top of page

 

הכנות לשבת

על ידי שמירת השבת מתברך מה' ובא לידי ברכה ועשירות,

וכמו שאמר הפסוק: "ברכת ה' היא תעשיר".

 

מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת

 

הכנות לפני כניסת השבת

 • להכין את כל הבישולים והאפיה לפני שבת.

 • לסדר את הפלטה.

 • להכין בגדי שבת (כביסה, תיקון גיהוץ לפני שבת)

 • להכין יין נר ובשמים

 • להכין את הפמוטים

 • להרתיח מים לפני שבת לשתיה בשבת.

 • להכין תמצית תה

 • לכבות את הבוילר, ומנורה במקרר

 • לבדוק אם אין מוקצה בכיסים

 • לעשר את מה שעדיין לא מעושר

 • להכין נייר טואלט חתוך (יש מוכן)

 • להחליף ספוג הכלים לננס.

 • להשאיר אור דולק במקומות הרצויים.

 • לכוון שעון שבת ו/או מזגן אם יש צורך.

 

ילבש בגדיו הנאים וישמח בביאת השבת כיוצא לקראת המלך.

bottom of page