top of page
קו התעוררות ישראל.JPG

דברי התעוררות כ 10 דקות לפני מעמד התפילה היומי בשעה 14:00

בנושא אחדות ישראל והציפיה לגאולה

כל יום רב אחר אומר דברי חיזוק בנושא הגאולה 

להאזנה חייגו

 02-6716161 

(שלוחה 7)

בע"ה אחרי התפילה בשעה 14:00 הרב יברך את מאזיני "התעוררות ישראל"

הקישו 70 בתפריט הראשי ותקבלו צנתוק תזכורת מדי יום  

לפני מעמד התפילה

bottom of page