על שתהיה מחיצה מליאה בריקודים בין הגברים לבין הנשים, ולא יעברו על איסורי התורה ולא יכעיסו את השם יתברך שנתן להם בחסדו כל זה, ולא יגרמו שהשכינה הקדושה תבכה ותצטער ותברח, והתוצאות לא טובות.
חזקי ואמצי.

bottom of page